ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μείωση πωλήσεων έως 15% για την «Καρέλια» εξαιτίας της καραντίνας

meiosi-poliseon-eos-15-gia-tin-karelia-exaitias-tis-karantinas-2376294

Αύξηση εσόδων και κάμψη κερδών παρουσιάζει η Καπνοβιομηχανία Καρέλια στην οικονομική χρήση του 2019. Παράλληλα η διοίκηση της εταιρείας, αναφερόμενη στην πανδημική κρίση, κάνει λόγο για κάμψη του όγκου πωλήσεων μέσα στο 2020 κατά 10% έως 15% για όσο συνεχίζονται τα μέτρα περιορισμού της κίνησης. Επίσης, αναφέρει απώλεια κερδών 1,4 εκατ. ευρώ μηνιαίως από το κλείσιμο των καταστημάτων αφορολόγητων ειδών (Duty Free).

Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2019, αυτά χαρακτηρίζονται θετικά παρά τη φαινομενική υποχώρηση των κερδών. Τα ενοποιημένα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 1.035 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 7,8% σε σχέση με το 2018, ή σε 215,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,9%, αν αφαιρεθούν οι ειδικοί φόροι καπνικών επί των πωληθέντων προϊόντων. Τα λειτουργικά κέρδη EBITDA σημείωσαν κάμψη κατά 12,4%, φθάνοντας τα 87,04 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας (ΜΦΔΜ) υποχώρησαν κατά 14,7%, στα 67,41 εκατ. ευρώ.

Η μείωση αυτή των κερδών είναι πλασματική, καθώς στη χρήση του 2018 η εταιρεία είχε εγγράψει έκτακτο έσοδο ύψους 15,43 εκατ. ευρώ από το ελληνικό Δημόσιο σε νομική διένεξη με την επιχείρηση. Εξαιρουμένου του προαναφερόμενου ποσού, τα (προσαρμοσμένα) λειτουργικά κέρδη EBITDA παρουσιάζουν αύξηση κατά 3,7%, ενώ τα καθαρά κέρδη θα παρουσίαζαν αύξηση της τάξεως του 6%.

Ως αποτέλεσμα, η μερισματική πολιτική δεν διαφοροποιείται αισθητά. Η εταιρεία θα διανείμει φέτος 25,94 εκατ. ευρώ (αντιστοιχεί σε 9,40 ευρώ ανά μετοχή) από τα κέρδη του 2019, έναντι 26,22 εκατ. ευρώ που διένειμε πέρυσι για κέρδη της χρήσης του 2018. Το καθαρό μέρισμα όμως που θα εισπράξουν οι μέτοχοι της εταιρείας, λόγω της μείωσης της φορολογίας μερισμάτων (από 10% σε 5%), θα είναι ελάχιστα υψηλότερο από το περυσινό. Με βάση τη χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής την 31η Δεκεμβρίου 2019, η μερισματική απόδοση διαμορφώνεται σε ποσοστό 3,41%.

Για το 2020 η διοίκηση της Καπνοβιομηχανίας Καρέλια διατηρεί σημαντικές επιφυλάξεις. Η ίδια αναγνωρίζει το θετικό ξεκίνημά της κατά τους δύο πρώτους μήνες του έτους, αλλά επισημαίνει ότι τα μέτρα περιορισμού της κίνησης, σε συνδυασμό με τον περιορισμό του διαθέσιμου εισοδήματος, επηρεάζουν αρνητικά τον όγκο πωλήσεων κατά 10% έως 15% καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των μέτρων στις αγορές στις οποίες η εταιρεία δραστηριοποιείται, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής.

Επίσης, η εταιρεία εκτιμά ότι τα κέρδη επηρεάζονται αρνητικά κατά 1,4 εκατ. για κάθε μήνα που παραμένουν κλειστά τα καταστήματα Duty Free στα διεθνή αεροδρόμια, στους λιμένες, στις μαρίνες και στα συνοριακά καταστήματα, καθώς η συγκεκριμένη αγορά αντιπροσωπεύει το 16% περίπου του συνολικού όγκου πωλήσεων της καπνοβιομηχανίας.

Πάντως, η διοίκηση της Καρέλια Α.Ε. επισημαίνει την ισχυρή οικονομική θέση της (μηδενικός δανεισμός, ίδια κεφάλαια ύψους 472 εκατ. ευρώ, διαθέσιμα άμεσης ανάληψης ύψους 175 εκατ. ευρώ), ώστε σε συνδυασμό με τον πλουραλισμό των αγορών, την ισχύ των εμπορικών σημάτων της και την αφοσίωση των εργαζομένων της, οι όποιες επιπτώσεις της COVID-19 θα είναι αντιμετωπίσιμες, χωρίς να διαταραχθεί ούτε κατ’ ελάχιστον η βιωσιμότητά της.

Η διοίκηση της Καπνοβιομηχανίας Καρέλια έχει γνωστοποιήσει ότι στις 24 Ιουνίου 2020 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της και ότι ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στο μέρισμα έχει οριστεί η Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020. Ως ημερομηνία καταβολής του μερίσματος έχει οριστεί η Δευτέρα 6 Ιουλίου. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες.