ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύντμηση του χρόνου μετατροπής του ΜΟΔ σε μετοχές Forthnet

Σύντμηση του χρόνου μετατροπής του ΜΟΔ σε μετοχές Forthnet

Μεταβάλλεται η περίοδο μετατροπής των ομολογιών που κατέχουν οι τράπεζες στην Fortnnet σε μετοχές της εταιρείας τηλεπικοινωνιών. Από τρίμηνη περίοδος που είναι σήμερα, θα καταστεί μηνιαία, απόφαση που υποδηλώνει προετοιμασία για την πώληση της εταιρείας Forthnet στους ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Για την αλλαγή της του όρου που αφορά στην περιόδου μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές, η Τράπεζα Πειραιώς, εκπρόσωπος των ομολογιούχων του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ), δημοσιοποίησε πρόσκληση στους κατόχους ομολογιών για συνέλευση, η οποία και θα αποφασίσει την μεταβολή του συγκεκριμένου όρου.

Η συνέλευση έχει καθοριστεί για τις 27 Μαΐου 2020 στην γραφεία της Forthnet κι εφόσον δεν υπάρξει απαρτία η επανάληψή της θα λάβει χώρα στις την 1η Ιουνίου 2020.

Η σπουδή που δείχνει η Τράπεζα Πειραιώς για την αλλαγή του συγκεκριμένου όρου, σημαίνει ότι βρισκόμαστε κοντά στο κλείσιμο της πώλησης της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας.