ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέος CEO θα «τρέξει» την αναδιάρθρωση της «MLS Πληροφορική»

Νέος CEO θα «τρέξει» την αναδιάρθρωση της «MLS Πληροφορική»

Αλλαγή φρουράς στην MLS Πληροφορική, καθώς πλησιάζει η ώρα της αναδιάρθρωσης της επιχείρησης. Νέος διευθύνων σύμβουλος με ισχύ από τις 2 Ιουνίου 2020 στην εταιρεία ορίσθηκε ο κ. Νάρκισσος (Νάσσος) Γεωργιάδης, αντικαθιστώντας τον ιδρυτή της εταιρείας Γιάννη Καματάκη. Ο τελευταίος θα παραμείνει στη θέση του προέδρου του Δ.Σ. της επιχείρησης και θα διαθέτει εκτελεστικές αρμοδιότητες, οι οποίες ωστόσο δεν προσδιορίζονται.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, υπό τον νέο του ρόλο ο Νάσσος Γεωργιάδης θα έχει τη συνολική ευθύνη για τη στρατηγική και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας.

Ο κ. Γεωργιάδης διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διοίκηση μεγάλων βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων καθώς, μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος και μέλος διοικητικών συμβουλίων σε πολυεθνικούς και εισηγμένους ομίλους, με έδρα την Ελλάδα, τη Γερμανία και την Ιταλία, όπως σε εταιρείες του ομίλου Daimler, στον όμιλο της Ελληνικής Υφαντουργίας και τελευταία στην ΕΥΑΘ. Ο ίδιος έχει εκπονήσει και υλοποιήσει με επιτυχία πολλά σημαντικά προγράμματα στρατηγικής και εταιρικού μετασχηματισμού για διεθνείς ομίλους και κυβερνήσεις σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική.

Στην πράξη, ο κ. Γεωργιάδης θα κληθεί να υλοποιήσει το νέο επιχειρηματικό σχέδιο αναδιάρθρωσης της MLS, έτσι όπως το έχει εκπονήσει η Deloitte. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει τρεις βασικούς άξονες: πρώτον, την ορθή απεικόνιση των χρηματοοικονομικών μεγεθών, δεύτερον, τη μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης και την αντιμετώπιση των τυχόν προβλημάτων ρευστότητας και, τέλος, τον επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής και του χαρτοφυλακίου προϊόντων. Σχετικά με το τελευταίο, στόχος είναι η έξοδος της εταιρείας από την παραγωγή και διάθεση προϊόντων hardware (κινητών, tablets κ.λπ.), όπου ο ανταγωνισμός από Ασία είναι υψηλός, και η επανεστίαση της επιχείρησης στις «ρίζες» της, που είναι το λογισμικό (software) και το υλικο-λογισμικό.

«Είναι ιδιαίτερη χαρά αλλά και μεγάλη πρόκληση που αναλαμβάνω τον ρόλο του διευθύνοντος συμβούλου στην MLS με στόχο τον μετασχηματισμό της εταιρείας και την περαιτέρω ανάπτυξή της. Προσωπικά, πιστεύω πολύ στις προοπτικές της MLS», σχολίασε χθες ο νέος διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας. «Για να τις πραγματοποιήσουμε», πρόσθεσε, «αναγκαία στοιχεία είναι η δρομολόγηση ενός συνολικού σχεδίου σταθεροποίησης, η επιτάχυνση της ικανότητας διάθεσης καινοτόμων προϊόντων και νέων τεχνολογιών στους πελάτες μας και η εφαρμογή υψηλών προτύπων διοίκησης σε όλα τα επίπεδα.

Με καθαρή εστίαση στη στρατηγική μας, μπορούμε να επιτύχουμε σε αυτή την αποστολή, προς όφελος των μετόχων, των εργαζομένων, των ομολογιούχων, των πελατών και των συνεργατών της MLS». Σημειώνεται ότι η προαναφερόμενη διοικητική αλλαγή δεν θα είναι μοναδική και αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες.