ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση κερδοφορίας για την «Παπουτσάνης»

Ενίσχυση κερδοφορίας για την «Παπουτσάνης»

Παρά τη δυσμενή συγκυρία που δημιούργησε η πανδημική κρίση, τα οικονομικά μεγέθη της «Παπουτσάνης» σημείωσαν εντυπωσιακή άνοδο το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Ετσι, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της σημείωσε αύξηση 46% στα 20,9 εκατ. ευρώ από 14,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019, με την εταιρεία να εγκαινιάζει τον φετινό Απρίλιο και την είσοδό της στην κατηγορία των απολυμαντικών.

Το άνοιγμα της «Παπουτσάνης» στην αγορά των βιοκτόνων και των απολυμαντικών ήταν καθοριστικό, καθώς τη βοήθησε να ανακτήσει μέρος των απωλειών από την ξενοδοχειακή αγορά. Παράλληλα, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 4,5 εκατ. ευρώ από 1,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 163%, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 2,3 εκατ. ευρώ από 0,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 275%.

Επίσης, το μεικτό κέρδος επηρεάστηκε θετικά από την ανάπτυξη πωλήσεων κατά την τρέχουσα περίοδο αλλά και τη μείωση του παραγωγικού κόστους, συνεπεία των επενδύσεων που υλοποιεί η εταιρεία, και ανήλθε (για τον όμιλο και την εταιρεία) σε 7,1 εκατ. ευρώ έναντι 4,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 72%. Το μεικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε και ανήλθε σε 34% έναντι 29% πέρυσι. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αύξηση του κύκλου εργασιών της «Παπουτσάνης» οφείλεται στις υψηλές επιδόσεις των κατηγοριών των επώνυμων προϊόντων, των παραγωγών για τρίτους, αλλά και στην αύξηση των πωλήσεων των ειδικών σαπωνομαζών, πρώτης ύλης για την παραγωγή στερεού σαπουνιού.