ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το υψηλότερο ιστορικά μέρισμα προτείνει για διανομή η ΕΥΔΑΠ

to-ypsilotero-istorika-merisma-proteinei-gia-dianomi-i-eydap-2380606

Οριακή αύξηση εσόδων και σημαντική καθαρών κερδών παρουσίασε η ΕΥΔΑΠ στη χρήση του 2019. Παράλληλα, η εταιρεία προχωρά στη διανομή γενναίου μερίσματος συνολικού ύψους 40,5 εκατ. ευρώ ή 0,38 ευρώ ανά μετοχή. Είναι το μεγαλύτερο μέρισμα που έχει προταθεί για διανομή και αντιστοιχεί στο 70% των καθαρών κερδών μετά από φόρους. Την ίδια μερισματική πολιτική ακολουθεί και η ΕΥΑΘ με βασικό επωφελούμενο το υπερταμείο που είναι ο κύριος μέτοχος.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα της περασμένης χρήσης, τα έσοδα της ΕΥΔΑΠ σημείωσαν μικρή αύξηση κατά 0,4% φτάνοντας τα 323,7 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν 107,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους σημείωσαν αύξηση 21% και ανήλθαν σε 58,1 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των εσόδων αποδίδεται στη μικρή ενίσχυση των εσόδων (+2,5%) από τις δραστηριότητες αποχέτευσης και ανήλθαν σε 102,7 εκατ. ευρώ και στη μικρή μείωση εσόδων (-0,4%) από τις δραστηριότητες ύδρευσης τα έσοδα της οποίας ανήλθαν σε 219,25 εκατ. ευρώ. Η αύξηση της κερδοφορίας αποδίδεται κυρίως στην υποχώρηση του λειτουργικού κόστους κατά 3%. Διαμορφώθηκε έτσι στα 255,1 εκατ. ευρώ, αντί 263 εκατ. ευρώ το 2018.

Προς την κατεύθυνση αυτή συνέβαλε κυρίως η μείωση του κόστους πωληθέντων κατά 22 εκατ. ευρώ ή 12%, και διαμορφώθηκε σε 160,5 εκατ. ευρώ αντί 182,3 εκατ. ευρώ το 2018. Αντίθετα χαμηλότερα ήταν τα χρηματοοικονομικά έσοδα και υψηλότερες οι αποσβέσεις.

Για το 2020 η εταιρεία θα συνεχίσει την πολιτική ανάπτυξης του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική. Αναφορικά με την πανδημία, η διοίκηση σημειώνει ότι δεν δημιούργησαν σημαντικά προβλήματα λειτουργίας της επιχείρησης, ενώ ούτε φαίνεται να επηρεάζεται η κατανάλωση νερού. Οι μόνες παρενέργειες που σημειώθηκαν αφορούν τις εισπράξεις, οι οποίες ωστόσο αναμένεται να ξεπεραστούν σύντομα.

«Λόγω της συνεχούς ψηφιοποίησης των υπηρεσιών της εταιρείας τα τελευταία χρόνια, δεν δημιουργήθηκαν σημαντικά προβλήματα, εκτός από τα βραχυπρόθεσμα προβλήματα στις εισπράξεις δεδομένου της γενικής αναστάτωσης και ανησυχίας στον γενικό πληθυσμό», αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης.
Εκτιμάται, ωστόσο, ότι σύντομα «θα ξεπεραστούν με την προσαρμογή των πελατών στις καινούργιες συνθήκες και την εξοικείωσή τους με τα ψηφιακά κανάλια της εταιρείας».

Τέλος, «αναφορικά με την κατανάλωση, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε την επίδραση της πανδημίας καθώς υπάρχει άμεση συσχέτιση με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Είναι όμως αποδεδειγμένο ότι με την άνοδο της θερμοκρασίας και ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η κατανάλωση αυξάνεται. Σύμφωνα πάντως με τα στοιχεία εξόδου των μονάδων επεξεργασίας νερού δεν υπάρχει αρνητική συσχέτιση».