ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τη μικρότερη νόμιμη ασφάλιση επιλέγουν πλέον οι οδηγοί

Μόνο για το νόμιμο ελάχιστο εμφανίζεται να ασφαλίζεται η
συντριπτική πλειονότητα των οδηγών στη χώρα μας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών
Ελλάδος, στον κλάδο αυτοκινήτων, στον οποίο το 2011
δραστηριοποιήθηκαν 31 ασφαλιστικές επιχειρήσεις με παραγωγή 1,84
δισ. ευρώ, η μεγαλύτερη σε όγκο ασφαλίστρων κάλυψη είναι αυτή της
ασφάλισης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων, με παραγωγή 1,49 δισ.
ευρώ.

Σε στατιστική επετηρίδα που εξέδωσε η Ένωση, συμμετείχαν με
αναλυτικά στοιχεία 29 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες κατείχαν
μερίδιο αγοράς 90% το 2011 και από τα στοιχεία των οποίων,
αναφορικά με την ασφάλιση αυτοκινήτων για το σύνολο των καλύψεων
και των οχημάτων, προκύπτει μείωση της συχνότητας των ζημιών το
2011 σε σχέση με το 2010 (10,7% έναντι 11,4%) αλλά ο δείκτης ζημιών
αυξήθηκε στο 60,9% από 59,9% και ο δείκτης προμηθειών στο 18,4% από
18,1%.

Αντίθετα ο μείκτης εξόδων έπεσε στο 9,8% από 10,5% και τελικά ο
μεικτός δείκτης διαμορφώθηκε ελαφρά υψηλότερα το 2011 σε σχέση με
το 2010 και έφτασε στο 89,1% από 88,5%.

Τα επιβατηγά και τα ταξί αποτελούν το 71,7%, την μεγαλύτερη
κατηγορία σε ό,τι αφορά στα ασφαλισθέντα οχήματα και στη συχνότητα
ζημιών.

Το μέσο μεικτό εγγεγραμμένο ασφάλιστρο από 348,32 ευρώ το 2010
διαμορφώθηκε στα 341,59 ευρώ το 2011 (μείωση -1,93%) και το μέσο
κόστος ζημιών που αναγγέλθηκαν εντός του έτους (καταβολές και
εκκρεμείς) από 1.685,89 ευρώ το 2010 διαμορφώθηκε στα 1.630,89 ευρώ
το 2011 σημειώνοντας πτώση -3,26%.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι αποζημιώσεις που πληρώθηκαν την ίδια
χρονιά από δύο συλλογικούς φορείς της ασφαλιστικής αγοράς που
χρηματοδοτούνται από την παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου αστικής
ευθύνης οχημάτων: του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης, και του
Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων,
σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία και των δύο φορέων, αθροιστικά
ανήλθαν στο ύψος των 87 εκατομμυρίων ευρώ εντός του 2011.


www.kathimerini.gr