ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σχέδιο εθελουσίας εξόδου για 1.700 εργαζομένους της ΔΕΗ

Σχέδιο εθελουσίας εξόδου για 1.700 εργαζομένους της ΔΕΗ

Τον δρόμο της εξόδου σε 1.700 εργαζομένους πέραν των 700 που έχουν δηλώσει ήδη αποχώρηση, δείχνει η ΔΕΗ μέσω της επέκτασης του προγράμματος εθελουσίας εξόδου.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γιώργος Στάσσης, στη χθεσινή  συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου εισηγήθηκε επέκταση του προγράμματος εθελουσίας εξόδου για τους εργαζομένους της επιχείρησης σε όλη την επικράτεια και όχι μόνο στις λιγνιτικές μονάδες, που έχουν συμπληρώσει ή θα συμπληρώσουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου το 55ο έτος της ηλικίας τους.

Στην κατηγορία αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Στάσσης στο διοικητικό συμβούλιο, ανήκουν 1.700 εργαζόμενοι, εκτίμηση ωστόσο της διοίκησης είναι ότι χρήση του προγράμματος θα κάνουν 500 άτομα που έχουν συμπληρώσει πλήρες συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Οι εργαζόμενοι που θα δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα θα αποζημιωθούν με 15.000 ευρώ και θα λάβουν πρόσθετο μπόνους 20.000 ευρώ.

Τα ίδια κριτήρια εφαρμόστηκαν και στο πρώτο πρόγραμμα που απευθυνόταν σε εργαζομένους στις λιγνιτικές μονάδες και έληξε στις 30 Ιουνίου. Το πρόγραμμα αφορούσε 900 εκ των οποίων οι 700 είχαν συμπληρώσει πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα και χρήση έκανε το 95% αυτών. Συμμετοχή στο πρόγραμμα δήλωσαν ωστόσο και εργαζόμενοι που δεν είχαν συμπληρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός που δήλωσε ότι αποχωρεί από την επιχείρηση να φτάσει τα 700 άτομα. Από αυτούς 600 ανήκουν στη ΔΕΗ και 100 στις δύο θυγατρικές, Μεγαλόπολης και Μελίτης (81 στην πρώτη και 19 στη δεύτερη). Η συνολική εξοικονόμηση για τη ΔΕΗ από την έξοδο των 700 ατόμων ανέρχεται στα 50 εκατ. ευρώ ετησίως.

Η εξοικονόμηση από την επέκταση του προγράμματος δεν έχει εκτιμηθεί επί του παρόντος, δεδομένου ωστόσο ότι το ετήσιο κόστος ανά εργαζόμενο που έχει συμπληρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα κυμαίνεται γύρω στις 70.000 ευρώ στην περίπτωση που αποχωρήσουν 500, υπολογίζεται χοντρικά ότι η ΔΕΗ θα περιορίσει τις δαπάνες μισθοδοσίας κατά περίπου 35 εκατ. ευρώ ετησίως. Στόχος της διοίκησης της επιχείρησης, σύμφωνα με τους βασικούς άξονες στρατηγικής που έχει παρουσιάσει ο κ. Στάσσης, είναι η μείωση του προσωπικού κατά 4,5 χιλιάδες άτομα μέχρι το 2023 και η ανανέωσή του με την πρόσληψη 800 ατόμων.

Το χθεσινό διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε επίσης και την εισήγηση της διοίκησης για τη χρονική επέκταση των συμβάσεων που υπέγραψε με τη ΔΕΠΑ και την «Προμηθέας Γκας» (όμιλος Κοπελούζου) έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια ετήσιας ποσότητας (2020) φυσικού αερίου κατά ένα έτος (2021). Η ετήσια σύμβαση με τη ΔΕΠΑ για το 2020 αφορά 2.000.000 μεγαβατώρες και με την «Προμηθέας Γκας» 2.500.000 μεγαβατώρες. Οι ποσότητες κρίθηκαν απαραίτητες για να καλύψουν τις ετήσιες ανάγκες της ΔΕΗ σε φυσικό αέριο για τη λειτουργία των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, οι οποίες εκτιμήθηκαν σε 17,5 εκατ. μεγαβατώρες εκ των οποίων οι 11,2 εκατ. καλύπτονται από τη μακροχρόνια σύμβαση με τη ΔΕΠΑ (1/1/2012). Για το 2021 οι ετήσιες ανάγκες της ΔΕΗ, σύμφωνα με την εισήγηση του κ. Στάσση, εκτιμώνται περίπου στα ίδια επίπεδα με του 2020, δηλαδή στα 17-18 εκατ. μεγαβατώρες.

Δεδομένου ότι η μακροχρόνια σύμβαση με τη ΔΕΠΑ λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020, η ΔΕΗ, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες της από μηδενική βάση και σε ένα ρευστό περιβάλλον λόγω του ότι εκκρεμεί η κατανομή των χρονοθυρίδων από τη ΡΑΕ για τη χρήση της Ρεβυθούσας, ενώ θα ολοκληρωθεί η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Εμπορίας. Με το σκεπτικό αυτό η ΔΕΗ ενέκρινε την παράταση της σύμβασης με τη ΔΕΠΑ και την «Προμηθέας Γκας» και για το 2021. Το συνολικό ενδεικτικό κόστος από τη σύμβαση της ΔΕΠΑ είναι στα 28,98 εκατ. και από τη σύμβαση με την «Προμηθέας» στα 36,22 εκατ. Το Δ.Σ. ενέκρινε επίσης εκχώρηση από τη ΔΕΠΑ στη ΔΕΗ δυναμικότητας ημερησίως 6.849 μεγαβατωρών σε ετήσια βάση για το 2021, συνολικού κόστους 1,45 εκατ. και αντίστοιχα εκχώρηση δυναμικότητας 8.562 μεγαβατωρών από την «Προμηθέας» συνολικού ενδεικτικού κόστους 1,82 εκατ. Στα 6,7 εκατ. τέλος ανέρχεται το κόστος σε ετήσια βάση για την εξυπηρέτηση των δύο συμβάσεων από τον ΔΕΣΦΑ.