ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περαιτέρω οικονομική στήριξη ζητούν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες

Περαιτέρω οικονομική στήριξη ζητούν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες

Κίνδυνος κατάρρευσης των επιχειρήσεων της επιβατηγού ναυτιλίας αξιολογεί πως υπάρχει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) ο οποίος με επιστολή του προς τον υπουργό Ναυτιλίας χαρακτηρίζει τα μέτρα στήριξης που έχουν εξαγγελθεί ανεπαρκή. Σύμφωνα με τον ΣΕΕΝ, η αναγκαία αποζημίωση των πλοίων τα οποία είναι δρομολογημένα, βασισμένη στα δρομολόγια τα οποία είναι υποχρεωμένα να εκτελούν σήμερα, εκτιμάται σε 15 εκατ. ευρώ τον μήνα όταν, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της 16.4.2020, αποζημιώνονται σε μηνιαία βάση μόνον με το ποσόν των 7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8 εκατ. ευρώ λιγότερα. Σε ό,τι δε αφορά την περίοδο 21/3 έως 30/4 τα έξοδα των πλοίων μετά την αφαίρεση των εσόδων εκτιμώνται σε 20 εκατ. ευρώ έναντι 1,6 εκατ. ευρώ που προβλέπονται για την ίδια περίοδο. Το πρόβλημα μάλιστα, σύμφωνα με τον ΣΕΕΝ, δεν περιορίζεται μόνο στα πλοία της ακτοπλοΐας, αλλά και σε αυτά της Αδριατικής, καθώς και σε αυτά τα οποία αναγκαστικά δεν λειτουργούν. Ζητεί έτσι τη λήψη επιπλέον «επαρκών και ουσιαστικών μέτρων» για τη στήριξη των ακτοπλοϊκών και διεθνών γραμμών, και συγκεκριμένα:

• Την αποζημίωση των πλοίων που εκτελούν δρομολόγια με βάση τα πραγματικά έξοδά τους (μείον τα έσοδα), όπως αυτά έχουν ήδη κοινοποιηθεί από τις εταιρείες.

• Την αποζημίωση των πλοίων για την περίοδο από 21/3 έως την ημερομηνία σύναψης των νέων συμβάσεων Δ.Υ. σύμφωνα με την Υ.Α. της 16.4.20.

• Την αποζημίωση των πλοίων τα οποία σήμερα δεν εκτελούν δρομολόγια, σύμφωνα με τα πραγματικά τους έξοδα.

Ο ΣΕΕΝ υπενθυμίζει ότι από τα 85 πλοία μέλη του συνδέσμου, μόνο τα 31 εκτελούν σήμερα δρομολόγια, δηλαδή το 36%. «Τα έξοδα των 54 πλοίων τα οποία ακινητούν αναγκαστικά είναι εξίσου σημαντικά, καθώς έχουν επιβαρυνθεί με όλα τα έξοδα επισκευών, συντηρήσεων, πιστοποίησης καθώς και τα πάγια χρηματοοικονομικά και άλλα έξοδα που τα αφορούν, χωρίς να εκτελούν δρομολόγια και κατά συνέπεια χωρίς να υπάρχουν έσοδα».

• Την αύξηση των μισθωμάτων των δρομολογίων που εκτελούνται σήμερα με συμβάσεις δημόσιας υπηρεσίας. Η επιβατική κίνηση αλλά και η εμπορευματική των δρομολογίων αυτών είναι σχεδόν μηδενική και επίσης δεν είναι δυνατή η οποιαδήποτε ακύρωση ή έστω και αλλαγή των δρομολογίων ούτως ώστε να μειωθούν τα έξοδα, συνεπώς είναι απαραίτητη η αναπροσαρμογή των μισθωμάτων με βάση τα πραγματικά έξοδα-έσοδα.

• Τη συμπερίληψη στους δικαιούχους αποζημίωσης και των πλοίων τα οποία είναι δρομολογημένα στις γραμμές Ελλάδας – Ιταλίας, που είναι μεγάλης σημασίας για το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο προσφέροντας υπηρεσίες στην περίοδο της σοβαρής κρίσης που διατρέχουμε.

Τέλος επισημαίνεται πως η ένταξη του κλάδου σε ευρωπαϊκό μηχανισμό ενισχύσεων, όπως το υπουργείο έχει προαναγγείλει, «είναι σημαντική και τη στηρίζουμε, αλλά οι διαδικασίες αυτές είναι χρονοβόρες τη στιγμή που η βιωσιμότητα του κλάδου απαιτεί άμεσα μέτρα».