ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χαμηλότερο ενεργειακό κόστος στη βιομηχανία με τρία μέτρα

Χαμηλότερο ενεργειακό κόστος στη βιομηχανία με τρία μέτρα

Αποκλιμάκωση των χρεώσεων για υπηρεσίες κοινής ωφελείας (ΥΚΩ) και των χρεώσεων χρήσης συστήματος είναι τα άλλα δύο μέτρα του κυβερνητικού πακέτου για τη μείωση του ενεργειακού κόστους για τη βιομηχανία, πέραν της μείωσης του ΕΦΚ για τη βιομηχανία μέσης τάσης που εξήγγειλε προ ημερών ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για την εξειδίκευση των μέτρων η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνεργάζεται με τον ΣΕΒ, τη βιομηχανία και τον κλάδο της ενέργειας. Η πλευρά της βιομηχανίας, μετά και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, αναμένει τη λήψη και εφαρμογή μέτρων που θα εξισορροπήσουν σε κάποιο βαθμό τη μεγάλη απόκλιση του κόστους ενέργειας με το οποίο επιβαρύνονται οι ελληνικές επιχειρήσεις σε σχέση με τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές τους.

Τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της Ε.Ε. (α΄ τρίμηνο 2020) εμφανίζουν τη χονδρεμπορική αγορά ρεύματος της Ελλάδας να είναι η ακριβότερη της Ευρώπης και μάλιστα κατά 47% σε σχέση με τον μέσο όρο των 27 χωρών της Ε.Ε. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εξίσωση του ΕΦΚ για τις μεγάλες βιομηχανίες μέσης τάσης με ετήσια κατανάλωση πάνω από 13 GWh (5 ευρώ η μεγαβατώρα) με την αντίστοιχη χρέωση των βιομηχανιών υψηλής τάσης (2,5 ευρώ η μεγαβατώρα) αποτελεί πάγιο αίτημα της βιομηχανίας τα τελευταία χρόνια.

Αίτημα της βιομηχανίας είναι και η μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ στο πλαίσιο των όσων προβλέπουν οι κατευθυντήριες γραμμές για κρατικές ενισχύσεις της Ε.Ε., καθώς και η μείωση της χρέωσης χρήσης συστήματος σε επίπεδα αντίστοιχα με αυτά άλλων χωρών της Ε.Ε. Η πλευρά της βιομηχανίας έχει διατυπώσει επίσης αίτημα στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την έκδοση υπουργικής απόφασης που θα προβλέπει ότι έως και 20% των εσόδων από τους πλειστηριασμούς των δικαιωμάτων εκπομπών CO2 θα διατίθεται για τη χρηματοδότηση του μηχανισμού αντιστάθμισης της χρέωσης CO2.

Στο μεταξύ, και ενόψει των πρώτων δημοπρασιών για τη διακοψιμότητα, που θα πραγματοποιηθούν στις 29 και 30 Ιουλίου και θα αφορούν το διάστημα από 1η Αυγούστου έως και 30 Σεπτεμβρίου, η βιομηχανία αναμένει τη στάση που θα κρατήσει η ΔΕΗ σε σχέση με τη συμμετοχή των ορυχείων. Η πλευρά της βιομηχανίας θεωρεί ότι τα ορυχεία της ΔΕΗ θα πρέπει να συμμετέχουν στις δημοπρασίες και να διεκδικήσουν αμοιβή μέσω του μηχανισμού της διακοψιμότητας για τα μεγαβάτ που αντιστοιχούν στη λειτουργία τους, η οποία έχει μειωθεί σημαντικά, καθώς η ΔΕΗ έχει περιορίσει τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων της. 

Παράγοντες της βιομηχανίας εκτιμούν ότι οι δημοπρατούμενες ποσότητες δεν θα είναι επαρκείς για την κάλυψη των συμμετεχόντων στις δημοπρασίες για δύο λόγους: Ο πρώτος είναι ότι έχουν περιοριστεί τα δημοπρατούμενα μεγαβάτ στα 800 από 1.030 στον προηγούμενο μηχανισμό διακοψιμότητας και ο δεύτερος ότι θα αυξηθούν οι συμμετέχοντες, καθώς ο νέος μηχανισμός προβλέπει όριο ισχύος από 2 μεγαβάτ και άνω, έναντι 3 μεγαβάτ του προηγούμενου. Στον νέο μηχανισμό, πάντως, δεν θα συμμετάσχει η Λάρκο, η οποία απορροφούσε περί τα 170 μεγαβάτ.

Οι επόμενες δημοπρασίες αναμένεται να διεξαχθούν με τον νέο κανονισμό που ενέκρινε η ΡΑΕ έπειτα από διαβούλευση. Αυτός προβλέπει την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ, τουλάχιστον πέντε ημερολογιακές ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας, καταλόγου με τους καταναλωτές για τους οποίους έχει διαπιστώσει ότι η μέγιστη ισχύς τριμήνου είναι μικρότερη από το 60% της μέγιστης ιστορικής ισχύος. Οι καταναλωτές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία, εκτός εάν υποβάλουν στον ΑΔΜΗΕ, τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν, έκθεση αιτιολόγησης με την οποία δικαιολογείται η απόκλιση ισχύος.