ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέα συμφωνία εξυγίανσης για τη «Βαράγκης»

Νέα συμφωνία εξυγίανσης για τη «Βαράγκης»

Με ξαφνικό θάνατο απειλείται η ιστορική επιπλοβιομηχανία Βαράγκης, παρά το γεγονός ότι έχει φθάσει σε συμφωνία με τους πιστωτές, έχει βρει στρατηγικό επενδυτή και οι πωλήσεις της στο εξωτερικό, σύμφωνα με το management, ανθούν. Η απόρριψη της αίτησης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης του Ιουνίου 2019 από το Πρωτοδικείο Θηβών –για λόγους που δεν σχετίζονται με την ουσία της προσπάθειας εξυγίανσης, σύμφωνα με νομικές πηγές– οδήγησε πριν από λίγες ημέρες στην κατάθεση νέας αίτησης επικύρωσης συμφωνίας με τον ίδιο στρατηγικό επενδυτή.

Η εταιρεία, σύμφωνα με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο χθες Δευτέρα, εκτιμά ότι «οι όροι της νέας συμφωνίας εξυγίανσης  διασφαλίζουν την ανάκαμψη και τη βιωσιμότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της». Η συμφωνία, στην οποία, όπως και στην προηγούμενη, συναινεί άνω του 60% των πιστωτών, θα συζητηθεί από το αρμόδιο δικαστήριο στις 17 Σεπτεμβρίου 2020. Επειδή όμως είναι η δεύτερη αίτηση, η εταιρεία βρίσκεται εκτός της προστασίας των προβλέψεων του πτωχευτικού δικαίου ήδη εδώ και ένα μήνα. Νέο αίτημα για προσωρινή προστασία δεν έγινε δεκτό. Να σημειωθεί πως η οικογένεια των μέχρι τώρα βασικών μετόχων Βαράγκη, στο πλαίσιο τόσο της προηγούμενης όσο και της τρέχουσας συμφωνίας εξυγίανσης, απεμπολεί όλες τις απαιτήσεις της και προχωρεί στην εκχώρηση και ακινήτων ιδιοκτησίας της προκειμένου να κρατήσει όρθια μια εταιρεία με ιστορία άνω των 120 ετών.

Οι πιστώτριες τράπεζες «κουρεύουν» τις απαιτήσεις τους σε ποσοστό της τάξεως του 70%, καθώς σε περίπτωση βίαιης ρευστοποίησης της εταιρείας τόσο αυτές όσο και οι άλλοι πιστωτές θα υποστούν συντριπτικές ζημίες. Με βάση τη νέα συμφωνία, στην οποία συμμετέχουν κατά ποσοστό 61,9% οι πιστωτές της «Βαράγκης», η επιχειρηματική δραστηριότητά της, το σύνολο του προσωπικού και το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων της μεταφέρονται στον νέο φορέα, την εταιρεία Varangis Furniture & Interiors, έναντι τιμήματος 2,592 εκατ. και της ανάληψης μέρους των υποχρεώσεών της, οι οποίες συνολικά ανέρχονται προ της συμφωνίας στο επίπεδο των 21 εκατ. ευρώ. Στον νέο φορέα μεταβιβάζεται το 97% του ενεργητικού (3,233 εκατ.) και συγκεκριμένα το εργοστάσιο στο Σχηματάρι, η πλειονότητα του μηχανολογικού εξοπλισμού και των αποθεμάτων, πάγια, απαιτήσεις και χρηματικά διαθέσιμα, καθώς και οι συμμετοχές στις θυγατρικές Varangis Turnkey Interior Projects LLC στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Schemata Interiors & Trading WLL στο Κατάρ. Στον νέο φορέα μεταβιβάζονται επίσης υποχρεώσεις της τάξεως του 15,1% επί των συνολικών υποχρεώσεων, αξίας 3,189 εκατ., οι οποίες αφορούν το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζομένους και τη Vericon Professional Services Ltd, εταιρεία συμφερόντων του στρατηγικού επενδυτή της «Βαράγκης» Μάριου Κυριάκου, η οποία παρείχε ενδιάμεση χρηματοδότηση 1,4 εκατ. στο πλαίσιο της προηγούμενης συμφωνίας εξυγίανσης. 

Τόσο το τίμημα όσο και το προϊόν ρευστοποίησης των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση των λοιπών υποχρεώσεων της «Βαράγκης», όπως αυτές διαμορφώνονται σύμφωνα με τη συμφωνία εξυγίανσης, και στη συνέχεια η Βαράγκης ΑΒΕΠΕ θα λυθεί και θα εκκαθαριστεί. Αυτονόητα η συμφωνία αυτή θα ολοκληρωθεί υπό την προϋπόθεση της επικύρωσής της από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Η συνέχιση της τρέχουσας δραστηριότητας της «Βαράγκης», η λειτουργία των παραγωγικών εγκαταστάσεών της και η διατήρηση των θέσεων εργασίας μέχρι την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου εκτιμάται από το management πως επιτυγχάνεται μέσω της υλοποίησης έργων που έχει ήδη αναλάβει στο Κατάρ.