ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η πανδημία έπληξε τα μεγέθη της Coca-Cola HBC

Η πανδημία έπληξε τα μεγέθη της Coca-Cola HBC

Στα 2,8 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις της Coca-Cola HBC AG το πρώτο εξάμηνο του 2020, σημειώνοντας πτώση κατά 14,7% σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση και κατά 15,5% σε δημοσιευμένη βάση, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Οπως ανακοίνωσε ο όμιλος παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων, τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά 36,4%, στα 124 εκατ. ευρώ, από 195 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2019, ενώ τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη υποχώρησαν κατά 35,8% και διαμορφώθηκαν σε 208,8 εκατ. ευρώ.

Ο όγκος πωλήσεων μειώθηκε κατά 9,2% και τα έσοδα ανά κιβώτιο μειώθηκαν κατά 6,1%, καθώς η πανδημία έπληξε το κανάλι πωλήσεων εκτός σπιτιού. Μέσω του συγκεκριμένου καναλιού, κατά τις εβδομάδες ισχύος των περιοριστικών μέτρων, οι πωλήσεις υποχώρησαν 70% με 90%, με την πτώση να περιορίζεται από 25% έως 50% και από 10 έως 40% το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου και τον μήνα Ιούλιο, αντίστοιχα. Αντίθετα, ο όγκος πωλήσεων του καναλιού της κατανάλωσης εντός σπιτιού βελτιώθηκε τους μήνες που διαδέχθηκαν τον Απρίλιο. Το δίμηνο, δηλαδή, Μαΐου – Ιουνίου οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό, ενώ τον Ιούλιο αυξήθηκαν κατά μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό.

«Οι άμεσες και αποφασιστικές μας ενέργειες διασφάλισαν την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής μας αλυσίδας και διαφύλαξαν την κερδοφορία μας κατά τη διάρκεια ενός ιδιαιτέρως απαιτητικού δεύτερου τριμήνου. Οι ισχυρές επιδόσεις μας σε μερίδια αγοράς καταδεικνύουν τη δύναμη του χαρτοφυλακίου σημάτων μας και της υλοποίησης της στρατηγικής μας στην αγορά. Σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε αυτό το πλεονέκτημα τώρα που βλέπουμε τις πρώτες ενδείξεις ανάκαμψης. Η Coca-Cola HBC είναι μια ανθεκτική, καλά προετοιμασμένη οργάνωση για να προσαρμοστεί στο άνοιγμα των αγορών, να αναδυθεί ακόμα πιο δυνατή και να αναπτυχθεί στη νέα πραγματικότητα», σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG Zoran Bogdanovic.

Η Coca-Cola HBC AG προσαρμόστηκε στα νέα δεδομένα. Αύξησε τον αριθμό των συσκευασιών και πολυσυσκευασιών άμεσης κατανάλωσης που ενδείκνυνται για τις δραστηριότητες εντός σπιτιού. Σε επίπεδο διάρθρωσης κόστους, πέτυχε την εξοικονόμηση 61 εκατ. ευρώ σε σύνολο ετήσιας προγραμματισμένης εξοικονόμησης δαπανών 100 εκατ. ευρώ, ενώ οι συγκρίσιμες λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 7,8%. Επίσης, ενέργειες αναδιάρθρωσης, ύψους 8 εκατ. ευρώ, που υιοθετήθηκαν το 2020, εκτιμάται ότι θα αποφέρουν οφέλη 5 εκατ. ευρώ, σε ετήσια βάση, από φέτος και στο εξής. Πέραν αυτών, αντίστοιχες ενέργειες πραγματοποιήθηκαν το 2019, οι οποίες, σε συνδυασμό με αυτές που θα υλοποιηθούν φέτος, θα αποφέρουν συνολικά οφέλη 32 εκατ. ευρώ το 2020.

Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που επηρεάστηκε περισσότερο, λόγω της υψηλής αναλογίας εσόδων από το κανάλι τής εκτός σπιτιού κατανάλωσης και της υψηλής έκθεσης στον τουρισμό. Ως εκ τούτου, οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά περίπου 25% στο πρώτο εξάμηνο. Παρ’ όλα αυτά, η Coca-Cola HBC αύξησε το μερίδιό της στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών από τις αρχές του έτους μέχρι σήμερα.

Η διοίκηση του ομίλου εκτιμά ότι το δεύτερο τρίμηνο καταγράφηκε το ναδίρ της απόδοσης εξαιτίας της πανδημικής κρίσης. Ωστόσο, οι τρέχουσες εμπορικές συναλλαγές της Coca-Cola HBC συνεχίζουν να επιβεβαιώνουν τις τάσεις της συνεχιζόμενης βελτίωσης, αν και παραμένει υψηλό το ποσοστό αβεβαιότητας λόγω της COVID-19.