ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ζημίες 104,2 εκατ. εμφάνισε ο όμιλος Intralot το 2019

zimies-104-2-ekat-emfanise-o-omilos-intralot-to-2019-2376720

Μείωση εσόδων και διεύρυνση των ζημιών παρουσίασε μέσα στο 2019 η Intralot. Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που παρουσιάσθηκαν χθες, ο όμιλος στη χρήση του 2019 εμφάνισε έσοδα ύψους 720,6 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 8,1% σε σχέση με το 2018.

Για την ίδια περίοδο, τα λειτουργικά κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε 87,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υποχώρηση κατά 25,4%. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους 104,2 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών ύψους 25,6 εκατ. ευρώ στην προγενέστερη χρήση του 2018.

Σύμφωνα με την εταιρεία, ένα μέρος της κάμψης των εσόδων και των λειτουργικών κερδών της αποδίδεται στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, η κάμψη των εσόδων περιορίζεται σε 4,7% και των λειτουργικών κερδών ΕΒITDA σε 20,3%. Πάντως, η εταιρεία εμφανίζει κάμψη εσόδων στις δύο μεγαλύτερες κατηγορίες δραστηριοτήτων της που είναι η διαχείριση (-7,4%) και η λειτουργία τυχερών παιγνίων (-23,0%). Αντίθετα μικρή αύξηση εσόδων παρουσιάζει στη δραστηριότητα του τεχνολογικού παρόχου (2,7%).

Αναφορικά με τις γεωγραφικές αγορές, φαίνεται ότι η εταιρεία υποχωρεί σε όλες τις αγορές του πλανήτη πλην της αμερικανικής. Ειδικά στις ΗΠΑ πέρυσι η εταιρεία ήταν η αγορά με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη όπου πέτυχε έσοδα αυξημένα κατά 20,7 εκατ. ευρώ. Αντίθετα οι αγορές που στοίχισαν σε έσοδα ήταν της Τουρκίας (-16 εκατ. ευρώ) και της Βουλγαρίας (-42,4 εκατ. ευρώ). Για την τελευταία η διοίκηση της Intralot αναφέρει νομικές διεκδικήσεις του δημοσίου της Βουλγαρίας ύψους 200 εκατ. ευρώ. Η μεγάλη διεύρυνση των ζημιών τέλος αποδίδεται στην αποπληρωμή μέρους των τραπεζικών οφειλών του ομίλου. Για τον λόγο αυτό υπήρξε μείωση του καθαρού δανεισμού κατά περίπου 21 εκατ. ευρώ στα 594,1 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την εταιρεία, αυτή εστιάζεται στην αποπληρωμή/αναχρηματοδότηση της χρηματοδοτικής σύμβασης ύψους 250 εκατ. ευρώ που λήγει τον Σεπτέμβριο του 2021 (χρηματοδότηση Α). Η εταιρεία εκτιμά ότι, παρά τις δυσκολίες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της πανδημικής κρίσης, θα καταφέρει να κλείσει το ζήτημα αυτό.

«Η διοίκηση του ομίλου έχει καταρτίσει ένα λεπτομερές σχέδιο προβλεπόμενων ταμειακών ροών για διάστημα μέχρι την ημερομηνία αποπληρωμής της χρηματοδότησης Α», αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις και σημειώνει ότι παρά τις αντίξοες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί, η εταιρεία θα καταφέρει να ανταποκριθεί. «Αξιολογώντας τα δεδομένα του Μαρτίου και των αρχών Απριλίου 2020 και τις διαθέσιμες προβλέψεις του lockdown ανά περιοχή, όλα τα ανωτέρω λήφθηκαν υπ’ όψιν κατά την κατάρτιση του εν λόγω σχεδίου προβλεπόμενων ταμειακών ροών».

Προσθέτει ακόμη ότι η διοίκηση του ομίλου «έχει διαπιστώσει ότι δεν απαιτούνται επιπλέον κεφάλαια και δεν υφίστανται ταμειακές ανάγκες που δεν δύναται καλύψει με τις τρέχουσες συνθήκες και το μείζον θέμα παραμένει η διευθέτηση της αποπληρωμής της χρηματοδότησης Α».