ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δεν «βλέπει» αύξηση κόκκινων δανείων η Axia

Δεν «βλέπει» αύξηση κόκκινων δανείων η Axia

Το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων των ελληνικών τραπεζών αναμένεται να παραμείνει σταθερό το 2020, παρά την κρίση που προκαλεί η πανδημία, εκτιμά η Axia Research, αναφέροντας ωστόσο πως ακόμα μία αύξηση της τάξης των 10 δισ. ευρώ στα NPEs, είναι κεφαλαιακά διαχειρίσιμη. Οπως επισημαίνει, οι τιτλοποιήσεις «παγώνουν» για φέτος και μεταφέρονται το 2021, ωστόσο με αυξημένο αρνητικό αντίκτυπο στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με αυτόν που έχουν υπολογίσει οι διοικήσεις.

Την τελευταία δεκαετία η ελληνική οικονομία είχε μπει αρκετές φορές σε φάση βαθιάς ύφεσης, ωστόσο δεν υπήρχε ποτέ τόσο μεγάλη στήριξη από την κυβέρνηση και τις ευρωπαϊκές αρχές για τον κλάδο των τραπεζών, αναφέρει η Axia. Η τρέχουσα κρίση μάλιστα, παρά το σοκ που έχει προκαλέσει σε οικονομία και επιχειρήσεις, οδήγησε και σε μία σειρά θετικών αποτελεσμάτων για τις ελληνικές τράπεζες, όπως η άρση του ορίου των θέσεών τους στα ελληνικά ομόλογα, η ένταξη των ελληνικών κρατικών ομολόγων στο νέο QE της ΕΚΤ, η μηδενική στάθμιση κινδύνου (zero risk) για το senior τμήμα των τιτλοποιήσεων στο πλαίσιο του σχεδίου «Ηρακλής», οι κρατικές εγγυήσεις για τα νέα δάνεια, η επιπλέον ρευστότητα με τη στήριξη της κυβέρνησης, η ευελιξία από τις αρχές στην αναγνώριση των νέων NPEs και η χαλάρωση απαιτήσεων που αφορούν τα κεφάλαια.

Η μεγαλύτερη πάντως πρόκληση για τις ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με την Axia, αφορά την ποιότητα του ενεργητικού του κλάδου, και ειδικά το πώς θα κινηθεί το απόθεμα των NPEs (εισροές και εκροές) και οι επιπτώσεις στο κόστος κινδύνου. Για αυτόν τον λόγο, εκτιμά πως το μέσο κόστος κινδύνου στον κλάδο θα κινηθεί στις 200 μ.β. για τα καθαρά δάνεια για την περίοδο 2020-2022.

Πάντως, οι προγραμματισμένες τιτλοποιήσεις NPEs θα μεταφερθούν για το 2021, με αύξηση κατά 25% στο εκτιμώμενο «χτύπημα» στα ίδια κεφάλαια, παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες, προς το παρόν, διατηρούν τις εκτιμήσεις τους αμετάβλητες. Παράλληλα, εκτιμά ότι το απόθεμα NPEs το 2020 θα παραμείνει σε γενικές γραμμές σταθερό, κυρίως λόγω των μέτρων που έχουν εφαρμοστεί από την κυβέρνηση και τις εποπτικές αρχές και ότι θα μειωθεί το 2021 στο 21% (από 39% το 2019) λόγω των τιτλοποιήσεων οι οποίες θα υλοποιηθούν το επόμενο έτος αντί για το τρέχον (εκτός του Cairo της Eurobank), και οι οποίες φτάνουν τα 25 δισ. ευρώ – δηλαδή τα 12 δισ. ευρώ της Alpha Bank, τα τουλάχιστον 6 δισ. ευρώ της Εθνικής και τα 7 δισ. ευρώ της Πειραιώς.

Εάν οι προσπάθειες για την πώληση των τιτλοποιήσεων σε επενδυτές αποτύχουν, ή εάν η αγορά δεν είναι ανοιχτή για τέτοιου είδους συναλλαγές, η δημιουργία της bad bank θα κερδίσει έδαφος και θα έχει τη δυνατότητα να γίνει το εργαλείο επιλογής για επιτάχυνση της μείωσης των NPEs, κάτι που ωστόσο, σύμφωνα με την Axia, δεν αποτελεί ζήτημα προς το παρόν.

Απαντώντας στις εκτιμήσεις που έχουν αναφερθεί για αύξηση της τάξης του 15% (ή 10 δισ. ευρώ) στα NPEs φέτος λόγω της πανδημίας, η Axia επισημαίνει πως εάν εφαρμοστούν οι παραδοχές των stress tests του 2018 ως μέτρο σύγκρισης, τότε μία αύξηση των NPEs κατά 15% θα μεταφραστεί σε μέση μείωση κεφαλαίου ύψους 270 μονάδων βάσης και έτσι η κεφαλαιακή ζημία είναι διαχειρίσιμη για τον κλάδο.

Ετσι και αλλιώς, κατά την εκτίμησή της, οι τρέχουσες μακροοικονομικές δυσκολίες δεν είναι πιθανό να οδηγήσουν σε κεφαλαιακές ελλείψεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Παρά το γεγονός ότι ο μέσος συνολικός κεφαλαιακός δείκτης διαμορφώνεται στο 17,5%, οι τράπεζες θα επωφεληθούν από τις χαμηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις καθώς και τη χαλάρωση των απαιτήσεων του Πυλώνα 2 και του τρόπου εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 (Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς), τα οποία θα μπορούσαν να προσθέσουν περίπου 100 μ.β. στους συνολικούς δείκτες κεφαλαίου τους σε μέσο όρο.