ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κρίσιμα τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου

Κρίσιμα τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου

Χρονιά-πρόκληση χαρακτηρίζει η Bank of America Securities το 2020 για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς το ξέσπασμα της κρίσης λόγω της πανδημίας έφερε τα πάνω κάτω στα σχέδια των διοικήσεων, θέτοντας εμπόδια στον δρόμο της μείωσης των κόκκινων δανείων και της βελτίωσης της ποιότητας του ενεργητικού. Οπως σημειώνει, τα βλέμματα των επενδυτών σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα α΄ τριμήνου, τα οποία ξεκινούν να ανακοινώνονται σήμερα (Alpha, Εθνική), συνεχίζονται αύριο (Πειραιώς) και ολοκληρώνονται τη Δευτέρα (Eurobank), θα πρέπει να είναι στραμμένα στα κεφάλαια καθώς και στις εκτιμήσεις των διοικήσεων για το υπόλοιπο του έτους, οι οποίες και θα έχουν μεγαλύτερη σημασία από ό,τι συνήθως.

Σε γενικές γραμμές, η BofA αναμένει ότι οι δραστηριότητες των τεσσάρων συστημικών τραπεζών θα διατηρηθούν σχετικά καλά στο πρώτο τρίμηνο, αλλά προβλέψεις είναι πιθανό να εκτοξευθούν εν αναμονή της μελλοντικής επιδείνωσης, η οποία ωστόσο μπορεί να αντισταθμιστεί από τα κέρδη συναλλαγών σε ορισμένες τράπεζες.

Σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο του έτους, πιθανότατα θα είναι μια διαφορετική ιστορία καθώς τα έσοδα αναμένεται να τεθούν υπό πίεση και θα μπορούσαν να εμφανιστούν νέες αθετήσεις πληρωμών από τους δανειολήπτες, έτσι οι προοπτικές που θα δώσουν οι διοικήσεις θα είναι σημαντικές για την αγορά. Επιπλέον, η χρηματιστηριακή αναμένει πως στο πρώτο τρίμηνο τα κεφάλαια των τραπεζών θα εμφανίσουν κάποιες «ρωγμές», λόγω των έντονων τριγμών που προκάλεσε η πανδημία στην αγορά.

Πιο αναλυτικά, για την Alpha Bank η Bofa αναμένει πως στο α΄ τρίμηνο τα καθαρά έσοδα από τόκους θα διαμορφωθούν στα 380 εκατ. ευρώ (από 387 εκατ. ευρώ στο δ΄ τρίμηνο του 2019), τα καθαρά έσοδα από προμήθειες στα 88 εκατ. ευρώ (από 93 εκατ. ευρώ), τα κέρδη προ προβλέψεων στα 267 εκατ. ευρώ από 256 εκατ. ευρώ στο δ΄ τρίμηνο του 2019, τα λειτουργικά κέρδη θα εμφανίσουν ζημίες ύψους 3 εκατ. ευρώ, ενώ ζημίες ύψους 3 εκατ. ευρώ θα σημειώσουν τα κέρδη προ φόρων.

Για την Εθνική, τα καθαρά έσοδα από τόκους θα διαμορφωθούν στα 280 εκατ. ευρώ (από 288 εκατ. ευρώ στο δ΄ τρίμηνο), τα καθαρά έσοδα από προμήθειες στα 60 εκατ. ευρώ από 70 εκατ., τα κέρδη προ προβλέψεων στα 947 εκατ. ευρώ από 120 εκατ. ευρώ στο δ΄ τρίμηνο του 2019, τα λειτουργικά κέρδη τοποθετούνται στα 797 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων στα 787 εκατ. ευρώ.

Για τη Eurobank, αναμένει καθαρά έσοδα από τόκους στα 336 εκατ. ευρώ (από 347 εκατ. ευρώ στο δ΄ τρίμηνο), καθαρά έσοδα από προμήθειες στα 93 εκατ. ευρώ από 104 εκατ. ευρώ στο προηγούμενο τρίμηνο, κέρδη προ προβλέψεων στα 219 εκατ. ευρώ από 249 εκατ. ευρώ πριν, λειτουργικά κέρδη ύψους 59 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων ύψους 51 εκατ. ευρώ.

Για την Πειραιώς, η BofΑ τοποθετεί τα καθαρά έσοδα από τόκους α΄ τριμήνου στα 365 εκατ. ευρώ (από 363 εκατ.), τα καθαρά έσοδα από προμήθειες στα 70 εκατ. ευρώ από 91 εκατ. στο δ΄ τρίμηνο, τα κέρδη προ προβλέψεων στα 201 εκατ. ευρώ από 193 εκατ. ευρώ στο προηγούμενο τρίμηνο, και τα λειτουργικά κέρδη όπως και τα κέρδη προ φόρων στο 1 εκατ. ευρώ.

«Παγώνουν» τα σχέδια

Η ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών, η οποία πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας σημείωνε σημαντική βελτίωση, θα βρεθεί αντιμέτωπη με πολλές προκλήσεις λόγω της νέας κρίσης, όπως σημειώνει η BofA, καθώς οι περισσότερες από τις προγραμματισμένες τιτλοποιήσεις θα καθυστερήσουν, ενώ θα σημειωθεί πιθανώς αύξηση νέων NPLs. Πάντως, η χρηματοδοτική θέση του κλάδου συνέχισε να ενισχύεται στο α΄ τρίμηνο χάρη στις εισροές καταθέσεων, ενώ η θέση ρευστότητας των τραπεζών έχει επίσης βελτιωθεί χάρη και στη στήριξη της ΕΚΤ.