ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με «κούρεμα» εξοφλεί ο ΕΟΠΥΥ χρέη ταμείων

Με «κούρεμα» εξοφλεί ο ΕΟΠΥΥ χρέη ταμείων

Σε «κούρεμα» θα υπόκεινται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των τέως φορέων κοινωνικής ασφάλισης που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ προς τα φαρμακεία, τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας και τις φαρμακευτικές εταιρείες, σύμφωνα με τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που κατατέθηκε στο φορολογικό νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσα από την οποία θα εξοφλούνται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των τέως φορέων κοινωνικής ασφάλισης προς φαρμακεία, λοιπούς συμβεβλημένους παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατροί, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια), φαρμακευτικές εταιρείες, προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού, πλην ασφαλισμένων των τέως φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

Προαιρετικά

Πιο αναλυτικά, όπως σημειώνεται στην τροπολογία, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα εντάσσονται προαιρετικά οι ιδιώτες πάροχοι, αφού πρώτα υποβάλουν αίτηση σε χρονικό διάστημα δύο μηνών από την έναρξη λειτουργίας της. Επειτα θα καταβάλλεται ως προκαταβολή το 90% του ποσού που αιτούνται οι πάροχοι, αφού από αυτό αφαιρεθούν οι προβλεπόμενες εκπτώσεις του άρθρου 12 του νόμου 4578/2018. Συγκεκριμένα, οι εκπτώσεις είναι οι παρακάτω:

1. Διαγνωστικά κέντρα – εργαστήρια: α) Για ποσό μηνιαίας οφειλής μέχρι 15.000 ευρώ, προβλέπεται ποσοστό έκπτωσης 5%.

β) Για ποσό μηνιαίας οφειλής πάνω από 15.000 ευρώ, ποσοστό έκπτωσης 10%.

2. Ιδιωτικές κλινικές, κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης, μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης: Για δαπάνες νοσηλείας, ποσοστό έκπτωσης 10%.

3. Συμβεβλημένοι ιδιώτες γιατροί: α) Για ποσό μηνιαίας οφειλής μέχρι 4.000 ευρώ, ποσοστό έκπτωσης 5%. β) Για ποσό μηνιαίας οφειλής πάνω από 4.000 ευρώ, ποσοστό έκπτωσης 10%.

4. Προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού: Ποσοστό έκπτωσης 25% για δαπάνες ειδικών νοσοκομειακών υλικών (υλικά λαπαροτομίας, ορθοπεδικά υλικά, καρδιοεπεμβατικά, ενδοφακοί, επιθέματα μαστού, υλικά αγγειοπλαστικής κ.ά.).

5. Συμβεβλημένοι λοιποί πάροχοι υπηρεσιών υγείας (φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές κ.λπ.): Ποσοστό έκπτωσης 5%.

6. Φαρμακευτικές εταιρείες: Ποσοστό έκπτωσης 8%.

7. Φαρμακεία: Ποσοστό έκπτωσης 3,5%.

Λογιστικός έλεγχος

Σύμφωνα με την τροπολογία, για το υπόλοιπο 10% θα πραγματοποιείται πρόχειρος λογιστικός έλεγχος από τις οικονομικές υπηρεσίες που εξέδωσαν το ένταλμα πληρωμής. Τέλος, η καταβολή της ληξιπρόθεσμης οφειλής κεφαλαίου επιφέρει την απόσβεση (διαγραφή) τόκων και εξόδων που βαρύνουν το κεφάλαιο.

Επιπλέον, όπως προβλέπεται στην τροπολογία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ προς ασθενείς ασφαλισμένους και ιδιώτες γιατρούς με συνολική οφειλή κατ’ άτομο έως 200 ευρώ κατ’ έτος, το ποσό θα καταβάλλεται στον δικαιούχο άμεσα σε ποσοστό 100% με την έκδοση χρηματικού εντάλματος, χωρίς περαιτέρω έλεγχο.