ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στήριξη για τα δίκτυα 5ης γενιάς

Στήριξη για τα δίκτυα 5ης γενιάς

Καθώς πλησιάζει η χορήγηση των αδειών κινητής τηλεφωνίας 5ης γενιάς (5G), η Vodafone ζητεί τη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στην ανάπτυξη των δικτύων αυτών στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής του Vodafone Group, Νικ Ριντ (Nick Read), από κοινού με τον επικεφαλής της Vodafone Ελλάδος, Χάρη Μπρουμίδη, ζητούν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να στηρίξει την ανάπτυξη των δικτύων 5ης γενιάς.

Στην επιστολή τους, τα υψηλόβαθμα στελέχη της Vodafone υπογραμμίζουν προς τον Ελληνα πρωθυπουργό τη σημασία που έχει για τον όμιλο η αποτελεσματική και γρήγορη ανάπτυξη των δικτύων 5G.

Καθώς μάλιστα στην παρούσα περίοδο η ελληνική κυβέρνηση πρόκειται να αποφασίσει για το τίμημα των αδειών, ο κ. Ριντ καλεί τον κ. Μητσοτάκη να εξετάσει καινοτόμους τρόπους στη διάθεση του φάσματος συχνοτήτων. «Επιζητούμε τη δική σας στήριξη για να διευκολυνθεί μια αποτελεσματικού κόστους και γρήγορη ανάπτυξη δικτύων υψηλών επιδόσεων και για να προαχθεί η κοινή χρήση δικτύων και παθητικού εξοπλισμού», αναφέρει ο κ. Ριντ στην επιστολή του προς τον Ελληνα πρωθυπουργό.

Τα δύο στελέχη του ομίλου Vodafone καλούν επίσης την ελληνική κυβέρνηση στο ίδιο πλαίσιο να ανανεώσει τις άδειες κινητής που λήγουν στο αμέσως επόμενο διάστημα και να υποστηρίξει τις συνεργασίες για την κοινή χρήση παθητικού και ενεργού εξοπλισμού και δικτύων, όπως επίσης και να εξετάσει τη εναρμόνιση των εκπομπών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στα επίπεδα που προβλέπουν οι διεθνείς οργανισμοί (INCIRP).

Σχετικά με το τελευταίο, σημειώνεται ότι η ελληνική πολιτεία έχει ορίσει αυστηρότερα όρια εκπομπών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας απ’ ό,τι οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Αν υλοποιηθούν τα παραπάνω, σύμφωνα με τα στελέχη της Vodafone, δίνονται σημαντικά κίνητρα για την υλοποίηση επενδύσεων. Από την πλευρά τους, τα δύο στελέχη της Vodafone αναφέρουν ότι είναι έτοιμα και πρόθυμα να συνεχίσουν το επενδυτικό πρόγραμμα της επιχείρησης στη χώρα μας, που θα δημιουργήσει υψηλών αντοχών δίκτυα τηλεπικοινωνιών, τα οποία θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά της, θα βοηθήσουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της και θα δημιουργήσουν υψηλής εξειδίκευσης θέσεις εργασίας.