ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αυξήθηκαν κατά 27,75% οι πωλήσεις της «Νίκας»

Αυξήθηκαν κατά 27,75% οι πωλήσεις της «Νίκας»

Σημαντική αύξηση των πωλήσεων και των μεριδίων της κατέγραψε το 2019 η αλλαντοβιομηχανία «Π.Γ. Νίκας», αποτέλεσμα σε σημαντικό βαθμό της κατάρρευσης της Creta Farms από τον Μάιο κι έπειτα, αλλά και των κινήσεων στις οποίες προβαίνει η διοίκηση της εταιρείας στο γενικότερο πλαίσιο αναδιάρθρωσης που είχε ξεκινήσει όταν πέρασε στον έλεγχο του Σπύρου Θεοδωρόπουλου. Η τρέχουσα, ωστόσο, πανδημική κρίση προκαλεί εύλογα προβληματισμό στη διοίκηση της εταιρείας, καθώς μέρος των δραστηριοτήτων της σχετίζεται με τον κλάδο του HORECA (τουρισμός, εστίαση), γεγονός που μπορεί να επιφέρει μείωση πωλήσεων και αύξηση επισφαλειών για τον όμιλο.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε χθες η «Νίκας» για τη χρήση του 2019, οι πωλήσεις της εταιρείας και του ομίλου ανήλθαν σε 51,72 εκατ. ευρώ έναντι 40,49 εκατ. ευρώ το 2018, αυξημένες κατά 27,75%. Η αύξηση των πωλήσεων οφείλεται κυρίως στην ολοκλήρωση της νέας τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας, στην ωρίμανση του δικτύου διανομής και στο λανσάρισμα νέων κωδικών προϊόντων. Οπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση της εταιρείας, «οι πωλήσεις κατά το β΄ εξάμηνο 2019 επηρεάστηκαν θετικά από τη δυσλειτουργία και τελικώς τη μερική απουσία από την αγορά, λόγω οικονομικών προβλημάτων, μιας εκ των σημαντικών εταιρειών του κλάδου αλλαντικών στην Ελλάδα (σ.σ.: εννοεί την Creta Farms)». Το μερίδιό της σε όγκο αυξήθηκε το 2019 σε 20,3% από 16,5% το 2018, ενώ σε αξία ενισχύθηκε σε 19,1% από 15,6% το 2018. Tο μεικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 20,9% το 2019 έναντι 23,0% το 2018, με τη μείωση να οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τιμών των βασικών πρώτων υλών που χρησιμοποιεί η αλλαντοβιομηχανία, δηλαδή χοιρινού και γαλοπούλας. Το ενοποιημένο αποτέλεσμα προ φόρων ήταν ζημίες, αλλά μικρότερες σε σύγκριση με το 2018 και συγκεκριμένα 3,03 εκατ. ευρώ έναντι 6,76 εκατ. ευρώ.

Για την τρέχουσα χρήση, και πλέον στη σκιά του κορωνοϊού, η διοίκηση του ομίλου, αν και επισημαίνει ότι ο κλάδος τροφίμων στον οποίο δραστηριοποιείται ανήκει σε εκείνες τις επιχειρηματικές κατηγορίες που αναμένεται να δείξουν συγκριτικά σχετική αντοχή στο σενάριο επιβράδυνσης ή και ύφεσης της παγκόσμιας οικονομίας, δεν παραλείπει να αναφερθεί στους παράγοντες εκείνους που πιθανώς θα επηρεάσουν αρνητικά τα οικονομικά αποτελέσματα της «Νίκας». Ειδικότερα, λόγω του πλήγματος που δέχονται τα καταστήματα εστίασης και ο ελληνικός τουρισμός εξαιτίας της εξάπλωσης του COVID-19, οι πωλήσεις της εταιρείας στο επαγγελματικό κανάλι αναμένεται να επηρεαστούν, χωρίς να είναι εφικτό να ποσοτικοποιηθεί αυτή η επίδραση στην παρούσα φάση. Επιπλέον, η εταιρεία αναφέρει ότι η αναστολή δραστηριότητας των παραπάνω κλάδων και η αβεβαιότητα στη διάρκεια και στην ένταση της κρίσης αναμένεται να έχουν επίπτωση στην ταμειακή ρευστότητα και στην πιστοληπτική ικανότητα των πελατών της εταιρείας που δραστηριοποιούνται στο επαγγελματικό κανάλι. Σε άλλο σημείο, μάλιστα, γίνεται λόγος για κίνδυνο μη ανάκτησης απαιτήσεων από πελάτες, καθώς και για περιορισμένη πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό αλλά και σε ιδιωτικά κεφάλαια. Από την άλλη, πάντως, η εταιρεία σημειώνει ότι το σημαντικότερο μέρος πωλήσεων αλλά και απαιτήσεών της προέρχεται από τον κλάδο των σούπερ μάρκετ, ο οποίος καταγράφει ανοδική πορεία.

Σε αντιστάθμισμα των παραπάνω, το σημαντικότερο μέρος των πωλήσεων και απαιτήσεων της εταιρείας προέρχεται από το οργανωμένο λιανεμπόριο (σούπερ μάρκετ), κλάδος ο οποίος έχει σημειώσει ανοδική πορεία με αύξηση τζίρου εν μέσω της τρέχουσας αβέβαιης οικονομικής συγκυρίας.