ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δεύτερο πακέτο τιτλοποίησης απλήρωτων λογαριασμών της ΔΕΗ

Δεύτερο πακέτο τιτλοποίησης απλήρωτων λογαριασμών της ΔΕΗ

Το δεύτερο πακέτο τιτλοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών ενέκρινε χθες το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ σε έκτακτη συνεδρίασή του. Πρόκειται για οφειλές από λογαριασμούς ρεύματος των οποίων η πληρωμή καθυστερεί για πάνω από 90 ημέρες, από την τιτλοποίηση των οποίων η ΔΕΗ προσδοκά σε έσοδα της τάξης των 300-350 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η προσφορά προήλθε από τον διεθνή επενδυτικό οίκο Pimco, ενώ ο διοργανωτής της συναλλαγής είναι η Deutsche Bank. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 6,8%, σημαντικά υψηλότερο από το επιτόκιο του πρώτου πακέτου τιτλοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών για χρονική περίοδο μικρότερη των 60 ημερών, που ανατέθηκε περί τα τέλη Ιουνίου στην JP Morgan.

Η σύμβαση

Μάλιστα, πληροφορίες φέρουν μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΗ να εξέφρασαν σκεπτικισμό για το ύψος του επιτοκίου, παρότι στο τέλος ενέκριναν τη σύμβαση ανάθεσης, με εξαίρεση τον εκπρόσωπο των εργαζομένων κ. Νίκο Φωτόπουλο που καταψήφισε την εισήγηση. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι δύο έτη με δικαίωμα ανανέωσης για διάστημα μέχρι και πέντε ετών. Το επιτόκιο του πρώτου πακέτου τιτλοποίησης, λόγω χαμηλότερου ρίσκου, περιορίστηκε στο 3,50%. Η σύμβαση με την JP Morgan αφορά την τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών ύψους 260 εκατ. ευρώ, μέσω της οποίας η ΔΕΗ αναμένει έσοδα της τάξης των 200-250 εκατ. ευρώ. 

Συνολικά δηλαδή, από τις δύο τιτλοποιήσεις που ανατέθηκαν χωρίς πρόσθετες εγγυήσεις, η ΔΕΗ επιδιώκει να βάλει στα ταμεία της περί τα 500-550 εκατ. ευρώ και να ενισχύσει τη ρευστότητά της. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το πρόβλημα ρευστότητας που αντιμετωπίζει η ΔΕΗ ξεκινάει από τις ανεξόφλητες οφειλές ύψους 2,7 δισ. ευρώ που έχει συσσωρεύσει τα τελευταία χρόνια.  Από τον περασμένο Σεπτέμβριο παρατηρείται επίσης επιβράδυνση του ρυθμού εισπραξιμότητας, ο οποίος επιδεινώθηκε περαιτέρω από τον Μάρτιο και μετά, με την εφαρμογή των κυβερνητικών μέτρων κατά της πανδημίας COVID-19.

Η διοίκηση της ΔΕΗ, πέραν των τιτλοποιήσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών, για την ενίσχυση της ρευστότητάς της έχει υπογράψει τρεις δανειακές συμβάσεις συνολικού ύψους 205 εκατ. Η πρώτη αφορά δάνειο διετούς διάρκειας ύψους 160 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Η δεύτερη αφορά ομολογιακό δάνειο ύψους 15 εκατ. ευρώ από την Optima Βank, διάρκειας τριών ετών, και η τρίτη ομολογιακό δάνειο πενταετούς διάρκειας από την Alpha Bank, ύψους 30 εκατ. ευρώ, μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 με την εγγύηση της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Στο πλαίσιο ενίσχυσης των ταμειακών της διαθεσίμων εντάσσεται, εξάλλου, και η απόφαση της εταιρείας να αναστείλει δύο δόσεις της τάξεως των 25 εκατ. εκάστη, του κοινοπρακτικού δανείου 1.085.750.000 που είχε συνάψει με ελληνικές τράπεζες. Η πρώτη δόση ήταν πληρωτέα στις 30 Ιουνίου 2020 και η δεύτερη στις 31 Δεκεμβρίου 2020, και μεταφέρθηκαν στη λήξη του κοινοπρακτικού, στις 17 Οκτωβρίου 2023, έπειτα από συνεννόηση με τις διοικήσεις των τραπεζών.

Εθελουσία

Ενίσχυση των εσόδων μέσω της εξοικονόμησης δαπανών για μισθοδοσία αναμένει η ΔΕΗ και από το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που έχει επεκτείνει για το σύνολο των εργαζομένων στην εταιρεία, και το οποίο αφορά αυτούς που έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους. Χρήση του προγράμματος έχουν κάνει μέχρι στιγμής περί τα 700 άτομα και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται να κάνουν χρήση τουλάχιστον άλλα 500 άτομα.