ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πλειοψηφικό έλεγχο της μαρίνας Φλοίσβου αποκτά η Lamda

Πλειοψηφικό έλεγχο της μαρίνας Φλοίσβου αποκτά η Lamda

Τη μερική αναθεώρηση της διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 650 εκατ. ευρώ, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Lamda Development. Ειδικότερα, από το κονδύλι των 133 εκατ. ευρώ, που είχε προϋπολογιστεί για την εντός τριετίας ανάπτυξη δύο εμπορικών κέντρων στο πλαίσιο του έργου ανάπλασης της έκτασης του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό, αποφασίστηκε η χρήση 12,4 εκατ. ευρώ για την απόκτηση μεριδίου στην εταιρεία Lamda Marinas Investments SMSA (πρώην Lamda Dogus Investments S.A.).

Πρόκειται για την εταιρεία που ελέγχει και διαχειρίζεται τη μαρίνα του Φλοίσβου, μέσω της Lamda Flisvos Marina. Από την αξιοποίηση του παραπάνω ποσού, η Lamda Development θα αποκτήσει τον πλειοψηφικό έλεγχο της εταιρείας, καθώς ο όμιλος Dogus έχει δρομολογήσει την αποχώρησή του από το εν λόγω σχήμα. Σύμφωνα με τη διοίκηση της Lamda Development, η απόκτηση του πλήρους ελέγχου τής εν λόγω εταιρείας κρίθηκε συμφέρουσα για στρατηγικούς λόγους. Γι’ αυτό προτείνεται η χρηματοδότηση της κίνησης αυτής μέσω των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Παράλληλα, από το ποσό των 40 εκατ. ευρώ, το οποίο είχε προϋπολογιστεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, ποσό 11 εκατ. ευρώ προτείνεται να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη ομολογιακού δανείου θυγατρικής εταιρείας, ώστε να καλυφθούν οι σχετικές ανειλημμένες υποχρεώσεις. Η αλλαγή αυτή οφείλεται στην καθυστέρηση της χρηματοδότησης της εν λόγω υποχρέωσης μέσω τραπεζικού δανεισμού, ως αποτέλεσμα των ιδιαίτερων συνθηκών που προκλήθηκαν στην αγορά μετά την πανδημία και τα μέτρα για τον περιορισμό αυτής. Οπως γνωστοποίησε η διοίκηση της Lamda Development, ο σχεδιασμός είναι, όταν ολοκληρωθεί ο εν λόγω τραπεζικός δανεισμός, να αποπληρωθεί και το ομολογιακό δάνειο. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω αποφάσεις της διοίκησης για την τροποποίηση χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση θα τεθούν προς έγκριση ενώπιον της γενικής συνέλευσης των μετόχων της εισηγμένης.