ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Μαξιλάρι» κερδοφορίας στις τράπεζες από ΕΚΤ

«Μαξιλάρι» κερδοφορίας στις τράπεζες από ΕΚΤ

Η αύξηση της χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών από την ΕΚΤ θα αντισταθμίσει τις πιέσεις στην κερδοφορία που προκαλεί η κρίση λόγω της πανδημίας, εκτιμά ο οίκος αξιολόγησης Moody’s.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για τον μήνα Απρίλιο, όπως εξηγεί, έχει σημειωθεί μια απότομη αύξηση της χρηματοδότησης από την ΕΚΤ από τις αρχές του έτους. Τα προγράμματα της ΕΚΤ προσφέρουν φθηνή χρηματοδότηση σε όλες τις τράπεζες της Ευρωζώνης και τον Απρίλιο έκανε επιλέξιμα τα ελληνικά κρατικά ομόλογα ως εγγύηση για τη χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών, παρέχοντάς τους αυτό το σημαντικό waiver. Ετσι, οι ελληνικές τράπεζες αύξησαν τη χρηματοδότηση από την ΕΚΤ και αυτό θα τις βοηθήσει να περιορίσουν τις προκλήσεις που θέτει στην κερδοφορία η αναταραχή στην οικονομική δραστηριότητα, η οποία περιορίζει τις δυνατότητες για ευκαιρίες ποιοτικής χρηματοδότησης, διαβρώνει τα έσοδα από προμήθειες και οδηγεί σε μικρότερα κέρδη από συναλλαγές και σε δυνητικές ζημίες στις επενδύσεις.

Οπως επισημαίνει η Moody’s, οι ελληνικές τράπεζες αύξησαν τη χρηματοδότηση από την ΕΚΤ στα 21,5 δισ. ευρώ τον Απρίλιο ή περίπου 8% του συνολικού ενεργητικού, από 12,4 δισ. τον Μάρτιο και 8,1 δισ. ευρώ (ή 3% του ενεργητικού) τον Δεκέμβριο του 2019. Το ότι τα ελληνικά ομόλογα είναι επιλέξιμα πλέον από την κεντρική τράπεζα επέτρεψε στις ελληνικές συστημικές τράπεζες να αυξήσουν τη χρηματοδότηση από τα προγράμματα LTROs, η οποία προσφέρεται με επιτόκιο -0,5% για τις εμπορικές τράπεζες.

Ο οίκος θεωρεί ότι αυτή η αυξημένη χρηματοδότηση από την ΕΚΤ συνέπεσε και με τη μείωση της χρηματοδότησης μέσω repos στη διατραπεζική, που ήταν περίπου 13,5 δισ. ευρώ στα τέλη του 2019 για τις έξι ελληνικές τράπεζες που παρακολουθεί (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική, Πειραιώς, Attica, Παγκρήτια). Το κόστος χρηματοδότησης μέσω repos αυξήθηκε γιατί διευρύνθηκε το πιστωτικό spread λόγω πανδημίας.

Το -0,5%, που είναι το κόστος χρηματοδότησης μέσω των LTROs, σε συνδυασμό με την αύξηση των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα σε περίπου 145 δισ. τον Μάρτιο, με κόστος οριακά υψηλότερο του 0,3%, θα στηρίξει τα επιτοκιακά περιθώρια και την κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών σε αυτή τη δύσκολη χρονιά, εκτιμά ο οίκος.

Πάντως, λόγω της ύφεσης της οικονομίας (αναμένεται να φθάσει το 5% φέτος), η κερδοφορία του κλάδου θα δεχθεί πιέσεις, ενώ τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα θα παραμείνουν υπό πίεση λόγω της μείωσης των δανείων και των πολύ χαμηλών επιτοκίων. Ωστόσο η Moody’s αναμένει ότι η επιδείνωση αυτή θα είναι περιορισμένη, καθώς, παρά τα μέτρα στήριξης των δανειοληπτών που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, ο κλάδος θα συνεχίσει να εισπράττει τόκους. Οι συνεχιζόμενες υψηλές ανάγκες προβλέψεων για απώλειες από δάνεια θα βαρύνουν επίσης την κερδοφορία, ωστόσο η ευελιξία που έχουν προσφέρει οι ρυθμιστικές αρχές για την κατηγοριοποίηση των νέων NPEs θα περιορίσει τη μεγάλη αύξηση του πιστωτικού κόστους.

Τέλος, ο οίκος υπογραμμίζει πως, παρά την κρίση, δεν αναμένεται μεγάλη μείωση των καταθέσεων φέτος, καθώς μια μείωση των εταιρικών καταθέσεων θα αντισταθμιστεί από την αύξηση των καταθέσεων των νοικοκυριών, λόγω περιορισμού της κατανάλωσης.