ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η MLS στο στόχαστρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Η MLS στο στόχαστρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα υψηλά έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) και το χαμηλό ύψος αποσβέσεων στα άυλα περιουσιακά στοιχεία «καίνε» την MLS. Χθες το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) ανέστειλε προσωρινά τη διαπραγμάτευση όλων των τίτλων της επιχείρησης πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένης της μετοχής, και των τίτλων των τριών κοινών ομολογιακών εκδόσεων.

Η απόφαση του Χ.Α. ελήφθη μετά τη διαβίβαση πορίσματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.). Το πόρισμα συνέταξε η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (ΕΛΤΕ) για λογαριασμό της Ε.Κ. και στο οποίο διαπιστώνεται ότι υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες ως προς την ορθή κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων του 2018 από την MLS.

Διογκωμένα μεγέθη

Η κύρια επισήμανση αφορά στο κονδύλι του ισολογισμού «Αϋλα Περιουσιακά Στοιχεία», το οποίο θεωρείται υπέρμετρα διογκωμένο ή ότι οι αποσβέσεις της αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων γίνονται με πολύ χαμηλό ρυθμό. Στο τέλος του 2018, η εταιρεία ανέφερε άυλα περιουσιακά στοιχεία ύψους 25,5 εκατ. ευρώ, ποσό μάλλον υψηλό με δεδομένο ότι ξεπερνάει τον τζίρο της επιχείρησης (20,9 εκατ. ευρώ). Επίσης, η εταιρεία για την ίδια χρονιά περιέλαβε δαπάνες επενδύσεων σε Ε&Α νέων προϊόντων ύψους 8,3 εκατ. ευρώ και αποσβέσεις ύψους 2,5 εκατ. ευρώ.

Με τα παραπάνω μεγέθη η εταιρεία εμφανίζεται να επενδύει το 40% του τζίρου της σε Ε&Α. Το χειρότερο όμως όλων είναι ότι τα άυλα αυτά προϊόντα που σχεδιάζει και φέρνει στην αγορά (κυρίως λογισμικό κινητών και tablets) έχουν χαμηλή ζήτηση.

Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι η υψηλή αναπόσβεστη αξία περιουσιακών στοιχείων ή οι χαμηλές αποσβέσεις επηρεάζουν καθοριστικά την κερδοφορία μιας επιχείρησης. Η MLS για το 2018 εμφάνισε καθαρά κέρδη 1,3 εκατ. ευρώ και θα μπορούσαν να είχαν μετατραπεί σε ζημίες αν οι αποσβέσεις που διενήργησε μέσα στη συγκεκριμένη χρήση ήταν υψηλότερες.

Ανακοίνωση της MLS

Χθες η διοίκηση της MLS, παρά το γεγονός ότι ήταν ενήμερη από το πρωί, διένειμε το απόγευμα μια λακωνική ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό. «Η MLS Πληροφορική Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την επανέναρξη διαπραγμάτευσης της μετοχής και των ομολόγων της εταιρείας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια ανακοίνωση προστίθεται ότι η καταβολή του κουπονιού για το δεύτερο ομόλογο που έχει εκδώσει η εταιρεία, ύψους 6 εκατ. ευρώ με ημερομηνία λήξης 31.8.2022 (ΜΛΣΟ2), θα πραγματοποιηθεί κανονικά στην προβλεπόμενη ημερομηνία.

Επίσης στελέχη της διοίκησης, μιλώντας χθες στην «Κ», έκαναν λόγο απλά για διαφορετική ερμηνεία των λογιστικών κανόνων σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Ωστόσο, σημείωσαν ότι η εταιρεία θα συμμορφωθεί στις υποδείξεις της ΕΛΤΕ αλλά αυτό θα συμβεί στα αποτελέσματα του 2019, τα οποία θα ανακοινωθούν μέχρι 30 Ιουνίου 2020. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία, κατά πάσα πιθανότητα θα εμφανίσει μεγάλες ζημίες για το 2019. Πάντως, για τα αποτελέσματα του 2018 δεν αναμένεται να υπάρξει επαναδιατύπωσή τους.

Πάντως πρέπει να αναφερθεί ότι η παραδοχή των υψηλής αναπόσβεστης αξίας άυλων περιουσιακών στοιχείων (κυρίως λογισμικό κινητών και tablets) έχει πραγματοποιηθεί πρώτη φορά από τον ορκωτό λογιστή που έλεγξε τις οικονομικές καταστάσεις της MLS του 2018, δηλαδή εδώ και περίπου ένα χρόνο. Μάλιστα το πιστοποιητικό του ορκωτού λογιστή δημοσιοποιήθηκε πέρυσι τον Μάιο μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018.

Πτώση της μετοχής

Η δημοσιοποίηση αυτών των καταστάσεων συνέπεσε με την έναρξη της περιόδου της μεγάλης υποχώρησης της μετοχής της εταιρείας. Προχθές η μετοχή της MLS βρέθηκε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα (0,57 ευρώ), σημειώνοντας υποχώρηση 11% σε σχέση με το κλείσιμο της περασμένης Δευτέρας, ενώ πριν από ένα χρόνο η τιμή της ήταν στα 5,14 ευρώ. Eχει υποχωρήσει δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο κατά 88%.

Η πορεία αυτή, αλλά και η χθεσινή παρέμβαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οδήγησε την Ενωση Ελλήνων Επενδυτών να ανακοινώσει ότι θα ξεκινήσει νομικές ενέργειες κατά της εταιρείας MLS με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των επενδυτών που έχουν επενδύσει στις μετοχές και τα ομόλογα της επιχείρησης.