ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα μέτρα στήριξης που ζητεί η αγορά

Τα μέτρα στήριξης που ζητεί η αγορά

Μέτρα ενίσχυσης και διαρθρωτικές αλλαγές ζητούν οι παραγωγικοί κλάδοι της οικονομίας για να ομαλοποιηθεί η λειτουργία των επιχειρήσεων. Η ενίσχυση της ρευστότητας, μέσω και της διεύρυνσης των κριτηρίων υπαγωγής στο καθεστώς της επιστρεπτέας προκαταβολής, η χορήγηση δανείων με εγγύηση του Δημοσίου και η μείωση του ενεργειακού κόστους αποτελούν ορισμένα από τα κυρίαρχα αιτήματα.

Ειδικότερα, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών (ΣΕΒΚ), με πρόεδρο τον Ελευθέριο Κούρταλη, ζητάει την τόνωση της ρευστότητας μέσω κρατικών ενισχύσεων και τραπεζικής χρηματοδότησης με χαμηλά επιτόκια. Τη χορήγηση εγγυημένων δανείων και επιδοτήσεων προτείνει και ο Παύλος Ραβάνης, πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, ο οποίος ζητάει φορολογικές ελαφρύνσεις και μειώσεις ΦΠΑ. Για την επιστρεπτέα προκαταβολή, ο ΣΕΒΚ αναφέρει ότι το εν λόγω μέτρο δεν παρουσιάζει οφέλη για το 85% των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου, για τις οποίες το ύψος της προβλέπεται να είναι από 2.000 έως 15.000 ευρώ. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) Γιώργος Καρανίκας καταθέτει ως αίτημα τη δικαιότερη εφαρμογή του μέτρου και συγκεκριμένα το ύψος της ενίσχυσης να υπολογίζεται ως ποσοστό του τζίρου του 2019 σταθμισμένο με τη μείωση που εμφανίζει ο τζίρος το πρώτο τρίμηνο ή το πρώτο εξάμηνο του 2020. Βάσει των υπολογισμών αυτών, αναλογούν 5.000 ευρώ ανά επιχείρηση, σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, η οποία αναφέρει ότι είναι ανάγκη να ενταχθούν οι πλέον των 130.000 ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις που λειτουργούν χωρίς προσωπικό στον νέο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Με στόχο τη μείωση των λειτουργικών δαπανών, ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας ζητάει την εξίσωση της τιμολογιακής πολιτικής για τους καταναλωτές μέσης τάσης με τους πελάτες της υψηλής τάσης. Αντίστοιχα, ο ΣΕΤΕ και 13 πανελλήνιες κλαδικές ενώσεις-μέλη του, μέσω κοινής επιστολής τους προς τον πρωθυπουργό, προσβλέπουν στην επιδότηση εργασίας, στη μείωση του ΦΠΑ και στη μη καταβολή προκαταβολής φόρου. Ο τουριστικός κλάδος ζητάει ακόμη τα προγράμματα επιδότησης εργασίας και εργαζομένων να ισχύσουν τουλάχιστον για όλο το 2020.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) ζητάει αποζημίωση για την κάλυψη απώλειας εισοδήματος αιγοπροβατοτρόφων, καθώς «η κατάσταση για τη χοιροτροφία είναι δύσκολη επειδή το χοίρειο κρέας και ιδιαίτερα αυτό του μαύρου χοίρου προορίζεται κυρίως για τη μαζική εστίαση». Προτείνει ακόμη την ένταξη όλων των κτηνοτρόφων – πτηνοτρόφων στις πληττόμενες επιχειρήσεις και παραγωγούς. Στα μέτρα στήριξης ειδικού σκοπού των 800 ευρώ ζητεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος και Ακροάματος να ενταχθούν οι εργαζόμενοι του συγκεκριμένου χώρου.