ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέα «τρύπα» 35 εκατ. προκάλεσε στα ΕΛΤΑ η κρίση της πανδημίας

Νέα «τρύπα» 35 εκατ. προκάλεσε στα ΕΛΤΑ  η κρίση της πανδημίας

Αντιμέτωπα με επιπρόσθετο κόστος της τάξεως των 35 εκατ. ευρώ, που αποδίδεται στην πανδημική κρίση και κατ’ επέκταση στην καθυστέρηση της εφαρμογής του σχεδίου εξυγίανσης, βρίσκονται τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Ως αποτέλεσμα, όπως αναφέρουν ενημερωμένες πηγές, αναβαθμίζεται για μία ακόμη φορά η απειλή του «στεγνώματος» από ρευστότητα για τα ΕΛΤΑ, με την προκαταβολή των 15 εκατ. ευρώ, που έλαβε η εταιρεία για την αποζημίωση της καθολικής υπηρεσίας για το έτος 2020, να αποτελεί πλέον σταγόνα στον ωκεανό. Ενδεικτικό του αδιεξόδου που αντιμετωπίζουν τα ΕΛΤΑ είναι το γεγονός ότι τα ταμειακά διαθέσιμα του οργανισμού επαρκούν για την καταβολή της μισθοδοσίας το αργότερο έως τον Ιούλιο.

Το 2019 οι ζημίες των ΕΛΤΑ ξεπέρασαν τα 30 εκατ. ευρώ, ενώ τα συσσωρευμένα αρνητικά αποτελέσματα αγγίζουν τα 115 εκατ. ευρώ. Οπως αναφέρουν οι πληροφορίες, μοναδική σανίδα σωτηρίας για τα ΕΛΤΑ είναι η εξασφάλιση αποζημίωσης ύψους 200 εκατ. ευρώ για την παροχή καθολικής υπηρεσίας (η υποχρέωση για διανομή επιστολών και δεμάτων σε όλη την επικράτεια) κατά την περίοδο 2013-2020.

Η διοίκηση της εταιρείας υπέβαλε πρόσφατα το αίτημα για την εξασφάλιση αποζημίωσης στην Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά θα απαιτηθεί χρόνος ωσότου να δοθεί το πράσινο φως, με πηγές που παρακολουθούν την υπόθεση να εκτιμούν ότι η DG Comp θα παράσχει την έγκριση.

Ακόμη όμως κι αν τα χρήματα δοθούν χωρίς να θεωρηθούν κρατική ενίσχυση, ο δρόμος όσον αφορά την ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρείας παραμένει ανηφορικός. Κι αυτό διότι η αποζημίωση θα πρέπει να δαπανηθεί ως επί το πλείστον για την πληρωμή υποχρεώσεων και προμηθευτών, οφειλές οι οποίες είναι ήδη εγγεγραμμένες στον ισολογισμό των ΕΛΤΑ ως απαιτήσεις.

Συγκεκριμένα, κεφάλαια 80 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν προς ιδιώτες προμηθευτές, 60 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία, ενώ 10 εκατ. ευρώ οφείλονται σε δήμους. Θα απομείνει, δηλαδή, ποσό περίπου 50 εκατ. ευρώ, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως κεφάλαιο κίνησης. Συνεπώς, όπως αναφέρουν αναλυτές, η κατάσταση ρευστότητας και η αρνητική καθαρή θέση των ΕΛΤΑ δεν πρόκειται να βελτιωθούν σημαντικά, με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου να αποτελεί μονόδρομο.

Η στροφή στο ηλεκτρονικό εμπόριο λόγω και της πανδημίας δεν ωφέλησε ιδιαίτερα τα ΕΛΤΑ, δεδομένου ότι κατά βάση εκτοξεύθηκε η ζήτηση για υπηρεσίες ταχυμεταφορών. Ολα αυτά όταν ο κύκλος εργασιών των ΕΛΤΑ από αμιγώς ταχυδρομικές υπηρεσίες έχει μειωθεί κατά 25% την πενταετία 2014-2019, σε 300 εκατ. ευρώ από 400 εκατ. ευρώ.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, οι δαπάνες μειώθηκαν μόνο κατά 12%, με το μισθολογικό κόστος των ΕΛΤΑ στα τέλη του 2019 να βρίσκεται σταθερά σε επίπεδα άνω των 200 εκατ. ευρώ, μέγεθος που αντιστοιχεί σχεδόν στο 65% των συνολικών λειτουργικών δαπανών της εταιρείας.

Ο αριθμός προσωπικού στα ΕΛΤΑ, σε επίπεδο ομίλου, αρχές του 2020, ανερχόταν σε σχεδόν 7.500 υπαλλήλους, από τους οποίους 5.500 άτομα αντιστοιχούν σε μόνιμο προσωπικό και 2.000 σε «ενοικιαζόμενους» εργαζομένους, πρακτική που επιβαρύνει τον προϋπολογισμό με μηνιαίο κόστος της τάξεως των 6 εκατ. ευρώ.