ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μαζική προσφυγή κατά της MLS δρομολογούν οι ομολογιούχοι

Μαζική προσφυγή κατά της MLS δρομολογούν οι ομολογιούχοι

Στην αντεπίθεση περνούν οι ομολογιούχοι της MLS Πληροφορική, οι οποίοι εκπροσωπούνται από τη Euroxx Χρηματιστηριακή και δρομολογούν προσφυγή στη Δικαιοσύνη κατά της άλλοτε κραταιάς εταιρείας τεχνολογίας, υπόθεση που θα εξεταστεί κατά την προγραμματισμένη για την Τετάρτη 29 Ιουλίου γενική συνέλευση.

Ανεξαρτήτως της συγκεκριμένης νομικής ενέργειας, πέντε ομολογιούχοι, που αξιώνουν το ποσό των 250.000 ευρώ από την MLS, έχουν καταθέσει αίτηση λήψης τακτικών ασφαλιστικών μέτρων, η οποία εκδικάστηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών την 1η Ιουλίου. Τα δύο αυτά «κύματα» ομολογιούχων, της ομάδας των πέντε και όσων εκπροσωπούνται από τη Euroxx, δεν αποκλείεται να συναντηθούν και να συνασπιστούν στον δικαστικό αγώνα κατά της MLS στη γενική συνέλευση στα τέλη Ιουλίου. 

Εως τότε, εκτιμάται ότι η Deloitte Business Solutions Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων θα έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της MLS για τις χρήσεις 2019 και 2018. Στις 19 Ιουνίου η MLS ανακοίνωσε ότι ανέθεσε στην Deloitte Business Solutions το έργο του ειδικού ελέγχου, που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί σε ένα μήνα, ο οποίος παρέρχεται σε λίγες ημέρες. 

Ανεξαρτήτως της επικείμενης δημοσιοποίησης των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2019 μέσα στις επόμενες ημέρες και της αναμόρφωσης αυτών του 2018, για τους ομολογιούχους, η απόφαση προσφυγής στη Δικαιοσύνη είναι ειλημμένη. Και αυτό δεδομένου ότι τα εύρωστα μεγέθη της MLS έχουν στηριχθεί σε υψηλά, μη ρεαλιστικά –κατά το πόρισμα της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ)– ποσά άυλων περιουσιακών στοιχείων που υπόκεινται σε αποσβέσεις. Ενδεικτικά, για τη χρήση του 2018 το ποσό που αντιστοιχεί σε άυλα περιουσιακά στοιχεία – αφορούν λογισμικά προγράμματα που έχουν δημιουργηθεί από την εταιρεία ή από τρίτους– ανήλθε σε 25,5 εκατ. ευρώ από 19,7 εκατ. ευρώ. Κατά το πόρισμα όμως της ΕΛΤΕ θα έπρεπε να πραγματοποιείται απόσβεση σε ορίζοντα διετίας, ενώ εντοπίζεται παραβίαση του διεθνούς ελεγκτικού προτύπου 805 που σχετίζεται με στοιχεία, λογαριασμό ή κονδύλι των οικονομικών καταστάσεων, όπως τα άυλα περιουσιακά στοιχεία.

Επίσης, όπως προκύπτει από τα μεγέθη του 2018, η MLS έχει καταβάλει 783.000 ευρώ στη συνδεδεμένη εταιρεία Laserlock, που ελέγχεται κατά 30% από τον πρόεδρο και ιδρυτή της εταιρείας Ιωάννη Καματάκη και απασχολεί μόλις έναν εργαζόμενο, για ανάπτυξη, για λογαριασμό της εισηγμένης, συστήματος προστασίας εφαρμογών στα προϊόντα της. Κεφάλαια δηλαδή παροχετεύονται από τη μητρική σε μία συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία.

Ως εκ τούτου, οι ομολογιούχοι προσανατολίζονται στην προσφυγή στη Δικαιοσύνη κατά της MLS, με το σκεπτικό ότι παραβιάστηκαν συγκεκριμένοι όροι των ομολογιακών προγραμμάτων, με την εταιρεία να έχει, έως σήμερα, εκδώσει συνολικά τρία ομόλογα, έχοντας αποπληρώσει το ένα από αυτά. Οι όροι που θεωρούν οι ομολογιούχοι ότι παραβιάστηκαν αφορούν τις εγγυοδοτικές δηλώσεις της εταιρείας, τα όσα δηλαδή έχει «δηλώσει υπεύθυνα» η MLS σχετικά με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τους «ισχύοντες λογιστικούς κανόνες, αρχές, συνήθειες και πρακτικές». Οπως και τις υποχρεώσεις της εταιρείας ως προς την τήρηση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και τη διατήρηση της πιστοληπτικής διαβάθμισης ICAP, η οποία δεν θα πρέπει να κατέρχεται του βαθμού «E». Υπενθυμίζεται ότι η ICAP έχει αποσύρει την πιστοληπτική διαβάθμιση της εταιρείας.

Οι ομολογιούχοι, που εκπροσωπούνται από τη Euroxx, έχουν προσκαλέσει να παραστεί στη γενική συνέλευση η διοίκηση της MLS, υπό τον κ. Καματάκη και  τον διευθύνοντα σύμβουλο Νάρκισσο Γεωργιάδη. Μένει να φανεί αν θα δώσουν το «παρών» στη γενική συνέλευση των ομολογιούχων που θα επαναληφθεί στις 5 Αυγούστου, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία. Σημειώνεται ότι από τις 13 Μαΐου η διαπραγμάτευση της μετοχής αλλά και των ομολόγων της MLS έχει ανασταλεί με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.