ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παρά το αρνητικό περιβάλλον τα ΕΛΠΕ άντεξαν το α΄ τρίμηνο

para-to-arnitiko-perivallon-ta-elpe-antexan-to-a-trimino-2378136

Ανθεκτικότητα εμφάνισαν οι επιδόσεις του ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, παρά το αρνητικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί λόγω της πτώσης των διεθνών τιμών πετρελαίου και της πανδημικής κρίσης που συρρίκνωσε τη ζήτηση στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Ωστόσο, η μεγάλη μείωση των τιμών αργού και προϊόντων, κατά 50% περίπου μεταξύ Δεκεμβρίου και Μαρτίου, στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών, είχε ως αποτέλεσμα οι ζημίες από αποτίμηση αποθεμάτων να ανέλθουν στα 540 εκατ. ευρώ και ως εκ τούτου καταγράφηκαν ζημίες 341 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, το πρώτο τρίμηνο, τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη (Ebitda) και τα καθαρά κέρδη, αυξήθηκαν σε ποσοστό 4% στα 128 εκατ. ευρώ και 18% στα 44 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα. Ο όμιλος, λόγω της αυξημένης διαθεσιμότητας των μονάδων, εμφάνισε και αύξηση των εξαγωγών κατά 27%, οδηγώντας τις συνολικές πωλήσεις στους 3,9 εκατ. μετρικούς τόνους.

«Το πρώτο τρίμηνο καταφέραμε να βελτιώσουμε τις λειτουργικές μας επιδόσεις και τα αποτελέσματά μας σχεδόν σε όλες μας τις δραστηριότητες, ενώ συνεχίσαμε την ταχεία υλοποίηση της στρατηγικής μας. Ηδη στις πρώτες εβδομάδες της κρίσης, έχουμε δει πρωτόγνωρες αλλαγές στα διεθνή επίπεδα προσφοράς και ζήτησης, με αντίστοιχες επιπτώσεις στις τιμές. Η εξέλιξη της κρίσης θα συνεχίσει να έχει αρνητικό αντίκτυπο στους περισσότερους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας και ειδικά τον τουρισμό που αφορά περισσότερο και τις αγορές που εφοδιάζουμε» ανέφερε, χθες κατά τη δημοσίευση των μεγεθών πρώτου τριμήνου, ο διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης εταιρείας, Ανδρέας Σιάμισιης. Τα ΕΛΠΕ, σύμφωνα με τον κ. Σιάμισιη, συνεχίζουν τη στρατηγική τους, ενώ αποτελούν έναν από τους πρώτους ομίλους στην Ελλάδα που έλαβε μέτρα για την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων του, «με τις ασφαλέστερες δυνατές συνθήκες για τους εργαζομένους». Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2019, ο όμιλος προχώρησε σε διεθνή ομολογιακή έκδοση ύψους 500 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας σημαντικά την ταμειακή του ρευστότητα. Επίσης, ισχυροποίησε περαιτέρω τη δανειακή του επάρκεια, με νέες πιστωτικές γραμμές ύψους 300 εκατ. ευρώ και αύξησε τη δυνατότητα έκδοσης εγγυητικών επιστολών για αγορά πρώτων υλών.

Βασικές προτεραιότητες της εισηγμένης συνιστούν η ανάπτυξη του κλάδου ενέργειας και η βελτίωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος κατά 50% στα επόμενα 10 χρόνια, με τις εργασίες σχεδιασμού και υλοποίησης για το φωτοβολταϊκό πάρκο 204MW στην Κοζάνη αλλά και τις διαδικασίες πώλησης των εταιρειών της ΔΕΠΑ που συμμετέχει η εταιρεία να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι επιπτώσεις

Σύμφωνα με τα ΕΛΠΕ, η μείωση της παγκόσμιας ζήτησης κατά τη διάρκεια των περιορισμών στις μετακινήσεις και στην οικονομική δραστηριότητα για το β΄ τρίμηνο εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 20%, οδηγώντας σε σημαντική πτώση αλλά και μεταβλητότητα στις διεθνείς τιμές αργού και προϊόντων, ενώ έχει ήδη παρατηρηθεί και μείωση παραγωγής προϊόντων με περιορισμό ή και διακοπή λειτουργίας διυλιστηρίων διεθνώς κατά το β΄ τρίμηνο. Η ελληνική αγορά καυσίμων έχει επηρεαστεί αντίστοιχα με τη μείωση στα καύσιμα κίνησης κατά τη διάρκεια του Απριλίου να εκτιμάται στο 40% περίπου.

Η ζήτηση στην εσωτερική αγορά καυσίμων υποχώρησε κατά 4%, σε 1,7 εκατ. ΜΤ, με την κατανάλωση για καύσιμα κίνησης να καταγράφει αντίστοιχη μείωση, λόγω επίπτωσης κορωνοϊού στην κατανάλωση τον Μάρτιο. Το πετρέλαιο θέρμανσης, παρά την ενίσχυση της ζήτησης τον Μάρτιο λόγω περιορισμών στις μετακινήσεις, κινήθηκε επίσης πτωτικά, συνολικά για το τρίμηνο κατά 6%, λόγω ήπιων καιρικών συνθηκών κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου.

Εν γένει, οι βελτιωμένες επιδόσεις των διυλιστηρίων και της λιανικής εμπορίας, αλλά και η αριστοποίηση εφοδιασμού, αντιστάθμισαν την αρνητική επίπτωση της τιμολόγησης αργού και ενδιάμεσων πρώτων υλών, καθώς και των μειωμένων πωλήσεων εσωτερικής αγοράς λόγω COVID-19. Σημειώνεται ότι τα ΕΛΠΕ συμμετείχαν στην εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας, με δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ύψους 8 εκατ. ευρώ.