ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αντλησαν ρευστότητα 9,2 δισ. από την ΕΚΤ οι τράπεζες

Αντλησαν ρευστότητα 9,2 δισ. από την ΕΚΤ οι τράπεζες

Oι αυξημένες ανάγκες ρευστότητας εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού συνέβαλαν στην αύξηση της εξάρτησης των ελληνικών τραπεζών από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ειδικότερα, στη διάρκεια του Απριλίου τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα άντλησαν από την ΕΚΤ 9,2 δισ. ευρώ, όπως προκύπτει από τη μηνιαία λογιστική κατάσταση της κεντρικής τράπεζας. Για να αποτρέψει συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας, η ΕΚΤ επανέφερε το waiver, κάνοντας δεκτά ως ενέχυρα για τη χορήγηση ρευστότητας τα ελληνικά κρατικά ομόλογα, παρά τη χαμηλή πιστοληπτική τους αξιολόγηση.

Η συνολική τους εξάρτηση από τη ρευστότητα του ευρωσυστήματος ανήλθε στα 21,5 δισ. ευρώ στα τέλη Απριλίου, από 12,35 δισ. ευρώ που ήταν τον Μάρτιο και 7,6 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο. Υπενθυμίζεται ότι ο δανεισμός τους από το ευρωσύστημα παρέμενε σταθερός στα επίπεδα του Φεβρουαρίου, για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο δανεισμός τους από την ΕΚΤ έγινε μέσω του μηχανισμού φθηνής μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης LTRO (Long-Term Refinancing Operations). Πρόκειται για μακροχρόνια δάνεια που προσφέρει η ΕΚΤ στις εμπορικές τράπεζες του ευρωσυστήματος με ευνοϊκούς όρους (χαμηλά επιτόκια). Η αύξηση του δανεισμού των ελληνικών τραπεζών από τον συγκεκριμένο μηχανισμό συνδέεται με την απόφαση της ΕΚΤ τον περασμένο Μάρτιο, να δέχεται κατ’ εξαίρεση τα ελληνικά ομόλογα ως ενέχυρο για την παροχή ρευστότητας μέσω των μηχανισμών που διαθέτει η ίδια.

Στην αντίθετη περίπτωση οι ελληνικές τράπεζες θα ήταν αναγκασμένες, για μία ακόμη φορά, να προσφύγουν στον μηχανισμό έκτακτης βοήθειας (τον περίφημο ELA) για να καλύψουν τις ανάγκες τους σε ρευστό με πολύ υψηλότερο κόστος.