ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προχωρεί η εξαγορά της FPS από την doValue

Προχωρεί η εξαγορά της FPS από την doValue

Πιστή στη συμφωνία με τη Eurobank για την εξαγορά της εταιρείας διαχείρισης FPS παραμένει η doValue, η διοίκηση της οποίας επιβεβαίωσε χθες την προοπτική ολοκλήρωσης της συναλλαγής έως τα τέλη Μαΐου. Η συμφωνία αφορά την εξαγορά του 80% της FPS έναντι τιμήματος 248 εκατ. ευρώ και σε χθεσινή τηλεδιάσκεψη με τους επενδυτές με αφορμή τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, η διοίκηση του ιταλικού ομίλου έκανε λόγο για μερική αναδιαπραγμάτευση του επιχειρηματικού σχεδίου λόγω της αλλαγής των συνθηκών που προκαλεί η οικονομική κρίση, σημειώνοντας ότι οι νέοι όροι θα λειτουργούν προς το συμφέρον των μετόχων της doValue.

Η συναλλαγή συνοδεύεται με σύμβαση μεταξύ της τράπεζας και της FPS για τη διαχείριση των δανείων που βρίσκονται σε μικρή καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της τράπεζας. Η σύμβαση ήταν 10ετούς διάρκειας και αναμένεται να επιμηκυνθεί, καθώς οι επιπτώσεις της κρίσης επηρεάζουν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τις ανακτήσεις που θα επιτευχθούν στο νέο περιβάλλον της ύφεσης που προκαλείται στην ελληνική οικονομία. Συνολικά, η FPS θα διαχειρίζεται «κόκκινα» ανοίγματα ιδιοκτησίας της τράπεζας και τρίτων άνω των 26 δισ. ευρώ, διαθέτοντας ηγετική θέση ως ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης στην Ελλάδα. Στην FPS δεν θα μεταφέρονται μόνο τα δάνεια που βγαίνουν σε καθυστέρηση για πάνω από τρεις μήνες, αλλά και κάθε δάνειο που παρουσιάζει καθυστέρηση έστω και ένα μήνα, τα οποία αναμένεται να αυξηθούν λόγω της οικονομικής κρίσης που αφήνει πίσω της η πανδημία, διευρύνοντας το υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο της FPS.

Η συμφωνία με τον ιταλικό όμιλο εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη μείωση των κόκκινων δανείων της Eurobank και την τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Cairo, συνολικού ύψους 7,5 δισ. ευρώ, αξιοποιώντας τον μηχανισμό των κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής». Μέρος της συμφωνίας με τον ιταλικό όμιλο είναι και η πώληση τμήματος των τίτλων ενδιάμεσης (20%) και χαμηλής διαβάθμισης, που εκδίδονται στο πλαίσιο της τιτλοποίησης έναντι τιμήματος 15 εκατ.

Η προοπτική ολοκλήρωσης της συμφωνίας επιβραβεύθηκε από τον διεθνή οίκο Moody’s, ο οποίος σε έκθεσή του διατήρησε τις θετικές προοπτικές (positive outlook) και την πιστοληπτική ικανότητα της Eurobank, επισημαίνοντας το πλεονέκτημα της τράπεζας λόγω της υλοποίησης του εμπροσθοβαρούς σχεδίου εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Στο πλαίσιο της τιτλοποίησης, η διοίκηση της τράπεζας αναμένει εντός του Μαΐου την αξιολόγηση από τον οίκο DBRS του τρίτου χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων, στο οποίο περιλαμβάνονται δάνεια μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Η αξιολόγηση με BB- του τμήματος των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης αποτελεί αναγκαία συνθήκη, η οποία προβλέπεται από τον νόμο για τη δημιουργία του «Ηρακλή», προκειμένου το Δημόσιο να παράσχει την εγγύησή του για το senior τμήμα του χαρτοφυλακίου των δανείων που τιτλοποιούνται. Η τράπεζα έχει εξασφαλίσει την απαιτούμενη αξιολόγηση για τα πρώτα δύο χαρτοφυλάκια που εντάσσονται στην τιτλοποίηση και εκκρεμεί η τρίτη αξιολόγηση.

Επόμενο βήμα είναι η πραγματοποίηση της γενικής συνέλευσης, που θα εγκρίνει τη διανομή στους μετόχους του 75% των τίτλων ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine notes) και του 45% των τίτλων χαμηλής διαβάθμισης (junior notes), που αποτελεί επίσης αναγκαίο βήμα για την παροχή της κρατικής εγγύησης «Ηρακλή».

Η κρατική εγγύηση αφορά το τμήμα των τίτλων υψηλής διαβάθμισης (senior notes) που έχει εκδώσει η τράπεζα και το οποίο διακρατείται από την Eurobank. Συνολικά, οι τίτλοι υψηλής διαβάθμισης που έχει εκδώσει η Eurobank είναι αξίας 4 δισ. ευρώ, οι τίτλοι ενδιάμεσης διαβάθμισης 1,5 δισ. ευρώ και χαμηλής διαβάθμισης 3,5 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται πως η τράπεζα, εκτός από το 100% των τίτλων υψηλής διαβάθμισης, έχει διατηρήσει και το 5% των τίτλων ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης.