ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση τζίρου, κερδών για Εθνική Ασφαλιστική το πρώτο τρίμηνο

ayxisi-tziroy-kerdon-gia-ethniki-asfalistiki-to-proto-trimino-2381324

Οριακή αύξηση της παραγωγής της κατά 1,2% κατέγραψε η Εθνική Ασφαλιστική το α΄ τρίμηνο του 2020 έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου, παρά το αντίξοο οικονομικό περιβάλλον που δημιούργησε η πανδημική κρίση. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν στο τέλος του α΄ τριμήνου στα 174,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 2,7 εκατ. ευρώ έναντι 2,3 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2019.

Αναλυτικότερα, τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του κλάδου ζωής αυξήθηκαν οριακά κατά 0,9% το α΄ τρίμηνο του 2020 και διαμορφώθηκαν στα 133,4 εκατ. ευρώ έναντι 132,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Αύξηση παραγωγής κατά 2,2% κατέγραψαν και οι κλάδοι γενικών ασφαλίσεων, με τα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να ανέρχονται σε 41 εκατ. ευρώ έναντι 40,1 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2019. Η αύξηση στους γενικούς κλάδους προήλθε κυρίως από την αύξηση των εργασιών του κλάδου γενικής αστικής ευθύνης.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας επηρεάστηκαν αρνητικά από την πτώση της αξίας των χρηματοοικονομικών επενδύσεων, συνεπεία της αβεβαιότητας και των υψηλών ρευστοποιήσεων που επέφερε, σε παγκόσμιο επίπεδο, η πανδημία της COVID-19. Ετσι, στο τέλος του α΄ τριμήνου τα ίδια κεφάλαια της Εθνικής Ασφαλιστικής διαμορφώθηκαν σε 982,0 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 80,1 εκατ. ευρώ συγκριτικά με την 31η Δεκεμβρίου 2019, ημερομηνία κατά την οποία το ύψος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είχε ανέλθει σε περίπου 1,1 δισ. ευρώ. Οπως σημειώνει η Εθνική Ασφαλιστική στην ανακοίνωσή της, η κεφαλαιακή επάρκεια της εταιρείας παραμένει θετική, παρά τις προαναφερθείσες μεταβολές.

Η Εθνική Ασφαλιστική παρακολουθεί τις εξελίξεις σε συνεχή βάση και προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα και στις προκλήσεις που δημιούργησε ο νέος κορωνοϊός. Πρωταρχικό μέλημα παραμένει η πλήρης και άμεση κατά το δυνατόν κάλυψη του συνόλου των αναγκών των ασφαλισμένων της, καθώς και η υγεία και η ασφάλεια του ανθρωπίνου δυναμικού και των συνεργατών της. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία έχει θέσει σε λειτουργία επικαιροποιημένο σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας (Business Continuity Plan – BCP), το οποίο λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και αβεβαιότητες σχετικά με την εξέλιξη της COVID-19.