ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βασικός μέτοχος στην Pasal ο σουηδικός όμιλος Sterner Stenhus

Βασικός μέτοχος στην Pasal ο σουηδικός όμιλος Sterner Stenhus

Εντός του καλοκαιριού αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ο μετασχηματισμός της Pasal Development, μέσω του οποίου η εισηγμένη εταιρεία ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων αναμένεται να αφήσει πίσω της τις «περιπέτειες» των τελευταίων ετών, που απείλησαν τη βιωσιμότητά της και την οδήγησαν στην αίτηση προστασίας από τους πιστωτές της, στο πλαίσιο του πτωχευτικού κώδικα. Τον ρόλο του «λευκού ιππότη» έχει αναλάβει ο νέος στρατηγικός επενδυτής, ήτοι ο σουηδικός όμιλος Sterner Stenhus, του οποίου ηγείται ο Ελληνοσουηδός επιχειρηματίας Ηλίας Γεωργιάδης.

Με βάση το επιχειρηματικό πλάνο που έχει εκπονηθεί, «τρέχει» ήδη η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των 10 εκατ. ευρώ, μέσω της έκδοσης 14.967.936 νέων μετοχών, με τιμή διάθεσης 0,67 ευρώ εκάστη. Με δεδομένο ότι σε αυτήν δεν θα συμμετάσχει η οικογένεια Θεοδωρίδη, που ελέγχει σήμερα την πλειονότητα των μετοχών της Pasal Development, αλλά και το ότι η Sterner Stenhus θα καλύψει τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο της έκδοσης, αναμένεται να καταστεί βασικός μέτοχος με ποσοστό της τάξεως του 88,9%, εφόσον δεν συμμετάσχει κάποιος άλλος μέτοχος, ή τουλάχιστον 55,86%, εφόσον συμμετάσχουν και υφιστάμενοι μέτοχοι.

Η όλη διαδικασία επρόκειτο να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Φεβρουαρίου, ωστόσο η πανδημία ανέτρεψε το αρχικό χρονοδιάγραμμα κατά λίγους μήνες και, συγκεκριμένα, το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουνίου, όπως γνωστοποίησε χθες η Pasal Development. Το θετικό όμως είναι ότι, παρά την επικείμενη ύφεση, ο σουηδικός όμιλος και ο κ. Γεωργιάδης συνέχισαν να εργάζονται πάνω στο επιχειρηματικό τους πλάνο για την ελληνική αγορά, καταδεικνύοντας την εμπιστοσύνη τους στις προοπτικές ανάκαμψης της οικονομίας και της αγοράς ακινήτων.

Μόλις ολοκληρωθεί η αύξηση και προκύψει και η νέα διοίκηση, θα τεθεί σε εφαρμογή το επόμενο βήμα για τη σταδιακή ανάπτυξη της εταιρείας, μέσω της αξιοποίησης του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου, της προσθήκης νέων ακινήτων σε αυτό, αλλά και του βέλτιστου τρόπο εκμετάλλευσής αυτών, π.χ. μέσω της μετατροπής της Pasal Development σε εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ), ώστε να επωφελείται και των σχετικών φορολογικών πλεονεκτημάτων.

Ωστόσο, θα πρέπει πρώτα να ενισχυθεί σημαντικά το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο. Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το επόμενο στάδιο της ανάπτυξης της Pasal Development, σχεδιάζεται η λήψη πρόσθετης χρηματοδότησης της τάξεως των 10-15 εκατ. ευρώ, μέσω των οποίων προβλέπεται κατ’ αρχάς να αποπληρωθεί το σύνολο του υφιστάμενου δανεισμού, που υπολογίζεται ότι δεν ξεπερνάει τα 15 εκατ. ευρώ, μετά την εφαρμογή της συμφωνίας εξυγίανσης της εισηγμένης με τους πιστωτές της.

Αλλωστε, η Pasal ουδέποτε είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία ή προς τους εργαζομένους της. Η αποπληρωμή και των υπόλοιπων δανείων αναμένεται να αποδεσμεύσει και υφιστάμενα ακίνητα του χαρτοφυλακίου της, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί ως ενέχυρα, επιτρέποντας στη νέα διοίκηση, υπό τη Sterner Stenhus, να σχεδιάσει από την αρχή το χρηματοδοτικό πλάνο της Pasal, χωρίς δεσμεύσεις και «βαρίδια». Υπενθυμίζεται ότι η Pasal έχει πλέον εκχωρήσει και το Athens Heart, αποφεύγοντας και το συναφές με την εν λόγω επένδυση δάνειο των 55 εκατ. ευρώ, που είχε λάβει η θυγατρική της Doreco.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη χρήση του 2019, τα έσοδα της Pasal Development από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 1,6 εκατ. ευρώ, έναντι 1,7 εκατ. ευρώ. Από το τέλος της χρήσης, οι δραστηριότητες της Doreco, η οποία ελέγχει το Athens Heart, θεωρούνται διακοπείσες δραστηριότητες. Οι λειτουργικές ζημίες διαμορφώθηκαν σε 6 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1,1 εκατ. ευρώ το 2018, οι οποίες όμως οφείλονται κυρίως στην αρνητική επίδραση, ύψους 5,6 εκατ. ευρώ, της αναπροσαρμογής των ακινήτων στην εύλογη αξία τους.

Παράλληλα, η εταιρεία κατέγραψε ενοποιημένα κέρδη 41,8 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 2,7 εκατ. ευρώ, λόγω της διαγραφής υποχρεώσεων και εξόφλησης οφειλών, μέσω μεταβίβασης ακινήτων, στο πλαίσιο της συμφωνίας εξυγίανσης.