ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αυξήθηκαν κατά 10,4% το 2019 οι πωλήσεις της «Καραμολέγκος»

ayxithikan-kata-10-4-to-2019-oi-poliseis-tis-karamolegkos-2385604

Ενίσχυση των πωλήσεων κατά 10,4%, στα 88,5 εκατ. ευρώ, έναντι 80,2 εκατ. το 2018, και περιορισμό των καθαρών ζημιών κατέγραψε η αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος κατά τη χρήση του 2019, εκφράζοντας όμως έντονο προβληματισμό για τις επιπτώσεις που θα επιφέρει η πανδημία σε τομείς της οικονομίας αλλά και σε ορισμένες δραστηριότητες του ομίλου.

Στις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση του 2019, η διοίκηση του ομίλου, σε αναφορές για τις εξελίξεις τόσο στον κλάδο όσο και στην οικονομία γενικότερα και για τις επιπτώσεις που προκαλεί η πανδημία, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «…η εν λόγω εξέλιξη αναμένεται να επηρεάσει δυσμενώς την ικανότητα των πελατών στην αποπληρωμή των υποχρεώσεων τους και κατ’ επέκταση το ύψος των αναμενόμενων ζημιών πιστωτικού κινδύνου για τις επιχειρήσεις που πλήττονται άμεσα ή έμμεσα και κυρίως αυτές τις επιχειρήσεις που είχαν αναστολή λειτουργίας ή μέρους των λειτουργιών τους».

Αναφορικά με τα οικονομικά μεγέθη της, η «Καραμολέγκος» σημειώνει πως όσον αφορά τα επίπεδα ρευστότητας της εταιρείας αλλά και του ομίλου δεν υπήρξε κάποια δυσμενής μεταβολή λόγω COVID-19, σε αντίθεση με τη θυγατρική «Απολλώνιο», όπου λόγω των μέτρων που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση περιορίστηκε η λειτουργία των καταστημάτων λιανικής.

Βάσει των υπολογισμών, ο τζίρος της θυγατρικής αναμένεται να μειωθεί 20%-25% το 2020. Βέβαια, όπως αναφέρει, στον κλάδο των τροφίμων, όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία, κατά την περίοδο του lockdown η πορεία των πωλήσεων ήταν αυξητική, γεγονός που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ανησυχία για μείωση των εσόδων της από την πανδημία.

Οσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη της «Καραμολέγκος» για το 2019, πέρα από την αύξηση του κύκλου εργασιών, οι καθαρές ζημίες σε επίπεδο ομίλου περιορίστηκαν στις 179.974 ευρώ, από ζημίες 861.132 ευρώ το 2018. Το κόστος των πωληθέντων αυξήθηκε κατά 4,6%, ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο από αυτό των πωλήσεων, ενώ τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών, αυξήθηκαν 12,5%, στα 35,8 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι στη διάρκεια του 2019 η αγορά τυποποιημένου ψωμιού –κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία– σημείωσε στην Ελλάδα αύξηση των πωλήσεων κατά 4% σε όρους τεμαχίων και κατά 7% σε όρους αξίας, επηρεασμένες θετικά από το ψωμί σε φέτες, που κατέγραψε ανάπτυξη κατά 11% σε τεμάχια και κατά 12% σε αξία.