ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ρευστότητα σε επιχειρήσεις από την ΕΤΕ με 13 χρηματοδοτικά εργαλεία

reystotita-se-epicheiriseis-apo-tin-ete-me-13-chrimatodotika-ergaleia-2376710

Δεκατρία χρηματοδοτικά εργαλεία έχει θέσει στη διάθεση των επιχειρήσεων η Εθνική Τράπεζα για την άμεση αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης, αλλά και τη στήριξή τους στη μετά COVID-19 εποχή. Οι δράσεις της ΕΤΕ περιλαμβάνουν:

1) Την «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ ΙΙ» για τη στήριξη των ΜμΕ που πλήττονται από την πανδημία, με 100% επιδότηση τόκων για τα 2 πρώτα χρόνια του δανείου, ενώ 40% του δανείου παρέχεται άτοκα για την υπόλοιπη διάρκεια.

2) Την επιδότηση για τρεις μήνες των τόκων ΜμΕ που πλήττονται από την πανδημία. Το πρόγραμμα αφορά επιδότηση τόκων υφιστάμενων ενήμερων δανείων και επιδότηση εισφοράς του ν.128/75.

3) Το Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας/COVΙD-19 για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών ρευστότητας των επιχειρήσεων λόγω της επιδημίας COVΙD-19. Το προϊόν παρέχεται με 80% κρατική εγγύηση και απευθύνεται σε όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, καλύπτοντας ανάγκες για εγγύηση δανείων κεφαλαίου κίνησης τακτής λήξης, συμπεριλαμβανομένων των ομολογιακών δανείων.

4) Το COSME COVΙD-19 Sub-window με την εγγύηση του EIF (Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταμείου) για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών ρευστότητας των ΜμΕ λόγω της πανδημίας. Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης έως 150.000 ευρώ και χορηγείται με 80% εγγύηση και χωρίς προμήθεια εγγύησης.

5) Το πρόγραμμα European Investment Bank’s response to COVΙD-19 για κάλυψη των αυξημένων αναγκών ρευστότητας των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει εντός του Μαΐου και προβλέπει προνομιακή τιμολόγηση χωρίς εισφορά του ν. 128/75.

6) Το πρόγραμμα COSME LGF για δάνεια κεφαλαίου κίνησης προς ΜμΕ με την εγγύηση του EIF (Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταμείου), εγγυημένο κατά 50% και χωρίς προμήθεια εγγύησης.

7) Το πρόγραμμα InnovFin SME Guarantee Facility, που αφορά χρηματοδοτήσεις μέσω του Εγγυοδοτικού Προγράμματος InnovFin SME Guarantee Facility, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, για την ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των καινοτόμων και ταχύτατα αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων.

8) Το πρόγραμμα Female Empowerment σε συνεργασία με την ΕΤΕπ, για τη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και ενίσχυση της παρουσίας γυναικών σε ηγετικές θέσεις επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα χορηγείται με προνομιακό επιτόκιο και καλύπτει ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης και επενδύσεις σε κάθε είδους πάγια.

9) Την «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ ΙΙ» της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Το 40% του δανείου παρέχεται άτοκα με δυνατότητα απαλλαγής εισφοράς του ν. 128/75 για το αντίστοιχο τμήμα του δανείου και περίοδος χάριτος έως 36 μήνες.

10) Το Ταμείο Υποδομών για τη στήριξη της πράσινης οικονομίας και την προώθηση της έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης, χρηματοδοτώντας έργα στους τομείς ενεργειακής αποδοτικότητας, παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προστασίας του περιβάλλοντος και αστικής ανάπτυξης.

11) Το πρόγραμμα Agriculture & Bioeconomy σε συνεργασία με την ΕΤΕπ, που αφορά την ενίσχυση της πρόσβασης των ΜμΕ και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης του τομέα γεωργίας και βιοοικονομίας στην τραπεζική χρηματοδότηση, με προνομιακό επιτόκιο και απαλλαγή εισφοράς του ν. 128/75.

12) Το πρόγραμμα ESIF EARDF GREECE FOF που ξεκινάει τον Ιούνιο για την ενίσχυση της πρόσβασης των ΜμΕ του αγροδιατροφικού τομέα στην τραπεζική χρηματοδότηση με εγγύηση 80% και χωρίς προμήθεια εγγύησης.

13) Το πρόγραμμα Climate Action που ξεκινάει σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και καλύπτει χρηματοδότηση πράσινων επενδύσεων με προνομιακό επιτόκιο και απαλλαγή εισφοράς του ν. 128.