ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί για 17 ακίνητα σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη από την ΕΤΑΔ Α.Ε.

Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί για 17 ακίνητα σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη από την ΕΤΑΔ Α.Ε.

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε. προκηρύσσει ανοικτούς διαγωνισμούς με δικαίωμα αντιπροσφορών για την πώληση 17 αστικών ακινήτων μέσω του ειδικού ιστότοπου της Εταιρείας www.e-publicrealestate.gr.

Τα ακίνητα που διατίθενται προς πώληση είναι διαμερίσματα, καταστήματα και χώροι στάθμευσης σε κεντρικές περιοχές της Αθήνας, όπως στο Μαρούσι, στην Κυψέλη και στο Σταθμό Λαρίσης και της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή του Λευκού Πύργου και της Αγίας Τριάδας.

Συγκεκριμένα, διατίθενται προς πώληση τα εξής ακίνητα:

1. Ισόγειο υπερυψωμένο διαμέρισμα, 60,40 τ.μ., στην ίδια πολυκατοικία (Κωδικός διαγωνισμού: Q109890R2)
2. Ισόγειο κατάστημα 55,77 τ.μ. με υπόγειο αποθηκευτικό χώρο 59,70 τ.μ., σε τετραώροφη πολυκατοικία στο Μαρούσι, 250 μ. από τον σταθμό ΗΣΑΠ. (Κωδικός διαγωνισμού: Q109891R2)
3. Ισόγειο κατάστημα, 55,77 τ.μ. με υπόγειο αποθηκευτικό χώρο 59,70 τ.μ., στην ίδια πολυκατοικία (Κωδικός διαγωνισμού: Q109892R2)
4. Διαμέρισμα 2ου ορόφου, 83,40 τ.μ., στην ίδια πολυκατοικία (Κωδικός διαγωνισμού: Q109893R2)
5. Διαμέρισμα 2ου ορόφου, 101,70 τ.μ., στην ίδια πολυκατοικία (Κωδικός διαγωνισμού: Q109894R2)
6. Διαμέρισμα 2ου ορόφου 109 τ.μ., στην ίδια πολυκατοικία (Κωδικός διαγωνισμού: Q109895R2)
7. Διαμέρισμα 3ου ορόφου, 82 τ.μ., στην ίδια πολυκατοικία. (Κωδικός διαγωνισμού: Q109896R2)
8. Διαμέρισμα 3ου ορόφου, 81,80 τ.μ., στην ίδια πολυκατοικία (Κωδικός διαγωνισμού: Q109897R2)
9. Διαμέρισμα 3ου ορόφου, 101,7 τ.μ., στην ίδια πολυκατοικία (Κωδικός διαγωνισμού: Q109898R2)
10. Διαμέρισμα 3ου ορόφου, 53,6 τ.μ., στην ίδια πολυκατοικία (Κωδικός διαγωνισμού: Q109899R2)

Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί για 17 ακίνητα σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη από την ΕΤΑΔ Α.Ε.-1

Σημείωση: Τα ακίνητα των διαγωνισμών με κωδικό Q109894R2 και Q109895R2 (διαμερίσματα του 2ου ορόφου 101,70 και 109 τ.μ. αντίστοιχα) μπορούν να λειτουργήσουν και συνδυαστικά παρέχοντας τη δυνατότητα συνένωσης. Αντίστοιχη δυνατότητα παρέχεται για τα ακίνητα των διαγωνισμών με κωδικούς Q109897R2 και Q109898R2 (διαμερίσματα του 3ου ορόφου, 81,80 τ.μ. και 101,7 τ.μ. αντίστοιχα).

11. Διαμέρισμα 3ου ορόφου, 43 τ.μ., σε πολυκατοικία στην Αθήνα, πλησίον Σταθμού Λαρίσης. (Κωδικός διαγωνισμού: Q109295)
12. Διαμέρισμα ημιτελές 7ου ορόφου, 46 τ.μ., σε πολυώροφη πολυκατοικία στην Αθήνα, περιοχή Κυψέλη. (Κωδικός διαγωνισμού: Q110433)
13. Θέση στάθμευσης και αποθήκη 5,3 τ.μ. στο υπόγειο της ίδιας πολυκατοικίας, περιοχή Κυψέλη. (Κωδικός διαγωνισμού: Q110434)
14. Θέση στάθμευσης και αποθήκη 12,3 τ.μ. στο υπόγειο της ίδιας πολυκατοικίας, περιοχή Κυψέλη. (Κωδικός διαγωνισμού: Q110435)
15. Θέση στάθμευσης και αποθήκη 6,7 τ.μ. στο υπόγειο της ίδιας πολυκατοικίας, περιοχή Κυψέλη. (Κωδικός διαγωνισμού: Q110436)
16. Διαμέρισμα 2ου ορόφου, 122 τ.μ., σε πολυώροφη πολυκατοικία, 200 μ. από τον Λευκό Πύργο Θεσσαλονίκης. (Κωδικός διαγωνισμού: Q51075)
17. Διαμέρισμα 1ου ορόφου, 54,84 τ.μ., σε πολυώροφη πολυκατοικία στην Θεσσαλονίκη, περιοχή Αγία Τριάδα. (Κωδικός διαγωνισμού: Q110565)

Διαγωνιστική διαδικασία

Πληροφορίες για τη διαγωνιστική διαδικασία και για κάθε ακίνητο παρέχονται στον ιστότοπο www.e-publicrealestate.gr, ενώ πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία θα διατίθενται από την ΕΤΑΔ Α.Ε. προς όλους τους ενδιαφερόμενους, κατόπιν αίτησής τους.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ως χωριστή και ανεξάρτητη διαδικασία για το κάθε ακίνητο. Η επιλογή Οριστικού Πλειοδότη θα έχει ως μοναδικό κριτήριο το υψηλότερο προσφερόμενο οικονομικό αντάλλαγμα.

Η προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων Δικαιολογητικών Συμμετοχής είναι η Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020 και ώρα 13.00.

Οι Γενικοί Όροι Διαγωνισμού και οι Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού κάθε ακινήτου είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο www.e-publicrealestate.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν διευκρινίσεις αναφορικά με τον Διαγωνισμό και να υποβάλουν αιτήματα επίσκεψης στα ακίνητα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΕΤΑΔ Α.Ε.

T: +30 210 333 9711
F: +30 210 333 9537
E: [email protected]

www.etad.gr