ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 8 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη της Groupama το 2019

Στα 8 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη της Groupama το 2019

Αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων και βελτίωση του δείκτη φερεγγυότητας κατέγραψε εντός του 2019 η Groupama Ασφαλιστική, διατηρώντας ταυτόχρονα την κερδοφορία της. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η εταιρεία, είχε:

• Αύξηση της παραγωγικής δραστηριότητας κατά 8,7% στο σύνολο των κλάδων ασφάλισης σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

• Αύξηση κατά 16,4% της παραγωγής ασφαλίστρων στους κλάδους ζωής και υγείας. Η παραγωγή αποταμιευτικών προϊόντων παρουσιάζει αύξηση κατά 34,3%, η οποία σχετίζεται άμεσα με τα προϊόντα ζωής που είναι συνδεδεμένα με επενδύσεις και τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, τα οποία παρουσιάζουν επιμέρους μεταβολές +148,1% και +13,9% έναντι του 2018.

• Ενίσχυση της παρουσίας της στις ασφαλίσεις κατά ζημιών (εκτός των κλάδων ασθενείας και ατυχημάτων), με τον σχετικό κύκλο εργασιών της να παρουσιάζει αύξηση 4,1%.

Πιο αναλυτικά, η παραγωγή ατομικών συμβολαίων υγείας αυξήθηκε κατά 11,8% και των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων στον κλάδο του αυτοκινήτου κατά 3,6%.

Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στον κλάδο πυρός, τα οποία αποτελούν τον δεύτερο σημαντικότερο κλάδο στις ασφαλίσεις κατά ζημιών, ανήλθαν σε 21,5 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,1%. Ετσι, το μερίδιο αγοράς της εταιρείας στον κλάδο αυτοκινήτου διαμορφώθηκε στο 5,6%, από 5,1% το 2018, ενώ στον κλάδο πυρός αυξήθηκε στο 6,3% το 2019, από 5,9% το 2018.

Η εταιρεία διατήρησε το επίπεδο κερδοφορίας της και παρουσίασε καθαρά κέρδη 8 εκατ. ευρώ το 2019 σε σχέση με 8,9 εκατ. το 2018, ενώ βελτίωσε και τον δείκτη κεφαλαιακής κάλυψης. Ειδικότερα, τα ποσοστά κάλυψης της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας και της ελάχιστης κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας (MCR) ενισχύθηκαν και ανήλθαν το 2019 σε 169,5% (159,6% το 2018) και 369,7% (332,0% το 2018), αντιστοίχως.

Ο Χρήστος Κάτσιος, διευθύνων σύμβουλος της Groupama Ασφαλιστικής, σημείωσε πως «η συνετή διαχείριση του επενδυτικού και ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου, σε συνδυασμό με τη συνεχή έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό των λειτουργιών της εταιρείας, διασφαλίζει ότι είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τους κινδύνους που συχνά ανακύπτουν στο επιχειρείν».

Οσον αφορά τη φετινή χρονιά, ο κ. Κάτσιος εμφανίστηκε αισιόδοξος πως η Groupama Ασφαλιστική θα ανταποκριθεί «με επιτυχία στις προκλήσεις που έχει επιφέρει –και μπορεί να επιφέρει και στο μέλλον– η πανδημία COVID-19 στην οικονομία, διατηρώντας παράλληλα την κεφαλαιακή μας επάρκεια σε ικανοποιητικά επίπεδα. Θα συνεχίσουμε δυναμικά να προσφέρουμε αξιόπιστες υπηρεσίες στους πελάτες μας αξιοποιώντας την τεχνογνωσία μας και ανταποκρινόμενοι στην εμπιστοσύνη τους».