ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιβεβαιώθηκε η εξαπάτηση των μετόχων της Akazoo

Επιβεβαιώθηκε η εξαπάτηση των μετόχων της Akazoo

Το μάνατζμεντ της εταιρείας Akazoo εξαπάτησε τους μετόχους της, είναι το βασικό συμπέρασμα της ειδικής επιτροπής που συστάθηκε προκειμένου να εξετάσει τις κατηγορίες της επενδυτικής επιχείρησης QCM, περί χειραγώγησης των οικονομικών μεγεθών της εταιρείας.

Τα στελέχη της Akazoo όντως παραποίησαν προς το καλύτερο τα μεγέθη της και μάλιστα η φαλκίδευση αυτή τόσο από στελέχη της εταιρείας όσο και από συνεργάτες της γίνονταν επί πολλά χρόνια.

Σύμφωνα μάλιστα με τις σχετικές ανακοινώσεις το αμερικανικό χρηματιστήριο Nasdaq, διέγραψε από 15 Μαίου 2020 τη μετοχή της εταιρείας.

Σύμφωνα με το πόρισμα που απέστειλε η Ειδική Επιτροπή στις χρηματιστηριακές αρχές των ΗΠΑ, μεταξύ άλλων διαπιστώθηκε ότι:

(i) οι οικονομικές καταστάσεις της Akazoo των προηγούμενων ετών, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από λογιστικές εταιρείες για χρόνια, ήταν ουσιαστικά ψευδείς και παραπλανητικές.

(ii) τα πραγματικά έσοδα και οι συνδρομητές της εταιρείας ήταν αμελητέα και

(iii) πρώην μέλη της διοίκησης και συνεργάτες της Akazoo συμμετείχαν σε ένα εξελιγμένο σχέδιο για την παραποίηση των στοιχείων και των αρχείων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του εγγράφου για την εξαγορά της από την Modern Media μέσω της οποίας η εταιρεία εισήλθε στο Nasdaq.