ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προώθηση ανανεώσιμου υδρογόνου

proothisi-ananeosimoy-ydrogonoy-2384402

Με μια καμπάνια που «τρέχει» από τον Μάιο, με τίτλο «Choose Renewable Hydrogen», δέκα μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες του κλάδου των ΑΠΕ και οργανισμοί (Enel, Green Power, Iberdrola, Vestas, SolarPower Europe κ.ά.) παρουσιάζουν τα πλεονεκτήματα του ανανεώσιμου υδρογόνου στον δρόμο για την κλιματική ουδετερότητα το 2050 που έχει χαράξει η Ευρώπη.

Η παρέμβαση έρχεται σε μια στιγμή που η Ευρώπη εκπονεί σχέδια τόνωσης για την επανεκκίνηση της οικονομίας της μετά τον COVID-19 και το μήνυμα που στέλνουν οι ισχυροί του κλάδου των ΑΠΕ είναι ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι όλες οι δαπάνες ευθυγραμμίζονται με τον στόχο της ουδετερότητας του κλίματος και θα κατευθυνθούν για να επιταχύνουν τα οικονομικά αποδοτικά επιχειρηματικά μοντέλα που δημιουργούν τη μεγαλύτερη αξία για την Ευρώπη όσον αφορά τις θέσεις εργασίας και την επίτευξη της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας.

Το πώς θα εξηλεκτριστούν οι λεγόμενοι «σκληροί» τομείς της οικονομίας, όπως η βαριά βιομηχανία, οι οδικές μεταφορές μεγάλων αποστάσεων, οι αερομεταφορές και η ναυτιλία, είναι το μεγάλο ζητούμενο για την επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας, αναρωτιέται ο «συνασπισμός» των 10 εταιρειών και φορέων και υποστηρίζει ότι το ανανεώσιμο υδρογόνο είναι το καταλληλότερο καύσιμο για την πλήρη απαλλαγή από τον άνθρακα.

Πρόκειται για το υδρογόνο που παράγεται μέσω ηλεκτρόλυσης τροφοδοτούμενης από 100% ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και έχει μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Οταν μάλιστα παράγεται στην Ευρώπη, μειώνει την ενεργειακή εξάρτηση της Ε.Ε. από τρίτες χώρες και όταν παράγεται από ανανεώσιμες πηγές που συνδέονται με δίκτυο, προσφέρει μια αληθινή μορφή σύζευξης (sector coupling) μεταξύ του τομέα της ενέργειας και των άλλων τομέων της οικονομίας. Eπειδή η διαδικασία παραγωγής του υδρογόνου είναι ενεργοβόρα, το κλειδί είναι η παραγωγή του να συνδεθεί με τις ΑΠΕ. Αν δεν συμβεί αυτό, το υδρογόνο δεν θα βοηθήσει στην απανθρακοποίηση, επισημαίνουν.

Η δυναμική που αποκτά το υδρογόνο σε επίπεδο Ε.Ε. γίνεται όλο και πιο έντονη. Μελέτες που εκπονήθηκαν για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέδειξαν το φάσμα των τεχνικών και θεσμικών ζητημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν το προσεχές διάστημα. Η διαδικασία παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου (παραγωγή από ηλεκτρόλυση νερού με ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ) αντιπροσωπεύει σήμερα μόλις το 0,1% της παραγωγής υδρογόνου παγκοσμίως, καθώς το κόστος παραγωγής είναι πολύ υψηλό λόγω της σημαντικής κατανάλωσης ενέργειας που απαιτείται. Γι’ αυτό και κρίνεται απαραίτητη από πολλούς και η ανάπτυξη του αποκαλούμενου «γκρι» υδρογόνου (παράγεται από ορυκτά καύσιμα, όπως για παράδειγμα το φυσικό αέριο) και του αποκαλούμενου «μπλε» υδρογόνου που προέρχεται από υποδομές δέσμευσης και αποθήκευσης CO2. Επιχειρηματικό ενδιαφέρον για την αξιοποίηση του υδρογόνου εκδηλώνεται και στη χώρα μας ενόψει της απανθρακοποίησης και των εθνικών δεσμευτικών στόχων για τη μείωση των ρύπων, με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να καταρτίζει το σχετικό θεσμικό πλαίσιο μέχρι το τέλος της χρονιάς.