ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μείωση μεγεθών για «ΑΒ Βασιλόπουλος» το 2019

09s1vasilop

Η προσθήκη νέων καταστημάτων στο δίκτυό της καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της με συγκεκριμένες επενδύσεις τόσο στις τιμές όσο και στην ποικιλία των εμπορευμάτων που διαθέτει, αποτελούν βασικούς στόχους της «ΑΒ Βασιλόπουλος» για την τρέχουσα χρονιά. Οπως αναφέρουν οι οικονομικές καταστάσεις για την χρήση του 2019, η επίπτωση της πανδημίας COVID-19 κατά τους πρώτους μήνες του έτους στα αποτελέσματα της εταιρείας είναι θετική, βελτιώνοντας περαιτέρω την κερδοφορία της το διάστημα αυτό. Ωστόσο, για το 2019, η εταιρεία σημειώνει ελαφρά κάμψη σε επίπεδο πωλήσεων, ενώ μειωμένα κατά περίπου 42% είναι τα καθαρά της κέρδη.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1,95 δισ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρονιά από 1,98 δισ. ευρώ το 2018, παρουσιάζοντας μείωση 1,93%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην όξυνση του ανταγωνισμού σε σχέση με το προηγούμενο έτος καθώς και στη μειωμένη καταναλωτική δαπάνη. Επίσης, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 170,4 εκατ. ευρώ έναντι 130,2 εκατ. το 2018 σημειώνοντας αύξηση 30,88%. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην αλλαγή του λογιστικού χειρισμού ΔΠΧΑ 16. Την ίδια περίοδο, εξαιτίας και της επίπτωσης του προτύπου ΔΠΧΑ 16 τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 47,2% στα 28,5 εκατ. ευρώ από 54 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη διοίκηση της «ΑΒ Βασιλόπουλος», η αλλαγή του λογιστικού χειρισμού, όσον αφορά τις μισθώσεις, μείωσε τα προ φόρων κέρδη κατά 14,9 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 20 εκατ. ευρώ από 34,6 εκατ. ευρώ το 2018, παρουσιάζοντας μείωση κατά 42,2% για την εταιρεία. Ωστόσο, παρά τη μείωση της κερδοφορίας, οι θέσεις εργασίας αυξήθηκαν στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς, καθώς το 2019 η εταιρεία απασχολούσε 14.550 άτομα από 14.132 το 2018.

Πέρυσι, η γνωστή αλυσίδα υλοποίησε επενδύσεις ύψους 62,2 εκατ. ευρώ για την επέκταση και αναβάθμιση του δικτύου πωλήσεών της αλλά και για την ανακαίνιση των καταστημάτων της. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του 2019 έθεσε σε λειτουργία 6 νέα καταστήματα σούπερ μάρκετ και άλλα 45 καταστήματα με το σύστημα της δικαιόχρησης (franchise). Για το τρέχον έτος, η αλυσίδα σχεδιάζει να επιταχύνει την ανάπτυξή της με την προσθήκη νέων καταστημάτων στο δίκτυό της, συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων του δικτύου δικαιόχρησης (franchising) αλλά και των καταστημάτων χονδρικής και λιανικής. Σημειώνεται ότι η «ΑΒ Βασιλόπουλος» διατηρεί στάση αναμονής για την αντίκτυπο της πανδημίας, επισημαίνοντας ότι η συνολική της επίπτωση από την ενδεχόμενη ύφεση της ελληνικής οικονομίας, την απώλεια του διαθέσιμου εισοδήματος του καταναλωτή, αλλά και την ανεργία, θα αποτιμηθεί συνολικά στο τέλος της χρονιάς. Τέλος, στις οικονομικές καταστάσεις η εταιρεία αναφέρει ότι δεν αποκλείεται η πανδημία να οδηγήσει σε συμπίεση και συρρίκνωση των καταναλωτικών δαπανών, επιφέροντας όξυνση του ανταγωνισμού και πτωτική τάση στις πωλήσεις και στο περιθώριο κέρδους, επηρεάζοντας τη δραστηριότητά της.