ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οπως όπως επιχειρεί η ΔΕΗ να εξασφαλίσει ρευστότητα

Οπως όπως επιχειρεί η ΔΕΗ να εξασφαλίσει ρευστότητα

Η ΔΕΗ συνεχίζει τις κινήσεις ενίσχυσης ρευστότητας συχνά με τρόπους που επιτείνουν τις στρεβλώσεις στην αγορά ηλεκτρισμού. Στα ταμεία της παραμένει ποσό ύψους 250 εκατ. ευρώ που θα έπρεπε να είχε επιστραφεί στο Δημόσιο από τον Μάρτιο, έπειτα από άτυπη συμφωνία με το υπουργείο Οικονομικών. Το ποσό αντιστοιχεί σε χρήματα που είχε προπληρώσει το Δημόσιο για λογαριασμούς ρεύματος των δήμων του 2019, οι οποίοι όμως κατά τη διάρκεια του έτους αποπλήρωσαν τους λογαριασμούς τους. Στην περίπτωση αυτή η συμφωνία προπληρωμής ρεύματος έναντι εκπτώσεων προβλέπει συμψηφισμό στο τέλος του έτους και επιστροφή του ποσού που προκύπτει στο Δημόσιο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του
επόμενου έτους.

Εν προκειμένω, για το 2019, η ΔΕΗ θα έπρεπε να επιστρέψει έως το τέλος Μαρτίου του 2020 στο Δημόσιο 250 εκατ. ευρώ, τα οποία όμως, για να μην ξεμείνει από ρευστότητα, συμφώνησε με το Δημόσιο να επιστραφούν τον Σεπτέμβριο, δηλαδή έξι μήνες αργότερα. Η προπληρωμή της ετήσιας κατανάλωσης προβλέπεται σε μνημόνιο που είχε υπογραφεί το 2018 μεταξύ Δημοσίου – ΔΕΗ για την αντιμετώπιση των ταμειακών προβλημάτων της. Προπληρώνοντας το ρεύμα που καταναλώνει μέσα στη χρονιά, το Δημόσιο έχει συνολική έκπτωση 13% επί των τιμολογίων (2% λόγω προπληρωμής, 5% έκπτωση συνέπειας και 6% έκπτωση λόγω μεγάλης κατανάλωσης).

Για το 2020 το Δημόσιο έχει προπληρώσει λογαριασμούς ρεύματος αξίας 586,5 εκατ. ευρώ. Το ποσό της χρηματικής προκαταβολής για το 2020 προσδιορίστηκε με βάση το ύψος της αντίστοιχης συνολικής δαπάνης του προηγούμενου έτους, μειωμένο κατά το ποσό έκπτωσης που αναλογεί στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

Διακοψιμότητα

Στο μεταξύ, ενίσχυση της ρευστότητάς της διασφάλισε η ΔΕΗ και μέσω του μηχανισμού διακοψιμότητας, ο οποίος αποζημιώνει σε τιμή που διαμορφώνεται σε δημοπρασίες τις ενεργοβόρες βιομηχανίες για την απελευθέρωση φορτίων σε περίπτωση που το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας αντιμετωπίζει πρόβλημα επάρκειας. Στο μέτρο προσβλέπει η βιομηχανία για τη μείωση του υψηλού ενεργειακού κόστους. Ωστόσο, στις δύο πρώτες δημοπρασίες που πραγματοποίησε ο ΑΔΜΗΕ χθες και προχθές, μετά την έγκριση του νέου μηχανισμού διακοψιμότητας, έμειναν εκτός σημαντικές βιομηχανίες. Στην πρώτη δημοπρασία των 400 MW, που έκλεισε στην τιμή των 63.800 ευρώ/MW, έμειναν εκτός εννέα βιομηχανικές μονάδες και συγκεκριμένα οι Σιδενόρ, Σωληνουργεία Κορίνθου, Χαλκόρ (δύο εργοστάσια), ΕΛΒΑΛ, Ελληνικά Καλώδια, Συμετάλ, ΒΕΠΑΛ και Cablel Wires. Στην πρώτη αυτή δημοπρασία, τρία ορυχεία της ΔΕΗ διασφάλισαν ισχύ 82,2 MW. H ΔΕΗ συμμετείχε στη δημοπρασία με τα ορυχεία του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας Χαραυγή και Λιπτόλ, καθώς και με το ορυχείο Χωρέμι του λιγνιτικού κέντρου Μεγαλόπολης. Μάλιστα η ΔΕΗ είχε επιχειρήσει να βάλει στη δημοπρασία και το ορυχείο της Καρδιάς, το οποίο τέθηκε εκτός με παρέμβαση ΑΔΜΗΕ, καθώς η μονάδα της Καρδιάς δεν βρίσκεται σε λειτουργία. Το αποτέλεσμα αυτής της δημοπρασίας ανάγκασε μεγάλες βιομηχανίες με άκρως ευέλικτο φορτίο να δοκιμάσουν την τύχη τους στη χθεσινή δημοπρασία (περιορισμός φορτίων για μία ώρα) με σαφώς χαμηλότερη αμοιβή (44.750 ευρώ/ΜW με ανώτατο όριο τις 45.000 ευρώ/MW). Εκτός της χθεσινής δημοπρασίας έμειναν η μονάδα της «ΤΙΤΑΝ» στην Ελευσίνα, η ΕΛΒΑΛ (Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου), η «Ελληνικά Καλώδια», η ΣΥΜΕΤΑΛ Βιομηχανία Αλουμινόχαρτου, η ΒΕΠΑΛ και η Cablel Wires.

Η συμμετοχή της ΔΕΗ έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στη βιομηχανία, δεδομένου ότι έχει μειωθεί σημαντικά η παραγωγή τους λόγω της περιορισμένης λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων της. Κύκλοι της βιομηχανίας κάνουν λόγο για έμμεση επιδότηση της ΔΕΗ διότι σε περίπτωση κρίσης, που θα χρειαστεί να τεθούν σε λειτουργία λιγνιτικές μονάδες, τα ορυχεία δεν θα είναι σε θέση να μειώσουν φορτία για τα οποία αποζημιώνονται.