ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η «Ακτωρ» σε τροχιά ανασυγκρότησης για να βρεθεί στη γραμμή εκκίνησης

Η «Ακτωρ» σε τροχιά ανασυγκρότησης  για να βρεθεί στη γραμμή εκκίνησης

Συνολικό όφελος της τάξεως των 100 εκατ. ευρώ έως το τέλος του 2023 προσδοκά να έχει από το επόμενο στάδιο της αναδιάρθρωσης της «Ακτωρ» η διοίκηση του ομίλου Ελλάκτωρ. Τα οφέλη αυτά θα προκύψουν από την εφαρμογή μέτρων μείωσης του κόστους προμηθειών, όπως επίσης και του εργασιακού κόστους, ενώ επιπλέον έσοδα αναμένονται από την πώληση ακινήτων της «Ακτωρ» τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Ρουμανία.

Πρόκειται για την τρίτη φάση της αναδιάρθρωσης της εταιρείας, η οποία αποσκοπεί στην οριστική επίλυση των χρόνιων προβλημάτων που εμφανίζει η δραστηριότητα των κατασκευών, έχοντας στοιχίσει περίπου 500 εκατ. ευρώ ζημιών τα προηγούμενα δέκα χρόνια.
Το σχέδιο που επεξεργάστηκε η διοίκηση περιλαμβάνει τέσσερις βασικούς πυλώνες δράσης που αφορούν το κόστος προμηθειών, τον εξορθολογισμό του μισθολογικού κόστους, τη βελτιστοποίηση του οργανωτικού μοντέλου και την πώληση ακινήτων. Στο πλαίσιο αυτό, μόνο από τη λειτουργία του Κεντρικού Τμήματος Προμηθειών, που έχει συσταθεί τις τελευταίες εβδομάδες, προβλέπεται εξοικονόμηση της τάξεως των 25 εκατ. ευρώ την προσεχή διετία.

Τα ακίνητα

Επιπλέον 35 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα εισρεύσουν στα ταμεία της εταιρείας από πωλήσεις ακινήτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Ρουμανία. Πρόκειται για οικόπεδα αλλά και κτίρια γραφείων που δεν χρειάζεται πλέον η εταιρεία. Για παράδειγμα, η «Ακτωρ» Ρουμανίας πρόκειται να μετακινηθεί σε μισθωμένο κτίριο, πωλώντας τα μέχρι σήμερα ιδιόκτητα ακίνητά της.

Μισθολογικό κόστος

Οικονομικό όφελος περίπου 50 εκατ. ευρώ προβλέπεται και από τα μέτρα που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό. Το πρώτο σκέλος αφορά την εφαρμογή ενός προγράμματος εθελουσίας εξόδου και όχι απολύσεων. Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτό έχουν εργαζόμενοι ηλικίας 40-60 ετών που διαθέτουν τουλάχιστον τρία χρόνια προϋπηρεσίας στην εταιρεία. Αυτοί θα λάβουν αποζημίωση προσαυξημένη από 40% (40-50 ετών) έως 50% (άνω των 50 ετών).

Επίσης, οι εργαζόμενοι ηλικίας από 55 έως 60 ετών θα μπορούν να επιλέξουν μια εναλλακτική οδό, όπου θα εισπράττουν τμηματικά εντός τριών ετών αποζημίωση προσαυξημένη κατά 50%, ενώ η εταιρεία θα πληρώνει για την ίδια τριετία και τις ασφαλιστικές εισφορές τους. Στόχος είναι να μην διαταραχθεί το πλάνο συνταξιοδότησης των συγκεκριμένων εργαζομένων.

Μειώσεις αποδοχών

Το δεύτερο σκέλος αφορά μειώσεις αποδοχών, που όμως θα συνοδεύονται από δεσμευτική ρήτρα αναστροφής τους κατά 50% τη διετία 2022-2023. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι θα λάβουν πίσω το 50% (25% το 2022 και 25% το 2023) των μισθολογικών απωλειών που θα υποστούν από τις αρχές Σεπτεμβρίου και έως το τέλος του 2021, ενώ όσοι είναι χαμηλόμισθοι, δηλαδή εισπράττουν έως 12.000 ευρώ ετησίως, δεν θα υποστούν καμία μείωση.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των περικοπών, προβλέπεται οριζόντια μείωση αποδοχών από 1ης Σεπτεμβρίου, 4% για ετήσιες μεικτές αποδοχές 12.000-20.000 ευρώ, 8% για 20.000-50.000 ευρώ και 15% για όσους λαμβάνουν πάνω από 50.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της «Ακτωρ», οι ενέργειες αυτές κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να εξορθολογιστεί η διάρθρωση του ανθρώπινου δυναμικού, που εξακολουθεί να έχει τα χαρακτηριστικά της δεκαετίας του 2000, αγνοώντας δηλαδή την οικονομική κρίση και τη συρρίκνωση του κατασκευαστικού κλάδου. Για παράδειγμα, αρκετά από τα μέσα και υψηλότερα κλιμάκια λαμβάνουν αποδοχές μεγαλύτερες από τον μέσο όρο της αγοράς.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι άνω των 60 ετών, που αποτελούν περίπου το 5% του συνόλου, λαμβάνουν αμοιβές αντίστοιχες σχεδόν του 10% της μισθοδοσίας. Παράλληλα, η διοίκηση επισημαίνει ότι ενώ ο τζίρος του κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας υποχώρησε πέρυσι σε 875 εκατ. ευρώ, από 1,46 δισ. ευρώ στο τέλος του 2018 και 1,8 δισ. ευρώ πριν από δέκα χρόνια, στο τέλος του 2009, ο αριθμός των απασχολουμένων στον συγκεκριμένο τομέα δεν έχει
μειωθεί ανάλογα.

Ζημιογόνα έργα σε Βαλκάνια, Κατάρ και Αυστραλία

Η διοίκηση του ομίλου Ελλάκτωρ έχει ολοκληρώσει μέχρι σήμερα δύο διαδοχικές φάσεις αναδιάρθρωσης του κατασκευαστικού τομέα. Η πρώτη ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2018 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2019. Αφορούσε κυρίως την αποφυγή κατάρρευσης, καθώς εννέα έργα στα Βαλκάνια ενείχαν κίνδυνο ζημιών άνω των 400 εκατ. ευρώ, ενώ είχε αναληφθεί και μια σειρά από επικίνδυνες οικονομικά συμβάσεις κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό, η μητρική Ελλάκτωρ διέθεσε 350 εκατ. ευρώ προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα στα Βαλκάνια, ενώ παράλληλα αποφασίστηκε η έξοδος από ζημιογόνα έργα στο Κατάρ. Κατά το ίδιο αυτό διάστημα, η «πίτα» του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα συρρικνώθηκε εκ νέου, με τις απώλειες να εκτιμάται ότι προσέγγισαν το 50%, ως αποτέλεσμα νομικών επιπλοκών στους διαγωνισμούς και των διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων.

Η δεύτερη φάση της αναδιάρθρωσης της «Ακτωρ» διήρκεσε 12 μήνες και ολοκληρώθηκε στο τέλος του τρέχοντος Ιουνίου. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, αποφασίστηκε ότι η κατασκευή θα περιοριστεί πλέον σε δύο βασικές αγορές, της Ελλάδας και της Ρουμανίας, ενώ στο Κατάρ η παρουσία της εταιρείας θα αφορά αποκλειστικά τη διαχείριση έργων υποδομής κι εγκαταστάσεων και όχι την εκτέλεση έργων. Οι επιλογές αυτές δεν έγιναν τυχαία, καθώς, όπως αποδείχθηκε, η εταιρεία είναι σε θέση να ελέγξει πολύ καλύτερα την παραγωγή έργων στην Ελλάδα, ενώ στη Ρουμανία έχει ανακτήσει τη φήμη της και έχει εδραιώσει ένα πνεύμα συνεργασίας με τις τοπικές αρχές.

Η εμπειρία αυτή κρίθηκε ότι επιτρέπει τη διατήρηση της παρουσίας της στη συγκεκριμένη αγορά χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος νέων ζημιών, ιδίως από τη στιγμή που λύθηκε και η συνεργασία με έναν τοπικό εταίρο, ο οποίος δεν είχε την απαιτούμενη οικονομική επιφάνεια, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων.

Παράλληλα, άλλαξε άρδην ο τρόπος λειτουργίας της εταιρείας (π.χ. ενίσχυση κομβικών κεντρικών υπηρεσιών, όπως το Τμήμα Προσφορών, νέοι Ελεγχοι Εργων κ.λπ.), ενώ πωλήθηκαν και μη βασικές συμμετοχές, όπως η συμμετοχή στην «Ελληνικός Χρυσός». Επίσης, έγιναν και 100 στοχευμένες απολύσεις πλεονάζοντος προσωπικού.

Παρ’ όλα αυτά, η δραστηριότητα των φωτοβολταϊκών στην Αυστραλία εκτροχίασε πλήρως την προσπάθεια αυτή, καθώς γεννήθηκαν νέες ζημίες 100 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα ελαττωματικών μετασχηματιστών και της υποχρέωσης της εταιρείας να αναλάβει το σχετικό κόστος, στο πλαίσιο του εξαιρετικά προστατευτικού καθεστώτος που ισχύει στη χώρα αυτή για τους ντόπιους υπεργολάβους. Η εξέλιξη αυτή είχε ως συνέπεια την εκ νέου ελαχιστοποίηση της ρευστότητας της «Ακτωρ», παρατείνοντας την επιστροφή στην κερδοφορία.