ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μείωση κερδών για τη Lamda στο πρώτο τρίμηνο του 2020

Μείωση κερδών για τη Lamda στο πρώτο τρίμηνο του 2020

Τις επιπτώσεις της πανδημίας άρχισε να βιώνει, ήδη από το φετινό πρώτο τρίμηνο, η Lamda Development, καθώς, με βάση τις οικονομικές καταστάσεις του πρώτου τριμήνου που δημοσίευσε χθες η εισηγμένη, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους περιορίστηκαν σε μόλις 0,38 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 4,38 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Αντιστοίχως, η λειτουργική κερδοφορία υποχώρησε κατά 56,8%, σε 6 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τα 14 εκατ. ευρώ του περυσινού πρώτου τριμήνου.

Ο βασικότερος λόγος για την πτώση αυτή είναι οι ζημίες λόγω της αποτίμησης των ακινήτων στην εύλογη αξία, καθώς κατά το φετινό πρώτο τρίμηνο αυτές διαμορφώθηκαν σε 12,8 εκατ. ευρώ. Οπως διαπιστώνεται, η διοίκηση της εταιρείας επέλεξε να πραγματοποιήσει επαναληπτικές αποτιμήσεις των επενδυτικών ακινήτων της και δη των εμπορικών κέντρων και κατά το πρώτο τρίμηνο (αντί για το τέλος του πρώτου εξαμήνου, όπως συνηθίζεται), προτιμώντας να αποτυπώσει ήδη από το συγκεκριμένο διάστημα τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας στις αξίες των ακινήτων της. Με τον τρόπο αυτό είναι πιθανό οι απώλειες κατά το δεύτερο τρίμηνο να μετριαστούν, καθώς θα έχει ήδη από το πρώτο τρίμηνο αποτυπωθεί στον ισολογισμό ένα σημαντικό μέρος από τις ζημίες λόγω αποτιμήσεων στην εύλογη αξία.

Αλλωστε, κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου και ως αποτέλεσμα της αρνητικής επίπτωσης των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας στη λειτουργία των εμπορικών κέντρων της, η Lamda Development αναμένει να καταγράψει μειωμένα έσοδα κατά 12,2 εκατ. ευρώ. Οι απώλειες αυτές αφορούν συνολικά την περίοδο από τον Μάρτιο έως και τον Αύγουστο. Αφαιρώντας και τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας, υπολογίζεται ότι τα καθαρά έσοδα της εταιρείας θα μειωθούν κατά 8,4 εκατ. ευρώ για το συγκεκριμένο διάστημα. Ωστόσο, η διοίκηση αποφεύγει επί του παρόντος να εκτιμήσει την επίπτωση των παραπάνω εξελίξεων στην κερδοφορία του ομίλου.

Καλύτερη είναι η εικόνα όσον αφορά τη λειτουργική κερδοφορία των εμπορικών κέντρων της εταιρείας, καθώς η πτώση κατά το πρώτο τρίμηνο άγγιξε το 12,7%, σε 14,5 εκατ. ευρώ, από 16,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Τη μεγαλύτερη πτώση με 16%, σε 6,3 εκατ. ευρώ, σημείωσε η λειτουργική κερδοφορία του The Mall Athens.

Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρότι η επισκεψιμότητα των εμπορικών κέντρων (The Mall Athens, Mediterranean Cosmos και Golden Hall) παρουσιάζει σταθερή βελτίωση από τότε που επαναλειτούργησαν και μετά, τα νούμερα παραμένουν αισθητά χαμηλότερα από πέρυσι. Οπως ανέφερε χθες η εισηγμένη, στο πλαίσιο των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων για το πρώτο τρίμηνο του 2020, κατά την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου και σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, στο The Mall Athens η πτώση της επισκεψιμότητας ανέρχεται σε 47%, ενώ στο Mediterranean Cosmos σε 28% και στο Golden Hall σε 13%. Ασφαλώς, η επισκεψιμότητα δεν είναι πλήρως συγκρίσιμη με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, καθώς δεν λειτουργούν όλα τα καταστήματα των εμπορικών κέντρων, ενώ ειδικά όσον αφορά το The Mall Athens η αρνητική επίπτωση οφείλεται και στο ότι οι περισσότεροι επισκέπτες του κάνουν χρήση των μέσων σταθερής τροχιάς, τα οποία γενικότερα δεν επιλέγουν πλέον πολλοί καταναλωτές, λόγω της πανδημίας.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο τα έσοδα από ενοίκια στα εμπορικά κέντρα που διαχειρίζεται η Lamda Development μειώθηκαν κατά 70% (40% με βάση την υποχρεωτική από τον νόμο μείωση και επιπλέον 30% που πρόσφερε η ίδια η εταιρεία στους μισθωτές της). Επίσης, κατά το διάστημα από τις 13 Μαρτίου έως και τις 17 Μαΐου, όσο δηλαδή ήταν κλειστά τα εμπορικά κέντρα, η εταιρεία δεν εισέπραττε και έσοδα από την εκμετάλλευση των σταθμών αυτοκινήτων καθώς και από τη διαφημιστική εκμετάλλευση των χώρων των εμπορικών κέντρων και το μεταβλητό μίσθωμα επί των πωλήσεων των καταστηματαρχών. Για το συγκεκριμένο διάστημα εκτιμάται ότι οι απώλειες αυτές ισοδυναμούν με 1,9 εκατ. ευρώ. Κατά το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου οι απώλειες αφορούν τη μείωση ενοικίου κατά 40% στα καταστήματα εστίασης, προβολής κινηματογραφικών ταινιών και πολιτισμού.