ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ποιο καθεστώς εποπτείας εφαρμόζεται στη βρετανική αγορά τηλεπικοινωνιών

Ποιο καθεστώς εποπτείας εφαρμόζεται στη βρετανική αγορά τηλεπικοινωνιών

Συναρμοδιότητα των βρετανικών ανεξάρτητων αρχών ρύθμισης των τηλεπικοινωνιών (OFCOM) και του ανταγωνισμού (CMA) συνιστά ο έλεγχος του ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες στη Βρετανία. Στη διαπίστωση αυτή καταλήγει ο πρόεδρος της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού Ιωάννης Λιανός, σε επιστολή του προς την «Κ» και με αφορμή κυριακάτικο δημοσίευμα («Προς μείωση των τιμών χονδρικής στις ευρυζωνικές συνδέσεις», 17.05.2020). Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, «η OFCOM και η CMA (η αντίστοιχη Επιτροπή Ανταγωνισμού) έχουν συναρμοδιότητα για την εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού (άρθρα 101, 102 ΣΛΕΕ και τα αντίστοιχα στο εθνικό δίκαιο ανταγωνισμού, έλεγχος συγχωνεύσεων κ.λπ.) στον τομέα των τηλεπικοινωνιών/ταχυδρομείων και των media. Οι δύο ως άνω Αρχές έχουν υπογράψει και μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ τους, όπως εξάλλου έχει γίνει μεταξύ της CMA με όλες τις άλλες ρυθμιστικές αρχές στη Μ. Βρετανία (στην ενέργεια, στα ύδατα κ.λπ.), οι οποίες επίσης έχουν συναρμοδιότητα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού στη εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού».

Πάντως, βάσει των βρετανικών νόμων η OFCOM έχει αρμοδιότητες του ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες, στα ταχυδρομεία και στα media. Συγκεκριμένα, διαθέτει τόσο εκ των προτέρων (ex ante) αρμοδιότητες ελέγχου του ανταγωνισμού που της παρέχει ο νόμος περί επικοινωνιών (Communications Act 2003) όσο και εκ των υστέρων (ex post) αρμοδιότητες ελέγχου του ανταγωνισμού, που προκύπτουν από τον νόμο περί ανταγωνισμού του 1998 (Competition Act 1998) και περί επιχειρήσεων του 2002 (Enterprise Act 2020). Μάλιστα, νομικοί σημειώνουν ότι η νεότερη νομοθεσία περί επιχειρήσεων και ρύθμισης του 2013 (Enterprise and Regulatory Reform Act 2013) ενισχύει τον ρόλο των τομεακών ρυθμιστών στη συναρμοδιότητα του ανταγωνισμού. Σημειώνεται ότι στη Μ. Βρετανία όλες οι ανεξάρτητες αρχές (φυσικού αερίου, υδάτων κ.λπ.) ασκούν έλεγχο του ανταγωνισμού στις αγορές τους, ενώ στη χώρα μας, αντίθετα, αυτό ισχύει μόνον στις τηλεπικοινωνίες και στην ενέργεια. Με την προσέγγιση αυτή, ο έλεγχος του ανταγωνισμού μπαίνει σε πολλές Αρχές, έτσι ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα που ξένοι αποκαλούν single point of failure (μοναδικό σημείο αποτυχίας).

Ο πρόεδρος της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού στην επιστολή του σημειώνει ακόμη ότι η OFCOM έχει πολύ χαμηλές επιδόσεις στην επιβολή κυρώσεων σε παραβιάσεις κανόνων ανταγωνισμού, σε αντίθεση με τη CMA. Κατά την περίοδο 2000-2015 υπάρχει μόλις μία υπόθεση παραβίασης των κανόνων του ανταγωνισμού από την OFCOM, η οποία αφορά τα ταχυδρομεία. Αντιθέτως, η CMA έχει πολύ περισσότερες υποθέσεις στο ενεργητικό της που αφορούν παραβιάσεις των κανόνων ανταγωνισμού σε διάφορες αγορές.

Στην επιστολή του ο κ. Λιανός προσθέτει ακόμη ότι η ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει προτείνει από τον περασμένο Δεκέμβριο τη σύναψη ενός μνημονίου συνεργασίας με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, και μάλιστα με πρωτοβουλία της Επιτροπής Ανταγωνισμού εστάλη σχετικό προσχέδιο από τον περασμένο Μάρτιο. Τέλος, αναφέρει ότι σε καμία άλλη χώρα της Ε.Ε., εκτός της Ελλάδας, δεν έχει αποκλειστεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού από την εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες και στα ταχυδρομεία.