ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη 60 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Eurobank το πρώτο τρίμηνο

Κέρδη 60 εκατ. ευρώ κατέγραψε η Eurobank το πρώτο τρίμηνο

Καθαρά κέρδη 60 εκατ. ευρώ έναντι 30 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο εμφάνισε ο όμιλος της Eurobank το α΄ τρίμηνο του 2020, στηριζόμενος στη βελτίωση της οργανικής κερδοφορίας, που ενισχύθηκε κατά 10,3% σε ετήσια βάση, στα 212 εκατ. ευρώ.

Οπως εκτίμησε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου της Euroban Φωκίων Καραβίας, «τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων θα επηρεαστούν μόνο μερικώς από την πανδημία, καθώς η ενίσχυση των καθαρών εσόδων από τόκους και το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος θα μετριάσουν την αρνητική επίπτωση στα έσοδα από προμήθειες». Με βάση την ενημέρωση των επενδυτών για τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου του 2020, η επίπτωση της κρίσης στο εξυπηρετούμενο χαρτοφυλάκιο δανείων της τράπεζας είναι προς το παρόν μικρότερη από την αναμενόμενη, καθώς σημαντικός αριθμός των πελατών δεν έκανε χρήση των μέτρων αναστολής των δόσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η διοίκηση του ομίλου, σε επίπεδο νοικοκυριών τα αιτήματα αναστολών ήταν 47.000, και ενώ η περίμετρος των δανείων που θα μπορούσε να ενταχθεί είχε υπολογιστεί στα 10,4 δισ. ευρώ, εντάχθηκαν 2,3 δισ. ευρώ (ποσοστό 22%). Σε επίπεδο μεγάλων επιχειρήσεων, ενώ η περίμετρος των δανείων που θα μπορούσε να λάβει αναστολή δόσεων είχε υπολογιστεί στα 5,3 δισ. ευρώ, εντάχθηκε τελικώς 1,1 δισ. ευρώ (ποσοστό 21%). Μεγαλύτερη ήταν, αντίθετα, η συμμετοχή των μικρών επιχειρήσεων, οι μισές από τις οποίες έκαναν χρήση του μέτρου της αναστολής και, όπως σημειώθηκε στην ανάλυση των αποτελεσμάτων, οι αναστολές σε αυτή την κατηγορία ανήλθαν στο 1,2 δισ. ευρώ σε σύνολο 2,5 δισ. ευρώ που ήταν η περίμετρος των επιλέξιμων δανείων. Η διοίκηση της Eurobank εκτίμησε ότι μια πιο ασφαλής εικόνα για την επίπτωση που θα έχει η κρίση στο ενήμερο χαρτοφυλάκιο των δανείων θα υπάρξει τα προσεχή τρίμηνα, αφήνοντας ανοικτό και το ενδεχόμενο να χρειαστεί να αναπροσαρμόσει τη στρατηγική της σε ό,τι αφορά το επίπεδο των προβλέψεων που θα πρέπει να λάβει ο όμιλος από την πιθανή αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Οπως πάντως εκτίμησε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Φωκίων Καραβίας, «ύστερα από μια περίοδο αναταραχής, αναμένεται ότι η οικονομική δραστηριότητα θα αρχίσει να εξομαλύνεται». Οπως σημείωσε, βάση για την κερδοφορία της Eurobank πάνω από τον μέσο όρο της αγοράς θα αποτελέσει η ενίσχυση του ισολογισμού της, μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τη doValue.

Η τράπεζα προχωρεί στις τελευταίες κινήσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, που θα επιτρέψει στη Eurobank να έχει τον χαμηλότερο δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE ratio) στην ελληνική αγορά. Σε επίπεδο α΄ τριμήνου παρατηρήθηκε σταθεροποίηση των κόκκινων δανείων και το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διαμορφώθηκε στο 28,9%, ενώ μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής το ποσοστό θα μειωθεί στο 15,6%. Εχοντας λάβει τις αναγκαίες εγκρίσεις, επόμενα βήματα είναι η οριστικοποίηση της συμφωνίας από το διοικητικό συμβούλιο του ομίλου την προσεχή εβδομάδα, η εξασφάλιση από το υπουργείο Οικονομικών της έγκρισης για το τρίτο χαρτοφυλάκιο (Cairo III) και η σύγκληση της γενικής συνέλευσης, τον Ιούλιο, που θα εγκρίνει τη διανομή στους μετόχους του 75% των τίτλων ενδιάμεσης διαβάθμισης και του 50% των τίτλων χαμηλής διαβάθμισης.

Η διοίκηση της Eurobank επανέλαβε ότι θα χρησιμοποιήσει όλους τους διαθέσιμους πόρους για τη στήριξη των πελατών της, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και την ανάκαμψη της οικονομίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι χορηγήσεις προς επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 600 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, ενώ για το σύνολο του έτους οι νέες εκταμιεύσεις υπολογίζονται στα 2 δισ. ευρώ.