ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αποζημιώσεις εξετάζει να διεκδικήσει η Fraport Greece

Αποζημιώσεις εξετάζει να διεκδικήσει  η Fraport Greece

Τις δυνατότητες που παρέχει η σύμβαση παραχώρησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, προκειμένου να εξασφαλίσει στήριξη στη δύσκολη περίοδο που διέρχεται, αξιολογεί η Fraport Greece η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες του υπουργείου Οικονομικών, έχει ενεργοποιήσει μία πολύ συγκεκριμένη διαδικασία στο πλαίσιο της κατανομής κινδύνων, όπως αυτού της πανδημίας, που προβλέπει η σύμβαση παραχώρησης.

Τα στοιχεία από την αεροπορική κίνηση του Απριλίου στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια είναι συγκλονιστικά: η κίνηση των επιβατών μειώθηκε κατά 99,3% σε μόλις 10.000 άτομα από ενάμισι εκατομμύριο περίπου τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Για ολόκληρο το πρώτο τετράμηνο, δηλαδή από την 1 Ιανουαρίου έως την 30ή Απριλίου, η μείωση της επιβατικής κίνησης είναι 54,60% με τα αντίστοιχα ποσοστά για τον αριθμό των πτήσεων στο 58,8% για τις πτήσεις από το εξωτερικό και κατά 33,2% για αυτές από το εσωτερικό.

Η κατανομή κινδύνων που προβλέπει η σύμβαση παραχώρησης προκύπτει από τη σχετική αναφορά της σύμβασης σε γεγονότα ανωτέρας βίας. Πρόκειται για μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία που αποσκοπεί να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση που θα ρυθμίζει τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 στην εκτέλεση της σύμβασης.

Με βάση τα όσα αυτή αναφέρει, γεγονός ανωτέρας βίας σημαίνει: α) όλα εκείνα τα γεγονότα ή τα περιστατικά ή τις συνέπειές τους που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή την επιρροή των μερών και που δεν θα μπορούσαν να προβλεφθούν ή να αποτραπούν ή να παρεμποδιστούν ακόμα και αν τα μέρη είχαν επιδείξει ιδιαίτερη σύνεση και β) κάθε συμβάν ή περιστατικό για την επέλευση του οποίου κανένα μέρος δεν είναι υπόλογο.

Υπενθυμίζεται πως βάσει της σύμβασης παραχώρησης των 14 αεροδρομίων, προβλέπεται ετήσιο εγγυημένο καταβλητέο μίσθωμα 22,9 εκατ. ευρώ και ετήσια κυμαινόμενη μεταβλητή αμοιβή που αντιστοιχεί στο 28,6% των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων των αεροδρομίων. Για αυτά τα ποσά Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέπει την κατά έξι μήνες παράταση ληξιπρόθεσμων οφειλών απαιτητών εντός του έτους 2020 από συμβάσεις παραχώρησης διαχείρισης αερολιμένων. Ετσι, η παραχωρησιούχος των 14 αεροδρομίων όφειλε αρχικά να καταβάλει το ποσό των 15,1 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο, τα οποία έχει ήδη καταβάλει, ενώ το οφειλόμενο ποσό προς το ΤΑΙΠΕΔ ανέρχεται σε 23,4 εκατ. ευρώ. Η παράταση της εξόφλησής του επιβαρύνεται με επιτόκιο ίσο με το πληρωτέο για εξάμηνα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, της τελευταίας έκδοσης πριν το ληξιπρόθεσμο, προσαυξημένο κατά μισή μονάδα. 

Ανεξάρτητα όμως από αυτή τη διευθέτηση περασμένων οφειλών ξεκινάει τώρα, όπως προαναφέρθηκε, και η διαδικασία που ενδεχομένως να καταλήξει σε αποζημιωτικό δικαίωμα της παραχωρησιούχου.