ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση κερδών 36,8% για «Πλαστικά Θράκης» το πρώτο τρίμηνο

Αύξηση κερδών 36,8% για «Πλαστικά Θράκης» το πρώτο τρίμηνο

Διψήφια αύξηση λειτουργικής και καθαρής κερδοφορίας, παρά την υποχώρηση του κύκλου εργασιών κατά 6,2%, κατέγραψε ο όμιλος «Πλαστικά Θράκης» το πρώτο τρίμηνο του 2020. Η πολυεθνική εισηγμένη στο Χρηματιστήριο εταιρεία εμφάνισε τους τρεις πρώτους μήνες κύκλο εργασιών 78,4 εκατ. ευρώ, με τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) και τα καθαρά κέρδη να αυξάνονται σε ποσοστό 8,7% και 36,8%, στα 9,1 εκατ. ευρώ και 2,8 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Κατά το πρώτο τρίμηνο, η εταιρεία αύξησε τα ίδια κεφάλαια σε περίπου 151 εκατ. ευρώ από 146,3 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο του δανεισμού (μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου) διαμορφώνεται σε 104,7 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυξήθηκαν σε 30,7 εκατ. ευρώ από περίπου 18,7 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2019, ενώ το περιθώριο μεικτού κέρδους της «Πλαστικά Θράκης» αυξήθηκε σε 22,3% από 20,1%. Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι η εισηγμένη, σε επίπεδο ομίλου, πέτυχε να βελτιώσει σημαντικά, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, τις ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, οι οποίες διαμορφώνονται σε 3,9 εκατ. ευρώ από -975.000 ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Μέσα στη χρονιά, η «Πλαστικά Θράκης» έχει υλοποιήσει σειρά κινήσεων αναδιάρθρωσης με στόχο τη βελτίωση της κερδοφορίας. Από αυτές, οι βασικότερες περιλαμβάνουν τη μεταφορά και της δεύτερης γραμμής παραγωγής μη υφαντού βελονωτού υφάσματος της αμερικανικής θυγατρικής Thrace Linq Inc. στην έτερη θυγατρική ThraceNonwovens & Geosynthetics, της οποίας η παραγωγική δυναμικότητα ενδυναμώνεται σημαντικά. Μέσα στο δεύτερο εξάμηνο θα ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της εν λόγω γραμμής παραγωγής, με την αγορά γεωυφασμάτων (σημ.: χρησιμοποιούνται στη ζιζανιοκτονία και σε εργασίες  αποστράγγισης κ.λπ.) της Αμερικής να εξυπηρετείται από τις εγκαταστάσεις του ομίλου στην Ευρώπη και την κοινοπραξία Lumite Inc. Στο πλαίσιο αυτό, δρομολογείται η εκποίηση του βιομηχανικού ακινήτου στη Νότια Καρολίνα στο οποίο στεγάζεται η Thrace Linq.

Ακόμη, μέσα στη χρονιά, θα ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της Thrace China και της μητρικής της Thrace Asia, που λειτουργεί ως γραφείο πωλήσεων και εμφανίζει περιορισμένη δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην οικονομική έκθεση της «Πλαστικά Θράκης».

Λόγω της πανδημίας, που έχει ενισχύσει τη ζήτηση για χειρουργικές μάσκες και ιατρικά είδη προστασίας, η «Πλαστικά Θράκης» επένδυσε 200.000 ευρώ για την εγκατάσταση νέας γραμμής παραγωγής στην Ξάνθη, ημερήσιας δυναμικότητας 100.000 μασκών τύπου Ι, ΙΙ και IIR. Ακόμη μία πρόσφατη επένδυση της εισηγμένης, ύψους 4,5 εκατ. λιρών, αφορά την κατά 100% θυγατρική της Don & Low, με έδρα το Forfar της Σκωτίας, για την αγορά και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή υλικού meltblown, το οποίο θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή όλων των ειδών μασκών, δηλαδή από χειρουργικές έως τύπου FFP2 και FFP3. Αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Σεπτέμβριο, ενώ για την υλοποίηση της επένδυσης, η Don & Low συμφώνησε με τον κρατικό οργανισμό στήριξης επιχειρήσεων Scottish Enterprise για τη χρηματοδότηση του 80% αυτής. Η χρηματοδότηση θα επιστραφεί στον Scottish Enterprise εντός πενταετίας, ανάλογα με το ύψος των πωλήσεων της εταιρείας σε αυτό το διάστημα.