ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Θετικές στην τηλεργασία οι επιχειρήσεις και μετά το τέλος της πανδημίας

Θετικές στην τηλεργασία οι επιχειρήσεις και μετά το τέλος της πανδημίας

Με θετικό μάτι βλέπουν οι επιχειρήσεις την εξ αποστάσεως εργασία ως μορφή απασχόλησης και στη μετά COVID-19 εποχή, με τη συντριπτική τους πλειονότητα να θεωρεί ότι αποτελεί αποτελεσματικό μέτρο κατά της εξάπλωσης της πανδημίας.

Ερευνα που υλοποίησε η ομάδα των συμβουλευτικών υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού της KPMG καταγράφει παράλληλα την ανησυχία των εργαζομένων για την απουσία σαφών ορίων μεταξύ εργασίας και ξεκούρασης. Σχεδόν 9 στους 10 ερωτωμένους δήλωσε πως ανησυχεί πολύ ή πάρα πολύ για το θέμα της πανδημίας, ενώ περισσότεροι από 7 στους 10 εκφράζουν έντονο προβληματισμό για το μέλλον της εγχώριας οικονομίας. Ανάλογα, δε, με το επίπεδο θέσης εργασίας, διαφοροποιείται και το μέγεθος της ανησυχίας.

Αναλυτικά, κατά την 1η φάση της έρευνας, που πραγματοποιήθηκε από 30/3 έως 5/4, συμπληρώθηκαν και αναλύθηκαν 1.051 έγκυρα ερωτηματολόγια. Η 2η φάση της έρευνας θα πραγματοποιηθεί στο διάστημα 4/5-10/5 και θα επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για όσο οι συνθήκες θα το απαιτούν.

Σύμφωνα με τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας, η συντριπτική πλειονότητα των εταιρειών υιοθετεί την εξ αποστάσεως εργασία ως μέτρο κατά του περιορισμού της εξάπλωσης της COVID-19. Η ταχεία προσαρμογή οφείλεται και στο γεγονός ότι πολλές εταιρείες είχαν ήδη εγκατεστημένο τον βασικό εξοπλισμό για την εξ αποστάσεως εργασία. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι αξιολογούν την εξ αποστάσεως εργασία ως μορφή εργασίας με θετική επίδραση στην παραγωγικότητά τους και επιθυμούν την καθιέρωσή της και στη μετά τη νόσο εποχή. Πρωτοστατούν σε αυτό οι νεότερες ηλικίες οι οποίες φαίνεται να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά.

Συγκεκριμένα, το 88% των εργαζομένων που δουλεύουν από το σπίτι αξιολογεί ικανοποιητική ή πολύ ικανοποιητική την εξ αποστάσεως εργασία. Ακόμα και στις περιπτώσεις των εργαζομένων οι οποίοι δηλώνουν ότι έχει αυξηθεί ο απαιτούμενος χρόνος για τη συνεργασία με τους συναδέλφους, συνεχίζουν να την αξιολογούν ως ικανοποιητική ή/και πολύ ικανοποιητική.

Μάλιστα, το 79% αξιολογεί ως το μεγαλύτερο όφελος της εξ αποστάσεως εργασίας τον χρόνο, το οποίο κερδίζουν από τις μετακινήσεις. Η ηλικιακή ομάδα που το εκτιμά περισσότερο είναι οι έως 30 ετών (82%), ενώ η άνω των 60 ετών το εκτιμά λιγότερο (72%). Ως πολύ σημαντικό όφελος αναδεικνύεται για τα μη διοικητικά στελέχη (87%), ενώ οι γενικοί διευθυντές το αξιολογούν χαμηλότερα (71%).

Βέβαια, το 59% δηλώνει ότι η απουσία σαφών ορίων μεταξύ εργασίας και ξεκούρασης είναι η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζουν. Η δυσκολία αυτή εντείνεται για τους διευθυντές τμημάτων (64%) ενώ είναι αισθητά μικρότερη για τους υπαλλήλους γραφείου (50%).

Το 81% των εργαζομένων έχει ήδη προσαρμοστεί στην εξ αποστάσεως εργασία, ενώ μόλις ένα 6% δηλώνει ότι δεν ξέρει αν θα μπορέσει να προσαρμοστεί σε αυτή τη μορφή εργασίας. Τέλος, το 66% των εργαζομένων δηλώνει πως η εξ αποστάσεως εργασία δεν έχει επηρεάσει τη συνεργασία με συναδέλφους, ενώ για τους εργαζομένους των οποίων το επίπεδο συνεργασίας έχει επηρεαστεί θετικά, αυτό έχει θετικό αντίκτυπο και στην παραγωγικότητά τους.