ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αυξάνονται οι καταγγελίες στον Συνήγορο του Καταναλωτή κατά e-shops

Αυξάνονται οι καταγγελίες στον Συνήγορο του Καταναλωτή κατά e-shops

Κύμα προσφυγών καταναλωτών στον Συνήγορο του Καταναλωτή κατά των ηλεκτρονικών καταστημάτων καταγράφει ετήσια έκθεση της ανεξάρτητης αρχής, γεγονός που συνδέεται με την όλο και πιο έντονη στροφή των Ελλήνων στις online αγορές. Οι αναφορές των Ελλήνων καταναλωτών στην Αρχή κατά πολλών e-shop, από τα οποία εξαπατήθηκαν και ζημιώθηκαν πληρώνοντας για προϊόντα που ποτέ δεν παρέλαβαν, αποτέλεσε εντός του 2019 τον δεύτερο συχνότερο λόγο προσφυγής των καταναλωτών σε αυτήν για τον κλάδο των καταναλωτικών αγαθών, ο οποίος –μαζί με αυτόν των ηλεκτρονικών επικοινωνιών/ταχυδρομικών υπηρεσιών και των χρηματοπιστωτικών– συγκαταλέγεται στους κλάδους με τις περισσότερες αναφορές το 2019 σε σχέση με το 2018. Πλέον, οι καταγγελίες για e-shops υπερβαίνουν το 12% του συνόλου των αναφορών που έγιναν στον Συνήγορο του Καταναλωτή. Οπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο συνήγορος του καταναλωτή Λευτέρης Ζαγορίτης, «η ίδια τάση παρατηρείται ακόμα πιο έντονη το πρώτο τετράμηνο του 2020 –και αναμένεται να παγιωθεί–, καθώς ο περιορισμός των φυσικών συναλλαγών λόγω της πανδημίας COVID-19 διαμόρφωσε νέα καταναλωτικά πρότυπα και έστρεψε τους πολίτες ακόμα περισσότερο προς τις ηλεκτρονικές συναλλαγές για την κάλυψη των καταναλωτικών αναγκών τους».

Ειδικότερα, κατά την περυσινή χρονιά υποβλήθηκαν στον Συνήγορο του Καταναλωτή 11.343 αναφορές από 10.017 το 2018, αριθμός σημαντικά αυξημένος κατά 13,2%. Πρόκειται για την έβδομη συνεχή χρονιά που σημειώνεται ανοδική ετήσια μεταβολή των αιτημάτων των καταναλωτών προς την Αρχή για διαμεσολάβηση. Μάλιστα, κατά το διάστημα 2014-2019 ο ρυθμός υποβολής αναφορών σημείωσε ετησίως θεαματική αύξηση κατά 170,6%.

Εκτός από το ηλεκτρονικό εμπόριο, έξαρση αναφορών παρατηρείται και με θέματα που αφορούν δανειακές οφειλές αλλά και οφειλές των καταναλωτών από χρήση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και από προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος και ύδατος. Αυτές οι αναφορές συνδυάζονται συχνά με καταγγελίες των καταναλωτών σχετικά με τη λειτουργία εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών. Σταθερά οι αδικαιολόγητες οχλήσεις καταναλωτών από εισπρακτικές εταιρείες για φερόμενες ως ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις τους προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλους προμηθευτές, συνιστούν μία από τις πιο συνηθισμένες μορφές καταγγελιών. Οπως αναφέρει η έκθεση, οι αναφορές κατά εισπρακτικών εταιρειών είναι, με ποσοστό 47,6%, μακράν οι περισσότερες που δέχεται ο Συνήγορος του Καταναλωτή για τον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Πρόκειται για καταγγελίες για αδικαιολόγητες οχλήσεις σχετικά με οφειλές που έχουν πλήρως και ολοσχερώς εξοφληθεί ή μηδενιστεί. Ενδιαφέρον εύρημα της παρούσας έκθεσης είναι και η μεγάλη αύξηση του αριθμού των αναφορών το 2019 σε σχέση με το 2018 σε συγκεκριμένους κλάδους, όπως σε αυτόν της ενέργειας και ύδρευσης (41,9%), των υπηρεσιών μεταφορών (29,3%), των υπηρεσιών αναψυχής (22%) και των υπηρεσιών υγείας (21,2%). Ο τελευταίος αφορά καταγγελίες που σχετίζονται με την πρόκληση σωματικών βλαβών, έπειτα από ανορθόδοξες επεμβατικές μεθόδους, και με την άρνηση αποδοχής δηλώσεων υπαναχώρησης των καταναλωτών από συμβάσεις παροχής ιατρικών υπηρεσιών.