ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αποφασίζει η Περιφέρεια Αττικής για έργο του ΟΛΠ

Αποφασίζει η Περιφέρεια Αττικής για έργο του ΟΛΠ

Τέλος στη φιλολογία περί εκκρεμοτήτων στην αδειοδότηση του έργου επέκτασης του νότιου επιβατηγού προβλήτα στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, και ειδικότερα της απόρριψης των υλικών από το έργο στον Σαρωνικό, επιχειρεί να βάλει επιστολή του ανεξάρτητου μηχανικού για τα έργα των υποχρεωτικών επενδύσεων της COSCO Shipping στον Πειραιά.

Η επιστολή έρχεται μια μέρα πριν από τη σημερινή συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Αττικής, με θέμα τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου. Η Hill International εκτελώντας τα καθήκοντα ανεξάρτητου μηχανικού που είναι ακριβώς η επίβλεψη της σωστής εκτέλεσης των έργων τόσο σε επίπεδο προετοιμασίας όσο και υλοποίησης, απέστειλε επιστολή προς τον περιφερειάρχη Αττικής, σημειώνοντας ότι προς αποφυγήν παρερμηνειών το κατασκευαστικό έργο της υποχρεωτικής επένδυσης με αριθμό 01 «Επέκταση επιβατικού λιμένα (νότια ζώνη, φάση Α)» έχει αδειοδοτηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία με την άδεια εκτέλεσης έργου από την υπηρεσία του υπουργείου Ναυτιλίας ΓΛΛΠΝΕ, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους του έργου.

Η παραπάνω επιστολή έρχεται σε συνέχεια της δημόσιας τοποθέτησης του υπουργού Ναυτιλίας ότι το έργο είναι πλήρως αδειοδοτημένο αλλά και της ανακοίνωσης της εισηγμένης ΟΛΠ Α.Ε. την προηγούμενη εβδομάδα, στην οποία αναφερόταν ότι «το έργο έχει λάβει όλες τις άδειες και εγκρίσεις από το σύνολο των αρμοδίων προς τούτο υπηρεσιών και φορέων της ελληνικής πολιτείας, συμπεριλαμβανομένης της Περιφέρειας Αττικής, από την οποία συγχρηματοδοτείται η σημαντική αυτή δημόσια υποδομή αλλά και από τους αρμόδιους φορείς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής». Σημειώνεται ότι για την έγκριση των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων έγιναν εργαστηριακοί έλεγχοι από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε δείγματα ιζημάτων που ελήφθησαν από την περιοχή του έργου και αφού αξιολογήθηκαν, χαρακτηρίστηκαν ως αδρανή και μη επικίνδυνα υλικά.

Σε εφαρμογή της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου εκδόθηκε από τη λιμενική αρχή η απόφαση έγκρισης απόρριψης και τα ιζήματα αυτά ως προϊόντα των υποθαλάσσιων εκσκαφών απορρίπτονται σε συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή που έχει καθοριστεί από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Οι εργασίες συνεχίζονται ομαλά με στόχο πριν από το τέλος του καλοκαιριού να έχει ολοκληρωθεί τμήμα του έργου ικανό για την ασφάλειά του κατά τον χειμώνα.