ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελληνικό: Ανοίγει σήμερα η τεχνική προσφορά των MGE-ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ελληνικό: Ανοίγει σήμερα η τεχνική προσφορά των MGE-ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Με βασικό στόχο να συμμετάσχει στη διαδικασία του ανοίγματος της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς της κοινοπραξίας MGE-ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η HardRock υπέβαλε χθες στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) αίτηση ακύρωσης της απόφασης Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Η σχετική προσφυγή, παρόλο που πλέον δεν αναστέλλει τη διενέργεια του διαγωνισμού για την παραχώρηση της άδειας καζίνο στο Ελληνικό, προσθέτει καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

Eτσι σήμερα, κατά το άνοιγμα της τεχνικής προσφοράς της κοινοπραξίας MGE-ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, θα συμμετάσχουν και στελέχη της HardRock. Το έννομο αυτό δικαίωμα παρέχεται στην αμερικανική εταιρεία μετά την αίτηση ακύρωσης που κατατέθηκε χθες και παρόλο που η προσφορά της επιχείρησης έχει πλέον απορριφθεί και δεν συμμετέχει στον διαγωνισμό. Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, όσο θα εκκρεμεί η απόφαση του ΣτΕ επί της αίτησης ακύρωσης της απόφασης της ΑΕΠΠ, η HardRock θα συμμετέχει σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού που θα εξελιχθούν από εδώ και στο εξής.

Παράγοντες κοντά στη διαδικασία δεν δίνουν πολλές πιθανότητες ευόδωσης της νέας προσφυγής της HardRock, με δεδομένο ότι έχουν μεσολαβήσει σχετικές αποφάσεις τριών διοικητικών οργάνων (επιτροπή διαγωνισμού, ΕΕΕΠ, ΑΕΠΠ) και κυρίως μετά την απόρριψη της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων από το ίδιο το ΣτΕ. Το ζητούμενο από όσους επιθυμούν τη συνέχιση του διαγωνισμού παραχώρησης της άδειας καζίνο είναι πλέον ο ορισμός της δικασίμου επί της σχετικής αιτήσεως ακύρωσης. Με δεδομένο μάλιστα ότι της αίτησης ακύρωσης θα επιληφθούν οι ίδιοι δικαστές που αποφάσισαν επί της αίτησης των ασφαλιστικών μέτρων, εκτιμάται ότι η τελική απόφαση δεν θα καθυστερήσει.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, χθες η Mohegan Tribe Gaming Authority (MTGA), μητρική εταιρείας της MGE, αποπλήρωσε στις ΗΠΑ τους τόκους επί ομολογιακού δανείου ύψους 19,7 εκατ. δολ. Υπενθυμίζεται ότι η πληρωμή αυτή αθετήθηκε από την MTGA πριν από περίπου ένα μήνα και οδήγησε σε μείωση της πιστοληπτικής ικανότητας της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι, πριν από ένα μήνα, η MTGA αποφάσισε να μην καταβάλει τους τόκους ομολογιακού δανείου και να αξιοποιήσει την περίοδο χάριτος των 30 ημερών που της παρείχε η δανειακή σύμβαση. Στην απόφαση αυτή οδηγήθηκε καθώς μόλις είχε ξεκινήσει το κλείσιμο των δραστηριοτήτων στις ΗΠΑ λόγω της πανδημικής κρίσης. Στελέχη της εταιρείας είχαν κάνει τότε λόγο για απόφαση «μετρημένου ρίσκου» καθώς προτιμήθηκε να σταθμιστεί η επίπτωση του κλεισίματος όλων των καζίνο στις ΗΠΑ πριν καταβάλουν τη σχετική πληρωμή. Εξάλλου, όπως σημείωναν καλά ενημερωμένες πηγές, η περίοδος χάριτος προβλεπόταν στη σχετική σύμβαση.

Το άνοιγμα της τεχνικής προσφοράς της κοινοπραξίας MGE-ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βάζει στην τελική ευθεία την αδειοδότηση του καζίνο στο Ελληνικό. Αν και οι διοικητικές πράξεις που εκκρεμούν είναι πολλές (ανακήρυξη προτιμητέου επενδυτή, υπογραφή σύμβασης, έλεγχο από Ελεγκτικό Συνέδριο, κύρωση στη Βουλή), εντούτοις το πρώτο βήμα, που αφορά την ανακήρυξη του προτιμητέου επενδυτή, δεν θα αργήσει. Η απόφαση αυτή, έχοντας ως μόνο αστάθμητο παράγοντα την απόφαση του ΣτΕ, θα μπορούσε να ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούνιο, έτσι ώστε να ξεκινήσει η κατεδάφιση κτιρίων από την πλευρά της Lamda Development.