ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επανεκκίνηση του σχεδίου «Galaxy» της Alpha Bank

Επανεκκίνηση του σχεδίου «Galaxy» της Alpha Bank

Την επανεκκίνηση του σχεδίου «Galaxy» για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ανακοίνωσε η διοίκηση της Alpha Bank, προαναγγέλλοντας την επανέναρξη των διαδικασιών με τους επενδυτές από την προσεχή εβδομάδα.

Εμφαση θα δοθεί στην τιτλοποίηση δύο χαρτοφυλακίων με εξασφαλίσεις συνολικού ύψους 7,6 δισ. ευρώ, στα οποία περιλαμβάνεται ένα χαρτοφυλάκιο στεγαστικών δανείων αξίας 1,9 δισ. ευρώ και ένα χαρτοφυλάκιο λιανικής αξίας 5,7 δισ. ευρώ, ενώ μέρος της τιτλοποίησης αποτελεί και ένα τρίτο χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών δανείων αξίας 3 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης στο πλαίσιο της ενημέρωσης των επενδυτών για τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, το αίτημα ένταξης της τιτλοποίησης στον μηχανισμό κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής» θα υποβληθεί το τέταρτο τρίμηνο του έτους, με στόχο η συναλλαγή να κλείσει το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Η διοίκηση της Alpha Bank επαναβεβαίωσε την προσήλωσή της στην ολοκλήρωση της συναλλαγής και, όπως σημείωσε ο επικεφαλής του ομίλου, η τράπεζα συνεχίζει τις επαφές με τους επενδυτές δρομολογώντας την πλήρη εξαγορά της Cepal, η πώληση της οποίας αποτελεί μέρος της ευρύτερης συναλλαγής.

Μέρος του σχεδίου αποτελεί επίσης η υλοποίηση του μοντέλου hive down, που αναμένεται να ολοκληρωθεί επίσης στα τέλη του 2020. Η διοίκηση της τράπεζας δρομολογεί παράλληλα τη μεταβίβαση δύο μικρότερων χαρτοφυλακίων. Το πρώτο αφορά καταναλωτικά δάνεια ύψους 900 εκατ. ευρώ και το δεύτερο δάνεια leasing αξίας 200-300 εκατ. ευρώ. 

Ο επικεφαλής της Alpha Bank υπογράμμισε τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η τράπεζα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης που προκαλεί η πανδημία. Μεταξύ αυτών, η διοχέτευση ρευστότητας κυρίως προς τις επιχειρήσεις μέσω νέων εκταμιεύσεων 2,1 δισ. ευρώ στο σύνολο της οικονομίας, ενώ οι αναστολές δόσεων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά ανέρχονται στα 3,7 δισ. ευρώ.

Η διοίκηση της τράπεζας προχώρησε στη διενέργεια αυξημένων προβλέψεων ύψους 307,4 εκατ. ευρώ, έναντι 244,8 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω της αναγνώρισης επιπρόσθετων ζημιών απομείωσης ύψους 120 εκατ. ευρώ, που σχετίζονται κυρίως με την επίπτωση της πανδημίας. Αποτέλεσμα των αυξημένων προβλέψεων είναι το ζημιογόνο αποτέλεσμα των -10,9 εκατ. ευρώ που καταγράφηκε το πρώτο τρίμηνο, έναντι κερδών 27,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Οπως επισημάνθηκε, μη λαμβανομένης υπόψη της επίπτωσης των προβλέψεων λόγω της COVID-19, η επίδοση της τράπεζας για το τρίμηνο θα ήταν κερδοφόρος, με δεδομένη την ισχυρή λειτουργική επίδοση, που οδήγησε σε αυξημένο κατά 14% το κύριο αποτέλεσμα προ προβλέψεων, στα 230 εκατ. ευρώ.

Οπως ανακοινώθηκε, η Alpha Bank συνεχίζει να παρέχει χρηματοδότηση στον ιδιωτικό τομέα, με τις νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα να ανέρχονται σε 1,6 δισ. ευρώ για το α΄ τρίμηνο 2020, έναντι 600 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2019, παρέχοντας χρηματοδότηση σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Από την αρχή του έτους, οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα ξεπέρασαν τα 2,1 δισ. ευρώ, ενώ η δραστηριότητα στο σκέλος των χορηγήσεων αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω κατά το β΄ τρίμηνο μέσω των προγραμμάτων εγγύησης και χρηματοδότησης που παρέχει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Το κεφαλαιακό «μαξιλάρι» της τράπεζας ανέρχεται στα 2,9 δισ. ευρώ και η ρευστότητα από το Ευρωσύστημα φθάνει τα 9,3 δισ. ευρώ, από 3,1 δισ. ευρώ, καθώς η Alpha Bank αξιοποίησε το αρνητικό επιτόκιο -0,50% του προγράμματος πράξεων μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης, μειώνοντας παράλληλα τη χρηματοδότηση που προέρχεται από συναλλαγές repos. Οι συνολικές καταθέσεις του ομίλου σημείωσαν αύξηση 1,5 δισ. ευρώ.

Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 400 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 18,4 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2020, ως συνέπεια αναδιαρθρώσεων, ρευστοποιήσεων και διαγραφών.