ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 79,7 εκατ. ευρώ η κερδοφορία του ομίλου Olympia Group το 2019

Στα 79,7 εκατ. ευρώ η κερδοφορία του ομίλου Olympia Group το 2019

Εσοδα ύψους 1,6 εκατ. ευρώ και κέρδη 79,7 εκατ. παρουσίασε η εταιρεία συμμετοχών Olympia Group Α.Ε. Συμμετοχών στην Ελλάδα το 2019. H εταιρεία, που ελέγχεται από τον επιχειρηματία Πάνο Γερμανό, σημείωσε σχεδόν μηδενικά έσοδα, μετά τη μεταβίβαση των συμμετοχών των εταιρειών Sunlight, Public και Grey Squirrel στην Olympia Group Ltd. με έδρα την Κύπρο. Τα έσοδα ύψους 1,6 εκατ. προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών προς άλλες επιχειρήσεις του ομίλου Olympia.

H μεταβίβαση των συμμετοχών της ελληνικής εταιρείας έγινε την 1η/1/2019. Επομένως τα έσοδα λογιστικά εγγράφηκαν στη μητρική εταιρεία του ομίλου Olympia, η οποία έχει έδρα στην Κύπρο και όχι στη θυγατρική της στην Ελλάδα όπως συνέβαινε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Σημειώνεται ότι για τη χρήση του 2018, η ελληνική Olympia Group είχε εμφανίσει ενοποιημένα έσοδα 438 εκατ. και οριακά κέρδη.

Τα κέρδη ύψους 79,7 εκατ. είναι κυρίως κέρδη που προέρχονται από εισπράξεις μερισμάτων και τα (λογιστικά) κέρδη που είχε από τη εσωτερική μεταβίβαση των τριών θυγατρικών της. Συγκεκριμένα, η εταιρεία μέσα στη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εισέπραξε μερίσματα ύψους 44,3 εκατ., κυρίως από τη θυγατρική του ομίλου στην Πολωνία, Play, και επιπλέον 40,7 εκατ. από τη μεταβίβαση των συμμετοχών (Sunlight, Public και Grey Squirrel) στη μητρική εταιρεία του ομίλου Olympia.

Από τα μερίσματα που εισπράχθηκαν, τα 44 εκατ. προήλθαν από την εταιρεία Tollerton που ελέγχει τη συμμετοχή (24,66%) της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας Play στην Πολωνία. Η Tollerton είναι πλέον το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο της Olympia Group Α.Ε. Συμμετοχών με έδρα
στην Αθήνα.

Για το 2020 η διοίκηση της εταιρείας αναφέρει ότι, παρόλο που ο πλανήτης εισέρχεται σε δοκιμασία λόγω της πανδημίας, οι προοπτικές παραμένουν ανοδικές, καθώς η πολωνική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται με ικανοποιητικούς ρυθμούς και ο όμιλος Play Communication, μέσω της θυγατρικής εταιρείας Ρ4 Sp. z.o.o., έχει καθιερωθεί ως ο πλέον δυναμικός πάροχος κινητής τηλεφωνίας στην τοπική αγορά. Η εταιρεία αναφέρει 15 εκατ. πελάτες και αύξηση της κίνησης κατά 34% και των δεδομένων κατά 19%, λόγω των μέτρων περιορισμού της κίνησης στην Πολωνία.