ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση εσόδων και κερδών το 2019 για την Westnet

Αύξηση εσόδων και κερδών το 2019 για την Westnet

Θετικά εξελίχθηκε η περασμένη χρονιά για την Westnet, θυγατρική εταιρεία του ομίλου Olympia. H εταιρεία πληροφορικής σημείωσε αύξηση εσόδων και κερδών για τη χρήση του 2019. Παράλληλα, αναφερόμενη στην πορεία μέσα στο 2020 και στην πανδημική κρίση, η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι παρά τη μεγάλη αβεβαιότητα που προκλήθηκε, δεν θα επηρεαστεί η απρόσκοπτη συνέχιση των δραστηριοτήτων της. Η εκτίμηση αυτή έχει μεγάλη αξία καθώς πραγματοποιήθηκε σχεδόν δύο μήνες πριν και στο ξεκίνημα της πανδημικής κρίσης, δεδομένου ότι οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ημερομηνία 31 Μαρτίου 2020.

Αυτό φαίνεται και στον τόνο των σχετικών διατυπώσεων. «Επειδή η κατάσταση εξελίσσεται ραγδαία, η οποιαδήποτε εκτίμηση σε ό,τι αφορά τις εμπορικές και οικονομικές επιπτώσεις της COVID-19 για την τρέχουσα χρονιά, επί του παρόντος, δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί με ακρίβεια». Παρ’ όλα αυτά η διοίκηση της Westnet αναφέρει ότι έχει τρέξει ήδη διαφορετικά σενάρια επίπτωσης που δυνητικά μπορεί να υπάρξουν. Επίσης, σημειώνει ότι ο όμιλος Westnet «έχει ήδη δημιουργήσει στέρεες βάσεις οργάνωσης και δομής, ούτως ώστε να αντεπεξέρχεται στις προκλήσεις, ενώ παράλληλα η υγιής διάρθρωση της κατάστασης οικονομικής θέσης του αποτελεί παράγοντα θωράκισης εν μέσω ενός εξαιρετικά δύσκολου και αβέβαιου περιβάλλοντος. Επίσης αναφέρονται το θετικό κεφάλαιο κίνησης (18 εκατ. ευρώ την 31/12/19), τα διαθέσιμα όρια τραπεζικών αναλήψεων, χωρίς σημαντικές λήξεις δανείων τα επόμενα έτη, ως παράγοντες μετριασμού του κινδύνου που μπορεί να επέλθει από την αβεβαιότητα για την εξέλιξη της κατάστασης».

Αναφορικά με τα αποτελέσματα του 2019, η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα ύψους 110,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8% σε σχέση με το 2018, λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ύψους 3,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 34% και καθαρά κέρδη προ φόρων 1,3 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 60%. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 0,96 εκατ. ευρώ από 0,55 εκατ. ευρώ το 2018. Η διοίκηση της εταιρείας απέδωσε τη σημαντική αύξηση των εσόδων της κυρίως στις αυξημένες πωλήσεις στο εξωτερικό, που προήλθαν από το εμπόριο των μπαταριών Toshiba. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε, το 2019 τα έσοδα εξωτερικού αντιπροσώπευσαν το 23% των συνολικών ετήσιων πωλήσεων, έναντι 12% του προηγούμενου έτους. Για φέτος η εταιρεία θα δώσει έμφαση στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, ενώ στην εγχώρια αγορά θα εστιαστεί στην προώθηση λύσεων τηλεφωνίας μέσω Internet (Voice over IP solutions), συστημάτων ασφάλειας (Security Solutions), και στα έξυπνα ρολόγια (Smartwatches).

«Το 2019 αποτέλεσε για την ομάδα της Westnet μία ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά», σχολίασε ο γενικός διευθυντής της Westnet, Γεώργιος Δαβιώτης. «Η στρατηγική μας αποδίδει καρπούς και μας οδηγεί σε μια αναπτυξιακή πορεία. Παράλληλα καλούμαστε να αντεπεξέλθουμε στις προκλήσεις του μεταβαλλόμενου οικονομικού περιβάλλοντος του 2020 που δημιουργεί η επιδημία COVID-19, διασφαλίζοντας το επιτυχημένο μας μοντέλο».